Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kommune- og regionreformen - hva er viktig for byråkratene?

Thomas Margel Myksvoll disputerer 21.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Target, shaper, implementor".

Main content

Stordriftsfordeler eller lokal identitet og demokrati - hva er viktigst for støtten til kommune- og regionreform? Den 1.1.2020 ble en rekke kommuner og fylker slått sammen. Regjeringen Solbergs kommune- og regionreform var kontroversielle og gjenstand for politiske (om)kamper lokalt, regionalt og nasjonalt. Myksvoll undersøker byråkraters syn på disse reformene, med et spesielt søkelys på det regionale nivået, som inkluderer både fylkeskommunen og statsforvalterne.

Flytting av grenser og offentlige oppgaver betyr også endring av intern organisering i institusjonen som reformeres. I spørsmål om sammenslåing og overføring av oppgaver nedover fra staten, viser forskningen at tanker om stordriftsfordeler på den ene siden, og identitetsargumenter på den andre, påvirker fylkeskommunale byråkrater og statsforvalterne sin støtte til de to reformene.

Byråkrater er ikke bare iverksettere og saksbehandlere, men har også innflytelse på foreslått politikk. Et ønske om kommunereform på den ene siden, og viktigheten av lokal identitet og demokrati på den andre, varierer blant statsforvalterne. Dette fikk blant annet betydning for hvordan kommunereformen slo ut i de ulike fylkene. I fylkeskommunene ønsker byråkratene både effektivisering og mer selvstyre for fylkeskommunen. Dette fører til økt støtte til henholdsvis tvangssammenslåing av fylker, og å ta et større ansvar for offentlige oppgaver. Men identitet står også sterkt, og øker derimot motstand mot sammenslåing. Intern støtte er viktig for å nå ønskede effektene av en reform. Intern motstand kan gjøre det vanskeligere å oppnå slike effekter, og til og med lettere muliggjøre reversering, dersom politikerne skulle ønske det.

Personalia

Thomas Myksvoll har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Veileder for avhandlingsarbeidet har vært Professor Anne Lise Fimreite, Michaël Robert Tatham, og Yngve Flo, alle ved Universitetet i Bergen. Myksvoll er ansatt som Forsker III ved NORCE Norwegian Research Institute.