Home
UiB Universal

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universell utforming av nettløsninger

Tilbakemeldingsskjema for tilgjengelighetserklæring

Universitetet i Bergen skal sikre at våre nettløsninger er universelt utformet ved å gjøre de mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste. I tilgjengelighetserlæringene våre beskriver vi hvordan nettløsningene oppfyller dette. Hvis du har funnet mangler i vår etterlevelse av kravene til universell utforming av nettløsninger i offentlige virksomheter, eller hvis du har andre tilbakemeldinger eller spørsmål om universell utforming av nettløsningene våre, vennligst bruk dette skjemaet.

Main content