Home
Department of special collections 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Billedsamlingen

Prosjekter og faglige samarbeid

Main content

Daguerreobase

Billedsamlingen deltok i 2012-15 i EU-prosjektet Daguerrobase hvor hovedformålet var å kartlegge og registrere alle daguerreotypiene i Europa i en felles database, som også er søkbar gjennom den europeiske kulturdatabasen Europeana. Universitetsbiblioteket i Bergen og Nasjonalbiblioteket var ansvarlige for den norske deltakelsen.

Prosjektet ble delfinansiert av ICT Policy Support Programme (ICT PSP), som en del av EUs stimuleringsprogram for innovasjon og konkuransedyktighet.

Les mer i den digitale boken "Daguerreotypier - Europas tidligste bevarte fotografier" produsert av prosjektet. Denne inneholder en beskrivelse av prosjektet, av hva et daguerreotypi er, hvordan det ble fremstilt, katalogiserings- og bevaringshensyn.

Daguerreobase kan man søke i her!