Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tredje samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Klima, demokrati og medborgerskap

Du møter klimaforskere, og får førstehånds kunnskap om de store vær- og klimasystemene. Vi lærere hvordan klimamodellene beregnes, og får prøve en skoleutgave utviklet av forskere på UiB. Både kunnskapen og undervisnignsressursene om klima og klimaendringer utvikles stadig. Vi prøver ut aktiviteter, og viser til ressurser for oppdaterte klimadata til bruk i klasserommet.

Main content

Energi er stikkordet også når det gjelder vær og klima. Geofysikken viser oss hvordan jordens rotasjon, termodynamikk og andre krefter driver de store systemene - corriolis-effekten, havstrømmene, været og klimaendringene. 

Geofysisk institutt og Bjerknessenteret er helt i forntlinjen når det gjelder forskning på disse temaene. I samarbeid presenterer vi et innholdsrikt kurs, med skoleaktiviteter, demonstrasjoner og forelesninger. 

Programmet vil bli oppdatert og justert: 

Onsdag 9. november

Vær og værsystemer

Klimastatus

Hav og sirkulasjon

 

Torsdag 10. november

Klimamodeller

Klimamodell-øving

Ekstremvær og tilpasning

Klimaundervisning