Home
Amund Ove Børdahl's picture

Amund Ove Børdahl

Assistant Professor, Philosophy, Rhetoric
 • E-mailAmund.Bordahl@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 39
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. Bloom leser Bibelen. Agora. 99-156.
 • Show author(s) 2014. tede keimetha: Om A.E. Housmans "Here Dead Lie We". Vinduet.
 • Show author(s) 2013. O xein angellein - glimt av en virkningshistorie. Prosopopeia. 42-60.
 • Show author(s) 2013. Dyredødsdiktet – Noen punkter i anledning Daniel Möllers Fänad i helgade grifter. Prosopopeia. 71-81.
 • Show author(s) 2010. Introduksjon til Georg Johannesens Marginalia; (red.) – Georg Johannesen: – Den sommerfuglen er der fremdeles! Marginalia til Den første Sommerfugl. Agora. 126-151.
 • Show author(s) 2007. Dylan ved Svartehavet. Modern Times og Ovid. Agora. 34-90.
 • Show author(s) 2005. Klassiker: Augustin: ‘Om talekunst’. Rhetorica Scandinavica. 4-7.
 • Show author(s) 2005. Blind Boy Grunt/No Limit. Noen ord om Bob Dylans mesterstykke (For Toby). Vagant. 15-40.
 • Show author(s) 2003. Makten tiltales. Retorikk og mening i to renessanse-dedikasjoner. Agora. 98-129.
 • Show author(s) 2001. Klassikeren: Claude Mignault: Forsvar for Talons ramistiske retorikk. Rhetorica Scandinavica. 4-17.
 • Show author(s) 1996. Aforismens dygder. Litt om Francis Bacons sakprosa. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 52-63.
 • Show author(s) 1992. Fredag: Hos en prest. Agora.
 • Show author(s) 1991. Fredag: Hos en prest. Eigenproduksjon.
 • Show author(s) 1990. Om tegneserier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-218.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Send et brev til den døde doktoren - innlegg etter Grenland Friteaters forestilling «Ingen doktor for dei daude» på Litteraturhuset i Oslo.
 • Show author(s) 2019. Meningen med rus - samtale med Øystein Skjælaaen.
 • Show author(s) 2019. Lansering: Tenker hjernen? språk, menneske, teknikk - innledning og paneldeltakelse.
 • Show author(s) 2019. Kulturvitenskapenes bråk - Om Øyvind Pålshaugens "Kulturvitenskapenes språk".
 • Show author(s) 2019. Krigshjulene: Ord om Vietnam i Norden og Norge.
 • Show author(s) 2019. Kanonideen og danning i norskfaget: Homer.
 • Show author(s) 2019. Historien om Mor Godhjerta - Samtale med Kaja Schjerven Mollerin.
 • Show author(s) 2019. Ex cathedra: Ordets makt i akademia - innlegg på LLEs fagkritiske dag over temaet «Språk,narrativ og sannhet» .
 • Show author(s) 2019. Det brennende huset: Om Georg Johannesen.
 • Show author(s) 2019. Bokbad: Tenker hjernen? Paneldeltakelse.
 • Show author(s) 2018. Utsmykningens sitater - Under åpningen av Georg Johannesens plass med nydekorert mur ved Annette og Caroline Kierulf.
 • Show author(s) 2018. Tragedy, the Greeks and us (Presentasjon og samtale med Simon Critchley).
 • Show author(s) 2018. TU FU 1968.
 • Show author(s) 2018. Min tålmodighet er av tre: ved lanseringen av César Vallejos Trilce i oversettelse ved Gisle Selnes.
 • Show author(s) 2017. Reformasjonens retorikk - innledningsforedrag på kurs i samarbeid med kyrkjefagsjef Tore Skjæveland og informasjonsrådgjevar Jens Z. Meyer på en heldags preikeverkstad i regi av Den norske kirke i tilknytning til Lutherjubileet, Johanneskirken, 3. mars 2017. Fagdommer samme kveld på preikekappleik i Østre Skostrede.
 • Show author(s) 2017. Keiserens lille sjel: Hadrians Animula.
 • Show author(s) 2016. Mytilenedebatten hos Thukydid.
 • Show author(s) 2016. Georg Johannesen-seminaret 2016 (arrangør, møteledelse).
 • Show author(s) 2014. Platons Akademi bestod i tusen år. Hva bestod det av?
 • Show author(s) 2014. Georg Johannesen-seminaret 2014 (arrangør, møteledelse).
 • Show author(s) 2013. Georg Johannesen-seminaret 2013 (arrangør, møteledelse).
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Litterær samtale med Einar Økland om Georg Johannesen på Bok&Bar i Norli Strandgaten .
 • Show author(s) 2019. Homer, kanon og danning i norskfaget.
 • Show author(s) 2013. Erfaringskompetanse.
 • Show author(s) 2013. Epigram.
 • Show author(s) 2013. Bruk av Toulmins modell som reiskap for lesing av tekstar og skriving av eigen tekst.
 • Show author(s) 2012. Ytringsfrihet i antikkens Athen.
 • Show author(s) 2012. Seminarledelse.
 • Show author(s) 2012. Retorikk, rennessanse, makt.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Suldal.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Stavanger.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Leirvik.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Knarvik.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Eidfjord.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Egersund.
 • Show author(s) 2012. Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Aksdal.
 • Show author(s) 2012. Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) 2011. Retorikken i renessansen.
 • Show author(s) 2011. Renessansens retorikk.
 • Show author(s) 2011. Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) 2010. Retorikken i midten.
 • Show author(s) 2010. Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) 2009. Renessanse, retorikk, makt.
 • Show author(s) 2009. Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) 2008. Språk, identitet og selvforståelse.
 • Show author(s) 2008. Retorikk og makt (renessansen).
 • Show author(s) 2007. Skillet mellom det informale og det formale essayet er beregnet på barn.
 • Show author(s) 2007. Georg Johannesen som retoriker.
 • Show author(s) 2006. Maktspråk, retorikk, renessanse.
 • Show author(s) 2006. Idibus martiis. Foredrag og samtale med Einar Økland.
 • Show author(s) 2004. Fra Homer til Bush. Vestens retoriske tradisjon.
 • Show author(s) 2003. Retorikk og renessanse.
 • Show author(s) 2001. Latinen si rolle i språkutviklingi.
 • Show author(s) 2001. Antikk retorikk omkring år 1600.
 • Show author(s) 1999. Om stilistikk.
 • Show author(s) 1996. Folkehøgskolens fall og vekst: fra Volk til Schola.
 • Show author(s) 1995. Renessansens bruk av den antikke kunstprosa. Til spørsmålet om sakprosaens genealogi.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Georg Johannesen og retorikken.
 • Show author(s) 2019. Elegantia, gravitas et majestas Platonica: Anders Krag’s Parmenides (1598).
 • Show author(s) 2018. Antikken, Skard og Vinje.
 • Show author(s) 2016. Ars moriendi: En introduksjon.
 • Show author(s) 2015. Natt etter Sapfo: Om sammenføyningen av to fragmenter i Læreukens tirsdagsdikt i Ars moriendi.
 • Show author(s) 2012. Sitatkunstneren: om Bob Dylans gjenbruk av den litterære tradisjonen.
 • Show author(s) 2012. Saken mot Sokrates mellom litterær fiksjon og historisk realitet: Hva kildene forteller.
 • Show author(s) 2012. A Renaissance Symposium on Plato's Symposion: Ficino's De amore.
 • Show author(s) 2011. Til sammenlikning: Xenofons Symposion.
 • Show author(s) 2011. Om akademisk skriving.
 • Show author(s) 2011. Comments on Jason Taylor, "Cicero's Reception of Plato's Laws".
 • Show author(s) 2010. Rettssjangerens teori og didaktikk.
 • Show author(s) 2010. Om essayskriving.
 • Show author(s) 2010. Jacob Rosted og Hugh Blair.
 • Show author(s) 2010. Antikkens skholê fra Sokrates til i dag.
 • Show author(s) 2009. Vektorer i argumentasjonsmodellen.
 • Show author(s) 2009. Sitatkunstneren Holberg.
 • Show author(s) 2009. Kritikken av eksemplet: Baden om Bastholms Den Geistlige Talekonst.
 • Show author(s) 2009. Georgius Hilarius and the Rhetorical Tradition.
 • Show author(s) 2008. Walter Ong og hans kritikere.
 • Show author(s) 2006. O xein' angellein.
 • Show author(s) 2005. Sanglyrikk og prosasang.
 • Show author(s) 2004. Jørgen Eilersens Rhetorica Resenii.
 • Show author(s) 2003. Retorikk og pedagogikk omkring år 1600.
 • Show author(s) 2003. De propaganda fide. Retorikk og propaganda.
 • Show author(s) 2002. Rhetorical Systems in the Renaissance.
 • Show author(s) 2001. Retoriske systemer?
 • Show author(s) 2001. Retoriske perspektiv på kunnskapsforståelse i europeisk vitenstradisjon.
 • Show author(s) 2001. Maktprosa.
 • Show author(s) 2001. Klassisk retorikk som pedagogisk tenkemåte.
 • Show author(s) 2001. Grammadialectorica on a Ramist basis. Cunradus Aslacus Bergensis’ De dicendi et disserendi ratione (1622).
 • Show author(s) 2001. Filologen Erich Auerbach.
 • Show author(s) 2000. Retoriske systemer i renessansen. Innlegg på Seminarium Graeco-Latinum Osloense.
 • Show author(s) 2000. Retorisk analyse.
 • Show author(s) 2000. Omer Talons Retorikk i Danmark-Norge omkring år 1600.
 • Show author(s) 2000. Oldtid og middelalder i renessansens retorikk.
 • Show author(s) 2000. Mestertropenes genese (med særlig henblikk på tropen ironi).
 • Show author(s) 1999. Poesiens plass i ars rhetorica. Om bruken av poetiske tekster i retorisk læreboklitteratur.
 • Show author(s) 1996. Reformasjonens retorikk.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2019. Hva med Solstads forrige? . Klassekampen. 25-25.
 • Show author(s) 2006. Forståinga kjem sist. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2006. Forståing og liking. Eit døme. Dag og Tid.
Other presentation
 • Show author(s) 1999. Erasmus Montanus: latinske replikker i lydmontasje.
Book review
 • Show author(s) 2019. Det utrolige synet (Anm. av Khariton: Kallirhoe, overs. Bente Lassen, Oslo: Gyldendal, 2019). Vårt land. 2 pages.
 • Show author(s) 2018. Tegnsprog og tydning i øst (Anm. av Hugo Hørlych Karlsen: Tegn og tydning. Kinesiske klassikere). . Danmark-Kina. 15-19.
 • Show author(s) 2014. ’Vil du kje tru meg, gakk inn å sjå’ – Om Dag Solstads Det uoppløselige episke element i Telemark 1591–1896. Vinduet.
 • Show author(s) 2014. Kongens gull (Anm. av Morten Malmø (red.) Gullkorn fra kong Harald V). Bergens Tidende. 58-58.
 • Show author(s) 2001. Ovids heltinner. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2001. Her er Horats på norsk. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2000. Ciceros siste seier. Cicero: De philippiske taler v/ Sven Helles. Rhetorica Scandinavica. 72-75.
 • Show author(s) 1999. Kristen retorikk. Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk/Om kristen opplæring, v/ Hermund Slaattelid. Rhetorica Scandinavica. 72-75.
 • Show author(s) 1999. De doctrina christiana. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1998. Kirkefader Augustin om ordkunst for kristne. De doctrina christiana på norsk. Phania.
 • Show author(s) 1998. Augustins retorikk på norsk. Bergens Tidende.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2000. Walter Benjamin. Retorisk årbok 1999. Senter for europeiske kulturstudier.
Academic commentary
 • Show author(s) 2007. Jakob Rosted: Forsøg til en Rhetorik.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2018. Arild Utaker: Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) 2001. Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) 2001. Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1999. Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1994. Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994. J.W. Cappelens Forlag AS.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1997. Cort Aslakssøns retorikk. En studie i Cunradus Aslacus Bergensis: De dicendi et disserendi ratione (1622).
Popular scientific article
 • Show author(s) 2018. Alt som er synlig er sant: Kort tale om seksten anonyme setninger på Georg Johannesens plass. Prosopopeia. 50-55.
 • Show author(s) 2017. Livet er et essay - Bruddstykker om Georg Johannesen . Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 60-71.
 • Show author(s) 2017. Keiserlitteratur – Litt om romerske keiseres litterære output. Vinduet. 36-59.
 • Show author(s) 2013. Litt om epigrammer. Prosopopeia.
 • Show author(s) 2006. Ei god bok kan ikkje lesast høgt nok. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2006. De gamle e eldst. GJ og klassikarane. Dag og Tid.
 • Show author(s) 1991. Albigenserkorstoget. Utryddelsen av Sør-Frankrikes katarer. Historie. 51-69.
Feature article
 • Show author(s) 2020. En keiser oppdrar seg selv (om Marcus Aurelius). Vårt land. 26-27.
 • Show author(s) 2019. Gi meg liv! (Minneord om Harold Bloom). Vårt land. 38-39.
 • Show author(s) 2015. Veteranen Arild Utaker. FoF-Bulletinen: Nyhetsbrev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 19-19.
 • Show author(s) 2012. Hellenske historikarar. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2002. (Something is) rhetoric in the state of Denmark-Norway. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 40-41.
 • Show author(s) 2001. De gamle er eldst, Bob Dylan er 60. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1996. Cort Aslakssøns vei. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) 2019. ‘Gud og Jesus er minst like interessante karakterer som Hamlet og Kong Lear’ (Intervju om Harold Bloom og Bibelen).
 • Show author(s) 2013. En tidkrevende prosess [om opprettelse av master i retorikk ved UiB].
 • Show author(s) 2012. Ønskjer måleriutstilling i Bergen.
 • Show author(s) 2012. Georg Johannesens litterære skattkiste åpnet.
 • Show author(s) 2011. Hyller antikvariatgjesten.
 • Show author(s) 2001. Essayisten: Lyrikken i sakprosaen.
 • Show author(s) 2000. - Tegneserienes storhetstid er forbi.
Programme participation
 • Show author(s) 2003. Radiokommentar til Scarlattis Narciso(om Narcissus-myten).
 • Show author(s) 2002. Den store koden. Hva er litteratur?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2007. Confessio christiana.
 • Show author(s) 2003. Maktprosa. 20 pages.
 • Show author(s) 2002. Poesiens plass i ars rhetorica. Om bruken av poesi i retoriske lærebøker. 19 pages.
 • Show author(s) 2002. Omer Talon’s Rhetoric in 17th Century Denmark-Norway. 21 pages.
 • Show author(s) 1999. Morris Croll, barokk sakprosa og den moderne prosas fremvekst. 36 pages.
 • Show author(s) 1996. Å oversette klassisk kunstprosa til norsk. 20 pages.
 • Show author(s) 1996. Seminaret om Mongstad. 23 pages.
 • Show author(s) 1996. Anti-Cicero. Stil og moral i Sallusts Catilina. 25 pages.
Other
 • Show author(s) 1999. Homer i tåke og snø [kommentar til Harold Bloom og kanondebatten]. 284-292.
Book Translation
 • Show author(s) 2014. Kommentarer til dikt av Brecht. I: Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. s. 171-222.
Foreword
 • Show author(s) 2018. Forord. 7-20.
 • Show author(s) 1994. Redaksjonelt. 7-10.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2001. Om noen setninger av Harry Fett. 136-143.

More information in national current research information system (CRIStin)