Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Statistisk usikkerhet i dype læringsnettverk

Geir Kjetil Nilsen disputerer 16.5.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Epistemic Uncertainty Quantification in Deep Learning by the Delta Method".

Main content

Dyp læring er et felt innen kunstig intelligens og maskinlæring som benytter dype nevrale nettverk i oppgaver som bildegjenkjenning, talegjenkjenning og språkoversettelse. Siden dype nevrale nettverk kan sees på som former for ulineær regresjon, har teknikkene i dyp læring svært mye til felles med klassiske metoder fra statistikk.

Avhandlingen tar for seg prinsippene om statistisk usikkerhet, og om hvordan systematisk usikkerhet knyttet til parameterene i dype læringsnettverk skaper usikkerhet når maskiner utfører bildegjenkjenning. Hovedbidraget i forskningen er ny metodikk som er effektiv nok til at klassiske statistiske usikkerhetskvantifiseringsmetoder lar seg anvende i dyp læring og dermed kan benyttes på personlige datamaskiner.

Personalia

Geir Kjetil Nilsen tok en mastergrad i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2007. Han jobbet siden som softwareutvikler hos Naxys Technologies AS, før han igjen begynte sine doktorgradsstudier ved Universitetet i Bergen. Forskningen hans handler om tilpasning og effektivisering av klassiske statistiske usikkerhetskvantifiseringsmetoder, for anvendelse i moderne dype læringsnettverk.