Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Makroalger som verdifull kilde til bioaktive forbindelser

Marie Emilie Wekre disputerer 1.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analysis of Polyphenols from Laminaria hyperborea for application as Life Science ingredients".

Main content

Verdens befolkning vokser og etterspørselen etter nye råvarer til mat, legemidler og andre næringsmidler er økende. Makroalger, også kjent som tang og tare, spiller en viktige roller i marine økosystemer og har stort potensiale for bærekraftig utnyttelse. Ett av flere produkter som kan ekstraheres fra alger er polyfenoler. Polyfenoler er en stor og variert gruppe naturlige molekyler som har mange positive helseeffekter. Stoffgruppen har viktige funksjoner i reproduksjon og beskyttelse i planter og alger, men mindre er kjent om polyfenolene i alger da landplanter er mer undersøkt. På grunn av algers natur er det også utfordrende å ekstrahere, isolere og kvantifisere polyfenoler fra alger. I dette PhD prosjektet utvikles bedre metoder for å karakterisere polyfenoler fra tang og tare, videre blir ny informasjon om makroalgers polyfenolinnhold avdekket til nytte for kommersiell utnyttelse – men også av verdi for kjemisk økologi og havovervåkning. Første del av prosjektet bruker grønnalgen Ulva intestinalis (no: tarmgrønske) for å optimalisere kvantifiseringen av polyfenoler som en gruppe. Avanserte analysemetoder som kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR) blir brukt for å kvantifisere polyfenoler, og metoden optimaliseres for å øke både selektiv og kvantitativ nøyaktighet. Denne NMR-metoden sammenlignes med den tradisjonelle metoden for polyfenol kvantifisering; Folin-Ciocalteu (FC). Den enkle FC metoden er mye brukt, men gir lav selektivitet. I andre del sammenlignes fire norske brunalger med optimaliserte metoder, og det avdekkes en sammenheng mellom kvantifiseringsmetodikk, polyfenolinnhold og algens habitat. Siste del fokuserer på kommersielt høstet stortare (Laminaria hyperborea). Sulfatholdige fenoliske syrer og phlorotanniner identifiseres på molekylært nivå ved hjelp av massespektrometri (MS) etter omfattende isolasjonsarbeid, og er det første arbeidet som gir en omfattende beskrivelse av stortarens polyfenolinnhold.

Personalia

Marie Emilie Wekre (f. 1995) er utdannet kjemiker med mastergrad fra UiB (2019). Doktorgradsarbeidet har blitt finansiert av Norges Forskningsråd(NFR) og Alginor ASA, og prosjektet har blitt utført både ved Kjemisk Institutt på UiB og ved laboratoriene til Alginor. Hovedveileder har vært førsteamenuensis Monica Jordheim (Kjemisk Institutt, UiB) og medveiledere har vært førsteamenuensis Jarl Underhaug (Kjemisk Institutt, UiB) og Georg Kopplin (Alginor).