Home
Environmental toxicology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ledig stilling som avdelingsingeniør

Miljøtoksikologigruppa har ledig stilling som avdelingsingeniør i tidsrommet 01.11.2010-31.12.2013. Søknadsfrist er 25. oktober 2010

Main content

Forskingsgruppa Miljøtoksikologi har sine aktivitetar retta mot studie av miljøgifter sine effektar på ulike organismegrupper i kontrollerte felt-, akvarie- og celleforsøk. Den vitskaplege interessa til gruppa er å forstå korleis organismen handterer miljøgiftene og kva effektar desse stoffa kan ha på gen- og proteinuttrykk. Vi ønskjer òg å studere dette på eit høgare nivå, mellom anna ved å integrere resultat frå ulike teknologiar som transkriptomikk, proteomikk og metabolomikk ved hjelp av bioinformatiske metodar.

Les heile utlysingsteksten her på jobbnorge.no