Home
UiB Universal

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Workshop

Tilgjengelighetserklæringer – Bli med på workshops i testing!

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om: SK- 2.1.1, 2.1.2, 2.4.7 og 3.2.1

Main content

I arbeidet med tilgjengelighetserklæringer trenger vi å bygge opp vår interne UiB-kompetanse på testing. Workshopene, 12 i alt, vil ta for seg testing av ulike suksesskriterier, SK, og du vil finne hvilke som tas opp i de enkelte møtene i titlene på de enkelte samlingene. Samlingene vil foregå i Teams, i regi av Media LT i samarbeid med arbeidsgruppen for tilgjengelighetserklæringer på UiB. Opplegget er at deltakerne ser på at kursleder tester spesifikke suksesskriterier på et utvalg av UiB sine sider;

  • Hvilke ulike verktøy brukes?
  • Hvilke nettlesere bør testes?
  • Hvilke operativsystemer bør man teste i?
  • Hvordan kan eventuelle feil rettes?

Samlingene vil ha ulikt fokus, og foregå på følgende tidspunkter:

9. februar kl. 09:00 – 11:00

16. februar 09:00 – 11:00

23. februar 09:00 – 11:00

2. mars 09:00 – 11:00

9. mars kl. 09:00 – 11:00

16. mars 09:00 – 11:00

23. mars 09:00 – 11:00

30. mars 09:00 – 11:00

13. april 09:00 – 11:00

19. april 09:00 – 11:00

20. april 09:00 – 11:00

26. april 09:00 – 11:00

1. Testing med tastatur, synlig fokus (SK 2.4.7), 9. februar kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3 og 3.2.1

 2. Testing med tastatur (SK 2.1.1), 16. februar kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.2, 2.4.3, 2.4.7 og 3.2.1

 3. Testing med tastatur, tastaturfeller (SK 2.1.2), 23. feb kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.1, 2.4.3, 2,4,7 og 3.2.1

 4. Testing med tastatur, fokusrekkefølge (SK 2.4.3), 2. mars kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.1, 2.1.2, 2,4,7 og 3.2.1

5. Testing med tastatur, ved fokus (SK 3.2.1), 9. mars kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3 og 2,4,7

6. Testing av flere måter å navigere på (SK 2.4.3), 16. mars kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:SK- 2.1.1, 2.1.2, 2,4,7 og 3.2.1

7. Testing med skjerm, endring av tekststørrelse (SK 1.4.4), 23. mars kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:1.4.10 og 1.4.12

 8. Testing med skjerm, reflow (SK 1.4.10), 30. mars kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:1.4.4 og 1.4.12

 9. Testing med skjerm, tekstavstand (SK 1.4.12), 13. april kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider. Vi forklarer også litt om:1.4.4 og 1.4.10

10. Testing av pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (SK 1.4.13), 19. april kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider.

11. Testing av hurtigtaster som består av ett tegn (SK 2.1.4), 20. april kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider.

12. Testing av ledetekst i navn (SK 2.5.3) 26. april kl. 09:00 – 11:00

Vi tester på et utvalg av UiB's sider.