Home

Research Group History, Rhetoric and Reception

Main content

Erik Bjerck Hagen er leder for forskergruppen.

Gruppen samler forskere og stipendiater fra allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteraturvitenskap, og er et diskusjonsforum hvor medlemmene legger frem innlegg eller works in progress. Forskergruppen deltar også i instituttets forskerutdanning.