Home
Amund Ove Børdahl's picture

Amund Ove Børdahl

Assistant Professor, Philosophy, Rhetoric
 • E-mailAmund.Bordahl@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 39
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Børdahl, Amund Ove; Kristiansen, Hans-Ivar. 2007. Jakob Rosted: Forsøg til en Rhetorik. Forlag1. 126 pages. ISBN: 978-82-92735-04-6.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik. 2001. Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS. 240 pages. ISBN: 82-02-20179-9.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik. 2001. Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS. 240 pages. ISBN: 8202201799.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 2000. Walter Benjamin. Retorisk årbok 1999. 254 pages. ISBN: 82-91320-19-5.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. ISBN: 82-91320-17-9.
 • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. ISBN: 82-91320-17-9.
 • Johannesen, Georg; Børdahl, Amund Ove. 1994. Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994. J.W. Cappelens Forlag AS. 264 pages. ISBN: 82-02-15210-0.
Journal articles
 • Børdahl, Amund Ove. 2013. Litt om epigrammer. Prosopopeia.
 • Børdahl, Amund Ove. 2013. O xein angellein - glimt av en virkningshistorie. Prosopopeia. 1-2. 42-60.
 • Børdahl, Amund Ove. 2013. Dyredødsdiktet – Noen punkter i anledning Daniel Möllers Fänad i helgade grifter. Prosopopeia. 3. 71-81.
 • Børdahl, Amund Ove. 2012. Hellenske historikarar. Dag og Tid. Published 2012-03-23.
 • Børdahl, Amund Ove. 2010. Introduksjon til Georg Johannesens Marginalia; (red.) – Georg Johannesen: – Den sommerfuglen er der fremdeles! Marginalia til Den første Sommerfugl. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1-2. 126-151.
 • Børdahl, Amund Ove. 2007. Dylan ved Svartehavet. Modern Times og Ovid. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 34-90.
 • Børdahl, Amund Ove. 2006. Ei god bok kan ikkje lesast høgt nok. Dag og Tid. Published 2006-04-08.
 • Børdahl, Amund Ove. 2006. De gamle e eldst. GJ og klassikarane. Dag og Tid. Published 2006-04-08.
 • Børdahl, Amund Ove. 2006. Forståinga kjem sist. Dag og Tid. Published 2006-06-24.
 • Børdahl, Amund Ove. 2006. Forståing og liking. Eit døme. Dag og Tid. Published 2006-05-06.
 • Børdahl, Amund Ove. 2005. Klassiker: Augustin: ‘Om talekunst’. Rhetorica Scandinavica. 35. 4-7.
 • Børdahl, Amund Ove. 2005. Blind Boy Grunt/No Limit. Noen ord om Bob Dylans mesterstykke (For Toby). Vagant. 2. 15-40.
 • Børdahl, Amund Ove. 2003. Makten tiltales. Retorikk og mening i to renessanse-dedikasjoner. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1. 98-129.
 • Børdahl, Amund Ove. 2002. (Something is) rhetoric in the state of Denmark-Norway. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 2. 40-41.
 • Børdahl, Amund Ove. 2001. De gamle er eldst, Bob Dylan er 60. Bergens Tidende. Published 2001-05-24.
 • Børdahl, Amund Ove. 2001. Klassikeren: Claude Mignault: Forsvar for Talons ramistiske retorikk. Rhetorica Scandinavica. 20. 4-17.
 • Børdahl, Amund Ove. 2001. Ovids heltinner. Morgenbladet. Published 2001-12-07.
 • Børdahl, Amund Ove. 2001. Her er Horats på norsk. Morgenbladet. Published 2001-11-09.
 • Børdahl, Amund Ove. 2000. Ciceros siste seier. Cicero: De philippiske taler v/ Sven Helles. Rhetorica Scandinavica. 14. 72-75.
 • Børdahl, Amund Ove. 1999. Kristen retorikk. Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk/Om kristen opplæring, v/ Hermund Slaattelid. Rhetorica Scandinavica. 72-75.
 • Børdahl, Amund Ove. 1999. De doctrina christiana. Morgenbladet.
 • Børdahl, Amund Ove. 1998. Kirkefader Augustin om ordkunst for kristne. De doctrina christiana på norsk. Phania.
 • Børdahl, Amund Ove. 1998. Augustins retorikk på norsk. Bergens Tidende. Published 1998-12-05.
 • Børdahl, Amund Ove. 1996. Aforismens dygder. Litt om Francis Bacons sakprosa. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 3. 52-63.
 • Børdahl, Amund Ove. 1996. Cort Aslakssøns vei. Bergens Tidende. Published 1996-11-06.
 • Børdahl, Amund Ove. 1992. Fredag: Hos en prest. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.
 • Børdahl, Amund Ove. 1991. Albigenserkorstoget. Utryddelsen av Sør-Frankrikes katarer. Historie. 4. 51-69.
 • Børdahl, Amund Ove. 1991. Fredag: Hos en prest. Eigenproduksjon.
 • Børdahl, Amund Ove. 1990. Om tegneserier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 4. 209-218.
Reports and theses
 • Børdahl, Amund Ove. 1997. Cort Aslakssøns retorikk. En studie i Cunradus Aslacus Bergensis: De dicendi et disserendi ratione (1622). Upublisert ms, Universitetet i Bergen. 225 pages.
Book sections
 • Børdahl, Amund Ove. 2007. Confessio christiana. -. In:
  • Åslund, Arnfinn. 2007. Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk. I bøkenes verden. En presentasjon av boksamlingen på Bjerkebæk ved den offisielle åpningen 20. mai 2007. 205 pages. ISBN: 9788290241594.
 • Børdahl, Amund Ove. 2003. Maktprosa. -, pages 42-61. In:
  • Berge, Kjell Lars; Meyer, Siri; Trippestad, Tom Are. 2003. Maktens tekster. Gyldendal Akademisk. 236 pages. ISBN: 82-05-30735-0.
 • Børdahl, Amund Ove. 2002. Omer Talon’s Rhetoric in 17th Century Denmark-Norway. -, pages 55-75. In:
  • Harsting, Pernille; Ekman, Stefan. 2002. Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. ISBN: 87-988829-0-2.
 • Børdahl, Amund Ove. 2002. Poesiens plass i ars rhetorica. Om bruken av poesi i retoriske lærebøker. -, pages 211-229. In:
  • Johannesson, Hans-erik; Helander, Hans; Roggen, Vibeke; Ström, Annika. 2002. Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. ISBN: 9174865692.
 • Børdahl, Amund Ove. 2001. Om noen setninger av Harry Fett. -, pages 136-143. In:
  • Meyer, Siri. 2001. Makt og umoral. ISBN: 82-03-18498-7.
 • Børdahl, Amund Ove. 1999. Morris Croll, barokk sakprosa og den moderne prosas fremvekst. -, pages 67-102. In:
  • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. ISBN: 82-91320-17-9.
 • Børdahl, Amund Ove. 1999. Homer i tåke og snø [kommentar til Harold Bloom og kanondebatten]. -, pages 284-292. In:
  • Børdahl, Amund Ove; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. ISBN: 82-91320-17-9.
 • Børdahl, Amund Ove. 1996. Å oversette klassisk kunstprosa til norsk. -, pages 182-201. In:
  • Høisæter, Sissel; Mæland, Ingmar. 1996. Retorikkens veikryss : retorisk årbok 1996. 262 pages.
 • Børdahl, Amund Ove. 1996. Anti-Cicero. Stil og moral i Sallusts Catilina. -, pages 237-261. In:
  • Høisæter, Sissel; Mæland, Ingmar. 1996. Retorikkens veikryss : retorisk årbok 1996. 262 pages.
 • Børdahl, Amund Ove. 1996. Seminaret om Mongstad. -, pages 231-253. In:
  • 1996. A Åslund (red.): Johannesens bok. Festskrift for Georg Johannesen. Aschehoug & Co. 34 pages.
 • Børdahl, Amund Ove. 1994. Redaksjonelt. Forord, pages 7-10. In:
  • Johannesen, Georg; Børdahl, Amund Ove. 1994. Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994. J.W. Cappelens Forlag AS. 264 pages. ISBN: 82-02-15210-0.

More information in national current research information system (CRIStin)