Home

GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Main content

Spille i band

GAMUT samler forskere fra Griegakademiet – Institutt for musikk og fra avdelingen for helse/samfunn i NORCE

Senteret publiserer to internasjonale vitenskapelige musikkterapitidsskrift:

Forskningsleder: Viggo Krüger

Telefon: 0047 995 34 628 

Email: Viggo.Kruger@uib.no

Addresse: Nina Griegs gate 4

 

Musikkterapiforsking ved Griegakademiet
Musikkterapiforskerne ved Griegakademiet fokuserer i stor grad på humanistisk helseforsking (health humanities), med kvalitative studier og mixed methods, teoretisk forsking og kunstbasert forsking. Sammen med Norce har Universitetet i Bergen ambisjoner om å utvikle et internasjonalt profilert utdannings- og forskingsmiljø i musikkterapi.

Gjeldende mål for senteret er:

  • Å utvikle et norsk musikkterapeutisk forskingssenter på høyt internasjonalt nivå
  • Å sikre adekvat kunnskapsutvikling innen universitetsfaget musikkterapi
  • Å utvikle samfunnsrelevant kunnskap om sammenhenger mellom musikk, helse og samfunnsutvikling.

    
Store deler av forskingsaktiviteten er eksternt finansiert. Forskingsresultater blir publisert i fagfellevurderte tidsskrift og i bøker og senteret deltar aktivt i internasjonalt forskingssamarbeid.