Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hva og hvor av naturens verdier og fordeler

Jarrod Cusens disputerer 24.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mapping the connections: an integrated approach to mapping nature’s contributions to people in a Nordic biosphere”.

Main content

Naturen bidrar til livskvaliteten vår på utallige måter, både med håndgripelige tjenester som mat, så vel som mer abstrakte tjenester som mental velvære. Selv om vi er helt avhengige av naturen, så reduserer aktivitetene våre også naturens evne til å opprettholde liv. Å møte utfordringene i denne naturkrisen krever at vi revurderer forholdet vårt til naturen, og virkelig verdsetter bidragene den gir til livene våre. For å gjøre dette må vi revurdere de forskjellige måtene vi verdsetter natur på utover de økonomiske og samfunnsmessige verdier i naturen i beslutningstaking for en bærekraftig fremtid. Jarrod kombinerte data om ulike typer naturverdier for å forstå hvor og hvilke som var de viktigste bidragene naturen gir til menneskers livskvalitet i Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Han analyserte kartdata basert på lokal deltakelse for å finne "hotspots" der folk har høye naturverdier, og om visse verdier ofte forekommer sammen på de samme stedene og hvorfor. Han kombinerte også sosiale kartdata med modellerte data for å kartlegge steder som ligner på hva slags naturverdier de gir. Jarrod undersøkte også hvilke naturverdier som diskuteres av ulike grupper involvert i forvaltningen av naturressurser. I sin siste studie kombinerte Jarrod samfunnsdata med økologiske feltdata for å forstå hvordan endret arealbruk kan påvirke biologisk mangfold og menneskers syn på naturverdier. Han fant at folk har sterke ikke-materielle kulturelle tilknytninger til naturen gjennom friluftsliv og kulturarv. Folk verdsetter også biologisk mangfold høyt for dets egen skyld, ikke bare for de materielle fordelene det gir. Generelt gir folk høyere og større variasjon av verdier til natur nært der de bor, dvs rundt tettbygde strøk. Dette understreker betydningen av natur nær hjemmet for vår livskvalitet. Han fant at noen verdier ofte forekommer sammen, som for eksempel at landbruks- og kulturarvverdier stort sett er uatskillelige, noe som gjenspeiler den sterke landbruksarven i regionen.

Personalia

Jarrod Cusens er stipendiat ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen og tilknyttet Centre for Sustainable Area Management (CeSAM) ved Universitetet i Bergen. Han har en mastergrad i økologi fra Auckland University of Technology, New Zealand. Jarrod er interessert i menneske-natur-relasjoner og sosial-kulturelle verdier for naturen sett gjennom linsen til økosystemtjenester. Professor Inger E. Måren har vært veileder.