Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Flernasjonal vannforvaltning i Zambezi-elvebassenget

Dean Kampanje-Phiri disputerer fredag 10. juni 2016 for ph.d.-graen ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «International Water Management in the Zambezi River Basin. A Historical-Geographical Analysis”.

Main content

Klimaendringer og større forbruk av vannressurser på grunn av økende økonomiske aktiviteter stiller stadig større krav til tett samarbeid mellom stater for å på den ene side å sikre harmonisk bruk av vannressurser og på den andre å unngå potensielle konflikter i internasjonale elvebassenger. Mens erkjennelsen av behovet for tette statssamarbeid har vokst frem internasjonalt, har det mellomstatlige samarbeidet om vann i Zambezi-bassenget vært dårlig. Dette på tross av at statene har undertegnet flere avtaler de seneste årene. Phiri’s prosjekt søker, gjennom å fokusere på utbygging av vannkraft, å finne de underliggende årsakene til det svake samarbeidet og forklare hvordan ulike faktorer har påvirket den generelle flernasjonale vannforvaltningen i bassenget. Videre analyserer han hvordan de enkelte stater forholder seg til og forsøker å videreutvikle felles vannforvaltning i et internasjonalt elvebasseng.

Det har vært drastiske endringer i bassenget siden avkoloniseringen i midten av siste århundre. Med økende klimavariasjoner, endringer i bruk av vann og vannforvaltning, nye globale krefter som Kinas innflytelse i regionen, analyserer han hvordan disse endringene vil påvirke nye, eksisterende og planlagte vannkraftprosjekter og elvetransport, med eksisterende avtaler som en medvirkende faktor.

Studien konkluderer at vannavtalene overveiende er inngått av politiske grunner, og at man i praksis ikke har klart å skape at sunt grunnlag for vannforvaltning. Derfor foreslås det strategier for styrking av vannsamarbeid som kan gi klare insentiver for samarbeid mellom statene i bassenget.

 

Personalia

Dean Kampanje-Phiri er statsborger i Malawi, den minste av åtte stater i Zambezi elve-bassenget i det sørlige Afrika. Han studerte jordbruksvitenskap ved Bunda College of Agriculture, University of Malawi, før han tok en Mastergrad in Water Resources Management ved UIB, og siden et PhD program i Water Studies ved Institutt for geografi, UIB. Hans hovedfokus er sammenhenger mellom vann, mat og energi i en historisk og geografisk kontekst.