Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hvordan gjøre bærekraft relevant for beslutninger her og nå?

Jakob Grandin disputerer 23.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sustainability here and now".

Main content

De siste årene har verdens byer etablert seg som sentrale aktører for å muliggjøre en rask, rettferdig og bærekraftig klimaomstilling. I praksis er dette basert på lokale aktørers evne til å gjøre klimaendringer relevant for beslutninger her og nå. Denne avhandlingen viser hvordan dette arbeidet er basert på evnen til å pragmatisk mobilisere ressurser fra internasjonale nettverk, koordinere tiltak lokalt og navigere mellom ulike tidshorisonter.

Oslo og Addis Abeba er byer som trekkes frem som forløpere når det gjelder klima og bærekraft, med ambisiøse initiativ rundt blant annet bærekraftig mobilitet og klimastyring. Avhandlingen er basert på flerlokalisert, kvalitativt feltarbeid om implementering av en ‘bus rapid transit’ i Addis Abeba og klimabudsjett i Oslo. Den belyser hvordan dette arbeidet er basert på tett samarbeid og erfaringsutveksling med andre byer. Samtidig viser den viktigheten av å skape koblinger mellom ulike aktører og tiltak innad i byene.

Når klimaendringene i økende grad er basert på partnerskap i og mellom byer, viser avhandlingen behovet for helhetlig vurdering av hvordan slike samarbeidsmodeller former bærekraftspolitikken. Ved å fremheve bredden av aktører som former byen, viser den hvordan urbane klimaomstillinger ikke er en teknisk prosess som kan kontrolleres fullt ut, men må baseres på å skape gjensidige relasjoner.

Avhandlingens hovedbidrag er at den utvikler en modell for analyse av omstillingens tidsmessige dimensjoner. På denne måten synliggjøres metodene som oversetter klimaendringene fra en abstrakt og langsiktig problemstilling til konkrete tiltak her og nå. Det åpner også for en nyansert analyse av hvordan lokale og ofte eksperimentelle bærekraftstiltak kan bidra til mer langsiktige samfunnsendringer.

Personalia

Jakob Grandin (f. 1984) har gjennomført sin doktorgrad tilknyttet forskningsgruppen SpaceLab ved Institutt for geografi og Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation, støttet av Trond Mohn stiftelse. Veileder er professor Håvard Haarstad ved UiB; biveileder er Josefin Wangel ved FORMAS. Grandin leder også plattformen Collaboratory ved UiB.