Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Christiekonferansen - en viktig møteplass

- Christiekonferansen er et eksempel på det vi trenger mer av for å få til innovasjon og entreprenørskap, sier Kristin Clemet. Hør hvorfor hun og andre forskere, politikere og næringslivs- og kulturledere deltok på konferansen i 2013.

Christiekonferansen - en viktig møteplass

Producer:
UiB

Main content