Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Aurelia E. Lewis vinner Undervisningsprisen for studieåret 2014/2015

Aurelia Lewis
Photo:
Privat

Main content

- Førsteamanuensis ved Molekylærbiologisk institutt, Aurélia E. Lewis ble valgt på bakgrunn av hennes fokus på kunnskap, motivasjon og oppfølging. Studentene setter spesielt pris på hennes personlige tilbakemeldinger, samt hvordan hun lykkes i å gjøre gapet mellom underviser og student mindre ved å være lett tilgjengelig, sier leder for Realistutvalget Roymond Olsen

 

- Det var 8 nominerte til prisen i år og alle har utmerket seg. En nominasjon til denne prisen er i seg selv et tegn på utmerket undervisningskvalitet, så de øvrige kandidatene fortjener også en stor takk for deres arbeid, legger han til.

 

Fornøyd med vinneren

    

Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Helge Dahle er svært fornøyd med at Aurélia Lewis får den nye Undervisningsprisen ved fakultetet.

 

- Studentene har lagt vekt på at Aurelia er en som ser og bryr seg om studentene, og viser engasjement, entusiasme og vilje til å hjelpe ut over de møtene som finner sted i en forelesningssal. Dette er helt avgjørende for å skape et bedre læringsmiljø ved fakultetet.

 

Prodekan for undervisning Harald Walderhaug legger til at god utdanning skapes i et samspill mellom studenter og undervisere i et godt og inkluderende læringsmiljø.

 

- Aurelias undervisning er et eksempel på at vi nå beveger oss bort fra den tradisjonelle oppfatningen av møtet mellom foreleser og student som enveiskommunikasjon fire timer i uken, til en mer helhetlig forståelse av at best læring skjer der ulike undervisningsformer og personlig kontakt vektlegges.

 

Studentenes pris

 

Det er fagutvalgene på de ulike instituttene som nominerer kandidater til prisen og sender sine forslag inn til Realistutvalget. Vinneren kåres av en komité bestående av representanter for alle fagutvalgene og Realistutvalget i tillegg til dekanen og prodekan for utdanning.

 

Nettopp det at det er studentene som nominerer og er med på å bestemme hvem som vinner mener Walderhaug er med på å gjøre prisen attraktiv.

 

- Prisen henger høyt blant de ansatte nettopp fordi juryen består av de fremste ekspertene vi har på utdanningskvalitet – nemlig studentene selv, sier han

 

Prisen deles ut tirsdag 13. oktober kl. 12.00 i forbindelse med åpningen av arrangementet PåVei.

 

 

 

 

 

.