Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Trygg, effektiv og praktisk medisin for opioidavhengige

Zhanna Gaulen disputerer 25.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Pre-treatment preference, opioid use, and life satisfaction among heroin dependent users receiving treatment with buprenorphine-naloxone or extended-release naltrexone".

Main content

Studien viser at langtidsvirkende naltrekson kan være et lovende behandlingsalternativ for personer med opioidavhengighet som er motivert for en opioidfri behandling. Opioidavhengighet er en sammensatt kronisk lidelse som kan føre til alvorlige helsekonsekvenser. En slik avhengighet påvirker livskvaliteten både til den enkelte, familie, venner og samfunnet ellers. Legemiddelassistert rehabilitering med LAR medisiner, for eksempel buprenorfin, kan bidra til å redusere opioidbruk og overdoserisiko og forbedre psykososial funksjon, men passer ikke for alle pasienter.
Langtidsvirkende naltrekson virker annerledes og blokkerer effekten av alle opioider inkludert heroin. Legemiddelet regnes ikke som avhengighetsskapende og gir ingen ruseffekt. Det gis en gang i måneden som intramuskulær injeksjon og blokkerer effekten av opioider i hele denne perioden. Behandlingen kan forhindre tilbakefall til ulovlig opioidbruk og beskytte mot overdoser. Resultater fra studien viser at behandling med langtidsvirkende naltrekson kan føre til betydelig bedring i livstilfredshet sammenlignet med vanlig LAR-behandling hos pasienter som ønsket opioidfri behandling. Legemiddelet er nå tilgjengelig i noen land som behandlingsalternativ, men med studieresultatene fra blant annet denne doktorgraden, jobbes det med å gjøre behandlingen tilgjengelig i også i Norge. Resultatene gir håp til personer i denne gruppen hvor andre behandlingsalternativer ikke har ført frem.

Personalia

Zhanna Gaulen har vært aktivt engasjert i denne studien siden 2012, hvor 5 ulike sykehus i Norge, inkludert Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, deltok. Gaulen har mastergrad i helsefremmende arbeid fra UiB. Hun har vært ph.d.-kandidat ved Det medisinske fakultet, UiB siden 2017. Avhandlingen er gjennomført under veiledning av hovedveileder og leder for studien professor Lars Tanum ved Akershus universitetssykehus og biveileder professor Lars Thore Fadnes ved UiB.