Home
Fisheries Ecology and Aquaculture

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Løgn om laks

Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

Main content

Kolding skriver en kort kommentar under DEBATT i BT 15.8.13. Kommentaren var rettet mot innlegget « Lyver om laks» skrevet 10.8.13 av Norges Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen, som tilsvarer BT sin lørdagsgjest, Morten Strøksnes, som 3.8.13 skrev et kritisk innlegg om lakseoppdrett i «Fiskefarsen». Ministeren mener at en økning i norsk lakseoppdrett er nødvendig om vi skal klare å skaffe nok mat til verdens økende befolkning.

Ifølge Kolding er problemet at for å produsere en kilo norsk laks kreves i snitt ca. en kilo fiskemel og fiskeolje, som selv svarer til ca. fire kilo fersk fisk. Han mener derfor at norsk laks ikke tilfører mer mat til verden. Les mer.