Home
UiB strategy work 2023–2030

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Strategiprosess

UiB som arbeidsplass: Velkommen til innspillmøte

Stipendiatar, forskarar og teknisk-administrativt tilsette: Menneska er universitetets viktigaste ressurs. Korleis skal UiB utvikla seg for å bli en best mogleg arbeidsplass? Møt opp 7. november og gje dine innspel.

Bilde av Dragefjellet
Photo:
Eivind Senneset/UiB

Main content

UiB skal lage ny universitetsstrategi for perioden 2023–30. Som eit ledd i arbeidet med den nye universitetsstrategien er alle kollegaer velkomne til innspelmøte om UiB som arbeidsplass.   

Tid: Måndag 7. november 

Stad: Sydneshaugen skole, Auditorium B kl 1400-1600 

Her vil inviterte innleiarar dele sine perspektiv på korleis UiB kan bli en endå betre arbeidsplass. Det er satt av tid til innspel og spørsmål frå salen. 

 Program: 

  • Velkomst ved rektor Margareth Hagen
  • Kort om strategiarbeidet ved prorektor Pinar Heggernes
  • Kjenneteikn ved gode arbeidsmiljø | Kva skaper engasjement og produktivitet? ved Guy Louis Alice Notelaers fra Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK, inst. for samf.psyk.)
  • Om universitetssamfunnet og UiB som arbeidsplass: June Indrevik (UHVO), Kjell Erik Lommerud (Forskerforbundet) og Kristian Botnen (Akademikerne) i dialog med HR-direktør Sonja Dyrkorn 
  • Innspel frå instituttleiar Lise Rykkja (Institutt for politikk og forvaltning, SV) og administrasjonssjef Kari Nordvik (Kjemisk Institutt, MN)
  • Innspel frå salen
  • Avslutning ved prorektor Pinar Heggernes

Ordstyrar Ingve Bergheim

  • Har du ikke moglegheit til å delta på innspelsmøtet 7.november? Send gjerne dine innspel på e-post til strategi@uib.no 
  • Hald deg oppdatert på arbeidet med ny strategi på UiB.no/strategi.