Home
Theoretical Ecology Group

News archive for Theoretical Ecology Group

Emosjoner er verktøyet organismer bruker til å fatte sine valg. Ikke fornuften.