Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Variasjon i morfologi og distribusjon av AII amakrinceller

Jian Hao Liu disputerer 24.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Morphological variability, dendritic specialization, and spatial distribution of AII amacrine cells in the mammalian retina".

Main content

Sentralnervesystemet består av flere milliarder nerveceller som forekommer i et betydelig antall ulike typer. Alle nerveller har utløpere som springer ut fra et cellelegeme, men utløpernes form og nervecellenes fordeling er viktige egenskaper som bidrar til deres funksjonelle betydning og bidrag til signalbehandlingen i sentralnervesystemet.

Lius avhandling tar for seg variasjon i morfologi og distribusjon av de såkalte AII amakrincellene i netthinnen. AII-cellene finnes i netthinnen hos alle pattedyr, inkludert menneske, og spiller en viktig rolle i kretsene som formidler mørkesyn.

I tillegg til at Liu har karakterisert variasjonen i AII-cellenes morfologiske egenskaper og hvordan de er fordelt i netthinnen, har han også utført en detaljert analyse av en spesiell utløper som finnes hos disse cellene. De fleste nerveceller har to ulike typer utløpere som enten mottar eller sender signaler til andre nerveceller via spesialiserte kontakter. Man har antatt at amakrincellene ikke har egne utløpere for å sende signaler til andre nerveceller, men at utløperne deres både kan motta og sende signaler. AII-cellenes spesielle utløper som nå er identifisert viser seg imidlertid å ha evne til å danne samme type selvforsterkende signaler som andre nerveceller bruker for å sende signaler over lange avstander. Liu fant i sine undersøkelser at AII-cellenes spesielle utløper stort sett er ganske kort, men kan være orientert i ulike posisjoner i forhold til resten av AII-cellene og deres utløpere. Dette kan tyde på at de spesielle utløperne ikke brukes til kommunikasjon via kontakter med andre utløpere, men kanskje brukes til å fange opp signaler i form av kjemiske stoffer som spres i netthinnen, for eksempel når lysintensiteten i omgivelsene endres ved overgangen fra natt til dag.

Avhandlingen har gitt ny kunnskap om hvordan egenskapene til bestemte typer av nerveceller er med å bestemme hvordan de bidrar til den avanserte signalbehandlingen i netthinnen.

Personalia

Jian Hao Liu (f. 1992) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2018). Han var forskerlinje-student fra 2012-2018 og ph.d.-kandidat fra 2018-2023 ved Institutt for biomedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Espen Hartveit.