Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Oral helse og diabetes i Sudan

Hasaan Mohamed disputerer onsdag 3. desember 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Impact of type 2 diabetes and periodontal disease on oral status of Sudanese adults: Clinical, microbial and immune-inflammatory aspects”.

Main content

På verdensbasis er det flere som får diabetes. Årsaken til økningen i antall tilfeller av type 1-diabetes er ukjent, mens økningen i antall tilfeller av type 2-diabetes sannsynligvis har sammenheng med globalisering og urbanisering, spesielt i utviklingsland. Forekomsten av diabetes er høyere i Sudan enn i Norge.  Diabetes og oral helse er tett knyttet sammen. I noen tilfeller kan tannkjøttsykdom og infeksjon i munnhulen være symptom på type 2-diabetes. Tannkjøttsykdom anses derfor som en kronisk komplikasjon av diabetes.

Den første delen av avhandlingen sammenligner forekomstem av periodontal sykdom og oral helserelatert livskvalitet hos pasienter med og uten diabetes type 2. Resultatene av kasus-kontrollstudien viste at personer med diabetes type 2 hadde dårligere oral helserelatert livskvalitet, større tanntap, mer utbredt tannkjøttsykdom og tannkaries sammenlignet med kontrollgruppen.

Videre viste studien at diabetespasienter med dårlig kontrollert sykdom hadde flere løse tenner og dårligere tannhelserelatert livskvalitet sammenlignet med godt kontrollerte diabetes type 2-pasienter.

Arbeidet har påvist at tannkjøttsykdom er en viktig kronisk komplikasjon av diabetes. Ifølge resultatene er det mer sannsynlig at forstyrrelser i immunrespons og tilhelning forårsaker forskjeller i tannkjøttsykdom hos kasus og kontrollgruppe, enn at denne forskjellen skyldes bakterier som finnes i plakk. Videre kan tannkjøttsykdommen ha en negativ systemisk effekt på diabetes.

Studien konkluderer med at forebyggende tannhelseprogrammer må informere diabetes type 2-pasienter om betydningen av å opprettholde blodsukkernivået innenfor normalområdet, og viktigheten av regelmessige tannlegebesøk for å forhindre tannhelseproblemer.

Tannhelsepersonell ser sine pasienter regelmessig, og kan derfor avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium. Tannlegen bør være informert om tannhelseproblemer relatert til diabetes for å kunne identifisere mistenkte tilfeller av udiagnostisert sykdom, og kontakte legen for diagnosebekreftelse og videre nødvendig behandling.

 

Personalia:
Hasaan Mohamed er fra Sudan og ble født i Qatar i 1986. Han fullførte sin Bachelor in Dental Surgery (BDS) ved Universitetet i Khartoum, Sudan i 2009, og praktiserte i to år som instruktørtannlege på samme sted. I perioden 2012 til 2015 var han ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.