Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Syntetiske polymerer med biologisk aktivitet for beinvev

Mohamad Nageeb Hassan disputerer 21.10.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "3D-printed Synthetic Polymer Templates for Bone Tissue Engineering".

Main content

Syntetiske polymerbiomaterialer er enkle å bearbeide, biologisk inerte og brukes derfor i en rekke biomedisinske applikasjoner. Forskning har i lang tid fokusert på å øke biologiske aktivitet til slike materialers. Tredimensjonal (3D)-printing er velegnet til framstille biomaterialmaler med stor presisjon etter bestemte designparametre. Målet med denne avhandlingen var å undersøke 3D-printede syntetiske polymermaler for bruk til dyrkning og regenerasjon av beinvev. I undersøkelsene, først ble det utført en systematisk litteraturundersøkelse for å analysere relevante faktorer ved bruk av 3D-printede, nedbrytbare maler og virkningen deres på beinregenerering i kraniale beindefekter hos ulike dyrearter (Studie I). Man fant at effekten på beinregenereasjon var høyest hos kompositter bestående av polymerer og biokeramer. I Studie II ble det utført en studie på funksjonalisering av 3D-printede polykaprolakton (PCL) maler med gelatin (GL). Til tross for at økt mengde GL (ved 8 og 16%) forbedret osteogen differensieringen av stamceller (in vitro) ble malene ikke videreført på grunn av materialets lave strekkfasthet. I studie III ble poly(lactide-co-trimethylenecarbonate) (PLATMC) sammenlignet med PCL, og man fant at PLATMC hadde gunstigere både nedbrytnings- og mekaniske egenskaper enn PCL. I tillegg viste PLATMC seg bedre egnet for å fremme mineralisering av ekstracellulær matriks (ECM) fra humane stamceller in vitro. Når begge malene ble implantert i skallebensdefekter i kaniner (in vivo), viste PLATMC-malene størst innvekst av bein direkte på materialoverflaten, noe som hittil ikke beskrevet for syntetiske polymer. I Studie IV valgte man å modifisere PLATMC ved å kombinere polymeren med hydroksapatitt (HA), et mineral og en viktig komponent i beinmasse. Oppsummert fant man at umodifisert 3D-printet PLATMC fremmet mineralisering av ECM både in vitro og in vivo. Resultatene fra disse studiene samlet støtter bruken av 3D-printede PLATMC-maler for beinregenerering.

Personalia

Mohamad Nageeb ble uteksaminert som tannlege fra Alexandria Universitet i Egypt i 2006, og studerte deretter materialvitenskap ved det samme universitetet. Parallelt fikk Nageeb forskningserfaring innen beinvev regenerasjon. Deretter fortsatte han, i 2016, med sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen under professor Kamal Mustafa i Tissue Engineering Group ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet. Han er for tiden tilknyttet Center for Translational Oral Research TOR-IKO.