Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentforeningen Generica

Main content

Foreningen for farmasistudenter i Bergen, Generica, ble stiftet høsten 2003. Generica jobber for å skape et godt sosialt og faglig miljø for farmasistudententene. Faste årlige aktiviteter er blant annet fadderuke/dåp, julebord, skiweekend og vårfest. Foreningen arrangerer også seminarer/møter av faglig karakter. For mer informasjon om Generica se hjemmesiden.