Home
Employee pages for the Faculty of Social Sciences

News archive for Employee pages for the Faculty of Social Sciences

Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.