Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Ekspert på flerfase

Sigrid K. Meyer har studert fysikk og jobber som fysiker i 3-PHASE Measurements as

Main content

Som fysiker er min jobb å se på hvordan vi kan forbedre instrumentet, enten ved å gjøre den eksisterende teknologien mer robust, eller ved å tilføye nye måleprinsipp for å få ut helt nye parametre fra væskestrømmen.

3-PHASE Measurements utvikler og produserer flerfasemålere for olje- og gassindustrien. En flerfasemåler er et instrument som sitter som en del av rørledningen – på havbunnen, oppe på en platform eller ute i ørkenen – og måler online hvor mye av de forskjellige fasene (olje, vann og gass) som til enhver tid går gjennom røret. Instrumentet er nyttig for bl.a. å overvåke produksjon fra de enkelte brønnene som blir samlet i ett stort transportrør det siste stykket på vei til en platform (Hvilken brønn produserer hva? Bør jeg stenge denne eller den andre brønnen? Hvem sin brønn produserer mest?).

Siden det er flere parametere som må måles samtidig for å få ut informasjonen om strømningsratene må instrumentet bestå av flere forskjellinge sensorprinsipp. Disse må alle tåle de utfordrende omgivelsene de må operere under, f.eks. svært høye trykk og temperaturer og/eller korroderende væsker og annen slitasje. Som fysiker er min jobb å se på hvordan vi kan forbedre instrumentet, enten ved å gjøre den eksisterende teknologien mer robust, eller ved å tilføye nye måleprinsipp for å få ut helt nye parametre fra væskestrømmen.


3-PHASE Measurements as er joint venture mellom Schlumberger og Framo Engineering