Home
Ageing, family ties and public policy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

– Kutt fødselspermisjonen

For å øke likestillingen er det trolig bedre å legge til rette for at kvinner kan jobbe mens de har barn enn å betale dem stadig mer for å la være, skriver førsteamanuensis Katrine V. Løken i fredagskronikken i Dagens Næringsliv.

En mor med to barn oppholder seg på kjøkkenet. Mor jobber på datamaskinen mens hun holder minstemann.
Photo:
Colourbox

Main content

NHO vil kutte foreldrepermisjonen med syv uker. Begrunnelsen er at fedrekvoten kuttes og ordningen vannes ut. I forhold til at fedrekvoten alltid har kommet i tillegg til ordinær foreldrepermisjon høres forslaget fornuftig ut. Det ville vært en snikinnføring av flere permisjonsuker til mor hvis hele fedrekvoten gjøres om til ordinære foreldrepermisjonsuker. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne mener vi må stole på at far tar ut permisjon selv uten kvoten. Men ser vi på andre land som har fødselspermisjonsordninger er det ingen land hvor far tar betydelig permisjon uten en egen kvote for far. Det er liten grunn til å tro at Norge skal være så annerledes. Pengene vi sparer på å kutte i foreldrepermisjonen kan heller brukes på å styrke barnehagedekningen og kvaliteten i barnehager for de minste.

En av velferdsstatens viktigste oppgaver er å tilby sosiale forsikringer. Alle betaler inn til det offentlige i form av skatter og avgifter og det offentlige forvalter pengene og overfører penger tilbake til individer som trenger det (for eksempel sykelønn, arbeidsledighetstrygd og uføretrygd). I det lange løp vil de fleste individer betale inn mer enn de får igjen fordi de fleste av oss ikke blir langtidssyke. Men alle vil ha tryggheten ved å vite at staten hjelper hvis ulykken skjer. Sosiale forsikringer har en omfordelings­mekanisme som går fra rike til fattige fordi fattige oftere trenger hjelp enn rike.

 

Les hele kronikken i Dagens Næringsliv.

 

Les intervju om saken med Katrine V. Løken på Side2.no.