Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kostnader ved eit utvekslingsopphald

Når ein planlegg for eit utvekslingsopphald må ein ta høgde for ein del utgifter ein som student i Noreg ikkje ville hatt.

Studieavgift:
Her kjem det an på kva avtale ein reiser ut på. Studentar som reiser ut på ein Erasmus- eller Nordplus-avtale betaler ikkje studieavgift til vertsuniversitetet. Reiser ein ut på ein bilateral avtale vil ein i mange tilfelle måtte betale studieavgift, medan ein i nokre tilfelle kan få tilbod om ein friplass, altså ein plass utan studieavgift.

Lånekassen kan gje støtte til studieavgift. Les på Lånekassen sine nettsider om kor mykje du kan forvente å få.

Reise:
Lånekassen kan gje støtte til å dekke utgiftene du har til reise til og frå studiestaden. Les på Lånekassen sine nettsider om kor mykje du kan forvente å få.

Forsikring:
Er du heiltidsstudent ved eit universitet utanfor EU/EØS og er medlem av den norske folketrygda, har du rett til å få refundert utgifter til helsetenester.

I tillegg til dette anbefaler vi uansett alle studentar som reiser ut å kjøpe ei privat forsikring. Merk også at nokre land sine visummyndigheiter krev at studentar kjøper spesielt godkjente forsikringar.

Visum:
Skal du reise på utveksling til eit land utanfor EU/EØS, må du sannsynlegvis søke om studentvisum, og dette kostar pengar. Kontakt den aktuelle ambassaden og høyr kva det kostar for sjølve visumet. I tillegg må ein i nokre tilfelle møte personleg opp på ambassaden, noko som også fører med seg kostnader.