Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS

Geofysisk institutt får MatNats HMS-pris for 2021

I en komplisert flytteprosess har god planlegging og risikoforståelse ført til gode resultater.

HMS-prisen 2021
PRISVINNERE: Prisen ble delt ut av dekan Gunn Mangerud (t.v). Fra Geofysisk institutt: Instituttleder Tor Eldevik, overingeniør Anak Bhandari (vara verneombud), senioringeniør Tor de Lange (HMS-koordinator) og administrasjonssjef Kristin Kalvik.
Photo:
Christel Krossøy/UiB

Main content

MatNat-fakultetets komite har drøftet flere gode prosjekter og tiltak som har vært gjennomført under krevende forhold under pandemien, men bet seg merke i det systematiske arbeidet som Geofysisk institutt har stått bak i en komplisert fase med rehabilitering av bygg, flytting av medarbeidere, opprydding i gamle kjemikalier og vitenskapelige utstyr og en rekke andre forhold.

Komiteen har bestått av hovedverneombud Ann-Elise Olderbakk Jordal, dekan Gunn Mangerud, fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo og HMS-koordinator Christel Krossøy.

Her er begrunnelsen:

"En enstemmig komite har vedtatt å tildele HMS-prisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for 2021 til Geofysisk institutt. Instituttet beskriver i sin søknad gode flytteprosesser med tanke på fysiske sikkerhetstiltak, trygge arbeidsrutiner, og kartlegging og håndtering av kjemikalier.

I tillegg har instituttet klart å ivareta et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima med jevnlige sosiale aktiviteter for trivsel og integrering. Dette er viktige og gode tiltak i det daglige HMS-arbeidet som har stor overføringsverdi til andre institutter på fakultetet, spesielt med tanke på at vi nå skal i gang med Nygårdshøyden sør.

Komiteen har lagt stor vekt på at Geofysisk institutt har klart å holde fokus på HMS gjennom tunge flytteprosesser over en lang periode."