Home

POLYFON Knowledge Cluster for Music Therapy

Main content

Musikkterapi fra et brukerperspektiv

Musikk som helseressurs for individ og fellesskap

Kunnskapsklynga Polyfon byggjer eit nasjonalt samarbeid om musikk og musikkterapi, med vekt på samskaping for helse og samfunnsdeltaking. Aktørar frå heile landet er velkomne til å delta i klyngesamarbeidet.

Polyfon er koordinert av Griegakademiet (UiB), med deltakarar og samarbeidspartnarar frå ulike delar av landet. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram og/eller registrer deg for å få tilsendt bulletengen Polyfon-nytt.

RESSURSSIDE
Samtale om idear skrivne ned på gule lappar

Etablering og utvikling av praksis

Polyfon arbeider for at tilgangen til gode og forskingsinformerte musikkterapitilbod skal auke og verte meir likeverdig i heile landet. På denne ressurssida gir vi råd om etablering av praksis og informasjon om kvalitetssikring og forsking for utvikling av praksis (implementeringsforsking).

KUNNSKAPSBESKRIVELSE

Musikkterapi og psykisk helse – voksne

Polyfons kunnskapsbeskrivelser er utformet med tanke på tjenestenes og brukernes informasjonsbehov. Få oversikt over nasjonale føringer, effekter og brukererfaringer, praksis og implementering. Se også aktuelle lenker, bl.a. til informasjon om pågående forskning.

Forskingsstøtte
Oppslått bok

Polyfon deler ut forskingsstøtte

Hver vår og høst deler Polyfon ut forskingsstøtte til prosjekt innen musikkterapi / musikk og helse. Seks nye spennende prosjekt har fått tildeling høsten 2023. Det er tre fra CREMAH/NMH, to fra GAMUT/UiB og ett fra GAMUT/NORCE.

ressursside
Bilde av lenker

Lenkesamling

Vil du vite meir om musikkterapi? Her finn du lenker til utdanningstilbod, kunnskapsbasar, reportasjar, podkastar, videoar, bøker, avhandlingar, tidsskrift og organisasjonar. Har vi gløymt noko? Send oss gjerne ei melding med forslag til nye lenker!

Erfaringspanel
Polyfons erfaringspanel

Erfaringspanelets arbeid

Polyfons Erfaringspanel består av brukere av musikkterapi, pårørende og erfaringskonsulenter fra ulike deler av landet. Også brukerorganisasjoner er representerte. Les om de oppgavene Erfaringspanelet har prioritert å arbeide med det siste året.

Kunnskapsklynga Polyfon bind saman musikk og helse, akademia og praksis.
Både utdannings- og forskingsinstitusjonar, helseføretak og kommunar/fylkeskommune er med i samarbeidet.
Klynga samarbeider også med andre kunnskapsklynger og med nasjonale kompetansemiljø.