Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Programutvalg for farmasi

Programutvalgene (PU) er opprettet av Det medisinske fakultet for å overvåke at fakultetets studieprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet.

Main content

Det medisinske fakultet har opprettet egen side for PU for farmasi og du kan lese mer om PU-ene på fakultetets egne sider.

Her skal du også kunne laste ned referat fra møtene.