Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Ny teori belyser spill som relasjonelle, virtuelle miljøer

Ea Christina Willumsen disputerer 29.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The PO-VE Framework".

Main content

På tross av stigende folkelig og vitenskapelig interesse for dataspill mangler det fortsatt grunnleggende teorier som kartlegger forholdet mellom elementene man kan studere i en spillanalyse.

I beslektede vitenskaper, som litteraturvitenskap, kan vi redegjøre for hva en karakter er, og i filmvitenskapen kan vi diskutere måten kameraføring påvirker atmosfæren i en film. Før vi kan lage tilsvarende analyser av spill, må vi forstå de mest fundamentale komponentene i spillene.

Målet med denne avhandlingen er å bidra til en formalistisk forståelse av utvalgte elementer i dataspill. Teorien er utviklet fra analyse av 99 dataspill publisert i årene 1978 – 2018, på tvers av 18 ulike spillplattformer.

Avhandlingen presenterer et teoretisk rammeverk som beskriver funksjonaliteten til og forholdet mellom virtuelle miljøer og spiller-objekter – det vil si de virtuelle rom eller verdener spillet foregår i, og det eller de objektene i disse rommene som spilleren kan manipulere i spillet.

En del av dette rammeverket er PO-VE-modellen (player object - virtual environment). Uansett om modellen brukes til historiske analyser, komparative innsikter, eller som tillegg til andre analyseredskaper, retter modellen fokus mot relasjonene mellom de forskjellige objektene i virtuelle miljøer (alt fra stener og trær til fiender og trylledrikker) og spiller-objektet. Analyser basert på PO-VE modellen vil dermed gi innsikter i måten forholdet mellom objekter og spill-objekt(er) i det virtuelle miljøet påvirker det spiller-objekt-funderte mulighetsrommet for spilleren.

Personalia

Ea Christina Willumsen (f. 1993) arbeider som Medieforsker ved DR (Danmarks Radio, Danish Broadcast Corporation) i København. Hun har en BA i Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet og en Cand.Scient.IT i Spilanalyse fra IT Universitetet i København. Avhandlingsarbeidet ble utført fra desember 2016 – mars 2021 ved Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap.