Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Elevgrupper og andre grupper

Pattedyr
Photo:
UM/Haltenbanken

Main content

Elevgrupper på egenhånd

Skoleklasser er velkommen til oss for å oppleve museet på egenhånd, eller med eget opplegg. Vi oppfordrere dere til å kontakte oss på forhånd slik at vi bedre kan tilrettelegge for besøket. Kontakt oss for mer informasjon på e-post skole@um.uib.no 


Grupper ikke er tilknyttet skoleverket

Grupper som ønsker å benytte seg av museets undervisningstilbud, men som ikke er tilknyttet skoleverket, er velkomne. De må påregne å betale for undervisningen. Kontakt oss for mer informasjon på e-post skole@um.uib.no 

For grupper på egenhånd trengs det ikke bestilles plass på forhånd, men grupper større enn 50 personer og grupper med spesielle behov, oppfordres til å ta kontakt på forhånd til skole@um.uib.no . Vi anbefaler at det er én voksen per tiende barn i alderen barnehage, samt småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomskole.

 

Besøk i Aboretet og Botanisk hage

For omvisninger på Aboretet og i Botanisk hage: kontakt informasjonsleder på telefon 55 98 72 62. Les mer om hagene her >