Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Mikroembolier ved akutt hjerneinfarkt

Sander Johan Aarli disputerer 10.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Microemboli detection in acute ischemic stroke".

Main content

Hjerneinfarkt er den hyppigste formen for hjerneslag og skyldes vanligvis at en blodpropp tilstopper en pulsåre i hjernen. Mikroembolier er små, sirkulerende blodpropper som oftest ikke gir symptomer men som er forbundet med økt risiko for hjerneinfarkt. Mikroembolier kan påvises ved ultralyd av hjernepulsårene. Embolimonitorering kan gi informasjon om årsaken til et infarkt, effekt av forebyggende behandling og risiko for nye infarkter. Monitorering gjøres vanligvis i inntil én time med pasienten liggende i ro. Imidlertid kan mikroembolisering forekomme uregelmessig, og nytt, bærbart utstyr muliggjør monitorering over lengre perioder.

Gjennom tre kliniske ultralydstudier har vi utforsket forekomst og tidsforløp av mikroembolisering. I NOR-MASS (The Norwegian Microemboli in Acute Stroke Study) inkluderte vi pasienter i akuttfasen av hjerneinfarkt. Mikroembolier forekom hos 63% av pasientene, og forekomsten avtok i løpet av tre måneder. Pasienter som var mikroemboli-negative gjennom den første timen hadde en tendens til å forbli negative ved forlenget og gjentatt monitorering. I NOR-PLAQ (The Norwegian Carotid Plaque Study) undersøkte vi pasienter med hjerneinfarkt og åreforkalkninger i halspulsårene. Det ble også gjort kontrastforsterket ultralyd av halspulsårene. Forekomsten av mikroembolier avtok i løpet av seks måneder, mens graden av kontrastladning i ustabile åreforkalkninger forble uendret. I en tredje studie undersøkte vi tidsforløpet av mikroemboliske signaler etter infusjon av ultralydkontrast hos friske frivillige. Ultralydkontrast gir signaler som kan mistolkes som mikroembolier, og kunnskap om varigheten av disse signalene er viktig for å skille dem fra reelle mikroembolier. Mikroemboliske signaler vedvarte i inntil 77 minutter etter endt kontrastinfusjon.

Avhandlingen bidrar til økt innsikt i tidsforløpet av mikroembolisering og kan medvirke til bedre planlegging og gjennomføring av embolimonitorering i utredning av pasienter med akutt hjerneinfarkt.

Personalia

Sander Johan Aarli (f. 1990) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2015) og er under spesialisering i nevrologi ved Haukeland universitetssjukehus (HUS). Doktorgradsarbeidet er utført ved Nevrologisk avdeling, HUS. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 med Annette Fromm som hovedveileder og Christopher Elnan Kvistad, Nicola Logallo og professor Lars Thomassen som medveiledere.