Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Priskoordinering og kundeadferd i drivstoffmarkedet

Andreas Jørgensen Tveito disputerer 8.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Price Coordination and Consumer Behavior".

Main content

Tilbydere i markeder med få konkurrenter kan klare å samarbeide om å øke prisene. Slik priskoordinering krever at tilbyderne enes om tidspunkt for prisøkninger og nytt prisnivå. Enighet kan oppnås ved at ansatte i de ulike tilbyderne snakker sammen, men slik kommunikasjon er ulovlig. Tilbydere kan derfor søke andre måter å enes. De to første artiklene i avhandlingen handler om prislederskap; en adferd som kan gi priskoordinering uten at tilbydere snakker sammen. En prisleder endrer prisen først og konkurrentene følger raskt. Lederen bestemmer slik når og hvor mye prisene skal øke. Prislederskap kan legge til rette for prisøkninger, men kan være kostbart for lederen som mister kunder i perioden før konkurrentene følger prisøkningen.

Den første artikkelen ser på prislederskap og koordinering i det norske bensinstasjonsmarkedet med fokus på årene fra 2004-2011. Hovedfunnet er at store kjeder bruker prislederskap til å øke antall prisøkninger fra én til to per uke, og slik øker sine profittmarginer. Den andre artikkelen studerer kostnader og fordeler ved å opptre som prisleder, og viser at lederens tap er lite sammenlignet med store marginøkninger i perioden etter at alle tilbydere har økt prisene. Lavt tap kan forklare hvorfor tilbydere tar på seg rollen som prisleder.

Prismønsteret i markedet endrer seg til en syklus med lave priser søndag og mandag morgen hver uke. Den tredje artikkelen undersøker hvordan kundene reagerer på det nye mønsteret, og viser at bensin- og dieselkunder i liten grad flytter innkjøpene sine til lavprisperioden i det første året med det nye mønsteret. Over de neste 5-10 årene blir imidlertid mer og mer drivstoff kjøpt i lavprisperioden. Resultatene viser at kunder bruker tid på å bli kjent med og tilpasse seg til nye prismønstre.

Personalia

Andreas Jørgensen Tveito (f. 1982) fullførte mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i 2007. Han har jobbet i Konkurransetilsynet siden 2007 og begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen i 2017. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen og førsteamanuensis Morten Sæthre har vært biveileder.