Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Små molekylære legemidler for akutt myeloid leukemi

Calum Leitch disputerer 11.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Identification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia".

Main content

Akutt myeloid leukemi (AML) er en benmargs-kreft der umodne hvite blodceller deler seg ukontrollert. Behovet for utvikling av bedre behandling understrekes av 5-års overlevelse på under 30 %. AML er en kompleks kreftform hvor ulike pasienter har ulike gen-forandringer hvor persontilpasset terapi er nødvendig. Et sentralt verktøy for persontilpasset terapi er nye små molekyler med unike anti-leukemiske egenskaper.

Calum Leitch studert en rekke strategier for å identifisere og utvikle nye små molekyler mot leukemi. Den første strategien var å utvikle helt nye små molekyler. I et samarbeid med Prof. Hans-Rene Bjørsvik, Kjemisk institutt, UiB ble det syntetisert to molekyler med sølv-atomer, NHC-1 og NHC-2. Begge stoffene induserte celledød i AML-cellelinjer. I den andre strategien undersøker Leitch det eksperimentelle medikamentet serdemetan, opprinnelig utviklet for bruk mot andre krefttyper en AML. Utviklingen av serdemetan stoppet opp etter en skuffende klinisk fase II studie. Laboratorieforsøkene viste at AML-celler faktisk er følsomme for serdemetan-behandling og identifiserte tidligere ubeskrevne virkningsmekanismer for stoffet. Den siste strategien var å gjenbruke velkjente medisiner: hydroxyurea og valproat ble forsøkt som kombinasjonsterapi for behandling av AML. Kombinasjonen av legemidlene førte til en høyere grad av celledød i AML celler enn stoffene gjorde hver for seg, en såkalt synergistisk effekt. Mekanistiske studier avslørte at valproat var i stand til å hemme viktige DNA-reparasjonsmekanismer og gjorde leukemiceller sensitive for hydroxyurea som er et legemiddel som retter seg mot DNA-syntese.

Calum Leitch har gjennom sin oppgave vist hvordan ulike strategier kan brukes for å komme videre i utvikling av nye leukemi-medisiner, og diskuterer disse strategienes fordeler og begrensninger. Dette danner er verdifullt grunnlage for fremtidig utvikling av ny or mer effektiv persontilpasset medisin ved akutt leukemi.

Personalia

Calum Leitch har en mastergrad i molekylær cellebiologi fra Universitetet i Glasgow (2012). Siden mastergraden har han arbeidet med akutt myeloid leukemi, først i doktorgradsarbeidet og deretter som forsker i Kinn Therapeutics AS. Doktorgraden fullføres ved institutt for klinisk institutt 2 (K2) ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er veiledet av Prof. Bjørn Tore Gjertsen og PhD Vibeke Andresen.