Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Kjønn og kjønnshormoner påvirker hjernens kontrollområder

Helene Susanne Hjelmervik disputerer fredag 18. september 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Sex and sex-hormonal effects on brain organization of fronto-parietal networks».

Main content

Det er velkjent at kjønnshormoner som østrogen og testosteron påvirker hjernen, og kan være en årsak til at kvinner og menn har ulike tilnærminger til enkelte kognitive oppgaver. Hvordan dette reflekteres i ulikheter i hjernen er mindre forstått. Doktoranden har undersøkthjerneorganisering hos kvinner og menn ved hjelp av hjerneavbildningsteknikker (fMRI). I tillegg har kvinner blitt testet gjennom menstruasjonssyklusen for å finne ut om varierende hormonnivåer påvirker kognisjon og aktiveringsmønster i hjernen.

Avhandlingen finner at frontale deler av hjernen er spesielt følsom for både kjønns- og kjønnshormonelle-effekter. Denne delen av hjernen er spesielt viktig for eksekutive kontrollfunksjoner – dvs. evnen til å overstyre en automatisk respons til fordel for en respons som er i tråd med en målsetning. Mer spesifikt finner avhandlingen at kognitive kontrollevner hos kvinner blir bedre ved høye østrogennivåer. I tillegg viser kvinnene høyere aktivitet i fremre del av hjernen under en visuell-spatial oppgave og kan relateres til lengre responstid. Kvinner testet under hvile viser generelt høyere forbindelse mellom en rekke hjerneområder, og da, igjen, spesielt i fremre deler av hjernen. Det kan anses som at kvinner har en større integrasjon av informasjon og at dette krever økt aktivering av frontale hjerneområder.

Avhandlingen finner derimot kun begrenset støtte for den populære teorien om at kvinner i større grad bruker begge hjernehalvdeler, mens hjernehalvdelene hos menn er mer spesialiserte. Basert på resultatene konkluderer avhandlingen med at frontale deler av hjernen er spesielt viktig i forståelsen av effekter av kjønn og kjønnshormoner på hjernens organisering, og bør betraktes som relevante for forskjeller mellom menn og kvinner i problemløsningsevner. Resultatene av avhandlingen kan òg muligens bidra i forståelsen av hvorfor menn og kvinner rammes ulikt av en rekke mentale lidelser, ettersom frontale deler av hjernen er berørt i flere av disse lidelsene.

 

Personalia:

Helene Susanne Hjelmervik (3.2.1982) er født og oppvokst i Bergen. Hun studerte psykologi (bachelorgrad) og nevrovitenskap (mastergrad) ved NTNU. Som stipendiat har hun vært tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen, med Prof. Karsten Specht som hovedveileder. Doktorgradsarbeidet har òg involvert et samarbeid med Universitetet i Durham.