Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Motstandsdyktige distribuerte datasystemer

Lars Albin Severinson disputerer 9.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Straggler-Resilient Distributed Computing".

Main content

Utbredelsen av distribuerte datasystemer har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes først og fremst at behovet for beregningskraft øker raskere enn hastigheten til en enkelt datamaskin, slik at vi må bruke flere datamaskiner for å møte etterspørselen, og at det blir stadig mer vanlig at systemer er spredt over et stort geografisk område. Dette paradigmeskiftet medfører mange tekniske utfordringer. En av disse er knyttet til "straggler"-problemet, som er forårsaket av forsinkelsesvariasjoner i distribuerte systemer, der en beregning forsinkes av noen få langsomme noder slik at andre noder må vente før de kan fortsette. Straggler-problemet kan svekke effektiviteten til distribuerte systemer betydelig i situasjoner der en enkelt node som opplever en midlertidig overbelastning kan låse et helt system.

I denne avhandlingen studerer vi metoder for å gjøre beregninger av forskjellige typer motstandsdyktige mot slike problemer, og dermed gjøre det mulig for et distribuert system å fortsette til tross for at noen noder ikke svarer i tide.

Personalia

Albin Severinson har mastergrad fra Chalmers Universitet, Göteborg, Sverige, i kommunikasjonsteknikk. Ph.D-arbeidet er utført sammen med veilederne, Dr. Eirik Rosnes (Simula UiB), Prof. Alexandre Graell i Amat (Chalmers Universitet) og Prof. Øyvind Ytrehus (Simula UiB og Universitetet i Bergen) i informasjonsteori-gruppen på Simula UiB, Bergen, i samarbeid med Institutt for informatikk på Universitetet i Bergen.