Home
Environmental toxicology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videoføredrag

Miljøgiftkonferansen 2012

Dr. Jérôme Ruzzin og Professor Anders Goksøyr frå Miljøtoksikologigruppa deltok på Miljøgiftkonferansen 2012.

Main content

Klif og Forskningsrådet arrangerte 18. januar 2012 Miljøgiftskonferansen. Konferansen hadde som mål mellom anna å leggja til rette for at næringsliv, forsking, industri, forvaltning og miljøorganisasjonar kan knytta kontaktar og skaffa ny kunnskap. Frå Miljøtoksikologigruppa deltok Dr. Jérôme Ruzzin med føredraget Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme og Professor Anders Goksøyr med føredraget Komplekse metoder i effektovervåkning. Begge føredraga kan lastast ned som PDF frå høgre marg

Jérôme Ruzzin sitt føredrag er filma og kan sjåast på YouTube (lenkene vert opna i nytt vindauge).

Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 1,
Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 2,
Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 3