Home

GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Main content

Nærbilde av instrument, i sort/hvitt

GAMUT er et tvillingsenter som samler forskere fra Griegakademiet – Institutt for musikk og fra avdelingen for helse/samfunn i NORCE.

Tvillingsenteret GAMUT

  • utvikler kunnskap om relasjoner mellom musikk og helse, i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og lokalsamfunnet

  • er internasjonalt orientert og gir ut to av de fremste internasjonale tidsskriftene i musikkterapi

  • er bruker- og praksisorientert og bidrar til utvikling av bedre tjenester    

De to fagmiljøene i tvillingssenteret har hver sin profil og utfyller hverandre.

 

Musikkterapiforsking ved Griegakademiet
Musikkterapiforskerne ved Griegakademiet fokuserer i stor grad på humanistisk helseforsking (health humanities), med kvalitative studier og mixed methods, teoretisk forsking og kunstbasert forsking. Sammen med Norce har Universitetet i Bergen ambisjoner om å utvikle et internasjonalt profilert utdannings- og forskingsmiljø i musikkterapi.

Gjeldende mål for senteret er:

  • Å utvikle et norsk musikkterapeutisk forskingssenter på høyt internasjonalt nivå
  • Å sikre adekvat kunnskapsutvikling innen universitetsfaget musikkterapi
  • Å utvikle samfunnsrelevant kunnskap om sammenhenger mellom musikk, helse og samfunnsutvikling.

    
Store deler av forskingsaktiviteten er eksternt finansiert. Forskingsresultater blir publisert i fagfellevurderte tidsskrift og i bøker og senteret deltar aktivt i internasjonalt forskingssamarbeid.