Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Inspeksjon av veggstruktur i oljebrønner med røntgenstråling

Andrii Sofiienko disputerer mandag 24. august 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Radial X-ray backscatter imaging for well integrity inspections”.

Main content

Under drift er det svært ofte nødvendig å kontrollere integriteten til de ulike mekaniske delene i veggstrukturen i oljebrønner, for å finne eventuelle strukturelle defekter som feil, inhomogenitet i materialene, tomrom, kanaler og korrosjon. Disse defektene kan oppstå som følge av degradering over tid. Den mest brukte metoden er akustiske skannere. Disse er ikke utformet som bildebehandlingsverktøy i klassisk forstand, de har begrenset romlig oppløsning og er ofte bare følsomme noen få centimeter inn i strukturen. De måler heller ikke brønnveggens sementkvalitet direkte.

Industrielle røntgenrør opereres med relativt høy energi, og kan derfor trenge gjennom de tette lagene i en brønnvegg. Ved å måle tilbakespredt røntgenstråling med et detektorsystem, er det mulig å rekonstruere 3D-tetthetsfordelingen i veggstrukturen opp til 10 cm dybde i brønnveggen. Dermed kan integriteten til de ulike mekaniske delene i brønnveggen inspiseres med relativt god følsomhet. Sofiienkos forskning har i hovedsak vært å tolke måleresultatene fra den spredte røntgenstrålingen i forhold til endringer i veggstrukturen. I dette er det blant annet benyttet Monte Carlo-modellering av strålingsresponsen. Sofiienko har også forsket på et halvledermateriale, Zink Selenide, som grunnlag for robuste detektorer som kan brukes til å måle den spredte strålingen under krevende forhold blant annet med hensyn til høy temperatur.

 

Personalia:

Andrii Sofiienko er født i 1983 i Ukraina og oppnådde mastergrad i kjerne- og elementær partikkelfysikk fysikk ved National Taras Shevchenko University of Kyiv i 2005. Her ble han ansatt som vitenskapelig assistent samme år. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB og ved Visuray AS i Randaberg fra april 2012 til april 2015. Prof. Geir Anton Johansen har vært hovedveileder, Dr. Marie Bueie Holstad (CMR AS) og Dr. David M. Ponce (Visuray AS) har vært biveiledere.