Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Moderne billeddiagnostikk ved hjerteinfarkt

Erlend Eriksen disputerer 15.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multimodality imaging in the immediate and long-term evaluation of bioresorbable vascular scaffolds".

Main content

Studien utforsker hvordan moderne billeddiagnostikk kan bidra til å bedre behandlingen ved hjerteinfarkt. Hovedfokus for studien er billeddiagnostikk med optical coherence tomography (OCT) og computed tomography (CT) av resorberbare stenter og analyse av sammensetting av blodpropper i kransårene. Studien er inkonklusiv for vurderingen av tilheling av bioresorberbare stenter, og peker på styrker og svakheter med CT diagnostikk i oppfølgingen. Videre synes sammensettingen av blodpropper synes å være mer kompleks enn man kan fremstille ved OCT. Forskningen har konsekvenser for evaluering av nye resorberbare stenter og for tolkningen av OCT bilder under behandlingen av hjerteinfarkt.

Personalia

Erlend Eriksen jobber til daglig som hjertespesialist ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Invasiv seksjon. Veiledere for oppgaven er Øyvind Bleie (Hovedveileder), Jan-Erik Nordrehaug og Vegard Tuseth.