Home
Amund Ove Børdahl's picture

Amund Ove Børdahl

Assistant Professor, Philosophy, Rhetoric
 • E-mailAmund.Bordahl@uib.no
 • Phone+47 55 58 93 39
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Telemarksromanen kort fortalt. Agora. 252-291.
 • Show author(s) (2022). Vietnam fantes på kartet. Agora. 288-304.
 • Show author(s) (2021). Episk krig: Litt om linjen Homer-Herodot-Thukydid. Agora. 111-133.
 • Show author(s) (2019). Bloom leser Bibelen. Agora. 99-156.
 • Show author(s) (2014). tede keimetha: Om A.E. Housmans "Here Dead Lie We". Vinduet.
 • Show author(s) (2013). O xein angellein - glimt av en virkningshistorie. Prosopopeia. 42-60.
 • Show author(s) (2013). Dyredødsdiktet – Noen punkter i anledning Daniel Möllers Fänad i helgade grifter. Prosopopeia. 71-81.
 • Show author(s) (2010). Introduksjon til Georg Johannesens Marginalia; (red.) – Georg Johannesen: – Den sommerfuglen er der fremdeles! Marginalia til Den første Sommerfugl. Agora. 126-151.
 • Show author(s) (2007). Dylan ved Svartehavet. Modern Times og Ovid. Agora. 34-90.
 • Show author(s) (2005). Klassiker: Augustin: ‘Om talekunst’. Rhetorica Scandinavica. 4-7.
 • Show author(s) (2005). Blind Boy Grunt/No Limit. Noen ord om Bob Dylans mesterstykke (For Toby). Vagant. 15-40.
 • Show author(s) (2003). Makten tiltales. Retorikk og mening i to renessanse-dedikasjoner. Agora. 98-129.
 • Show author(s) (2001). Klassikeren: Claude Mignault: Forsvar for Talons ramistiske retorikk. Rhetorica Scandinavica. 4-17.
 • Show author(s) (1996). Aforismens dygder. Litt om Francis Bacons sakprosa. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 52-63.
 • Show author(s) (1992). Fredag: Hos en prest. Agora.
 • Show author(s) (1991). Fredag: Hos en prest. Eigenproduksjon.
 • Show author(s) (1990). Om tegneserier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-218.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Kall meg Tu – Om Tu Fu (712–770). Foredrag før Grenland Friteaters forestilling ‘Kall meg Tu’. .
 • Show author(s) (2023). Draumkvede 2023: Om Georg Johannesens "Draumkvede 1993".
 • Show author(s) (2022). «‘O huor lycksalig est du Danmarck som est befriet fra den Pestilenze’: Klosterlasse i Kongens by og motstanden mot motreformasjonen i Danmark».
 • Show author(s) (2022). Paneldebatt om Bob Dylan: The Philosophy of Modern Song. Seminar om sanglyrikk.
 • Show author(s) (2021). Hofmos prosa.
 • Show author(s) (2019). Send et brev til den døde doktoren - innlegg etter Grenland Friteaters forestilling «Ingen doktor for dei daude» på Litteraturhuset i Oslo.
 • Show author(s) (2019). Meningen med rus - samtale med Øystein Skjælaaen.
 • Show author(s) (2019). Lansering: Tenker hjernen? språk, menneske, teknikk - innledning og paneldeltakelse.
 • Show author(s) (2019). Kulturvitenskapenes bråk - Om Øyvind Pålshaugens "Kulturvitenskapenes språk".
 • Show author(s) (2019). Kanonideen og danning i norskfaget: Homer.
 • Show author(s) (2019). Historien om Mor Godhjerta - Samtale med Kaja Schjerven Mollerin.
 • Show author(s) (2019). Ex cathedra: Ordets makt i akademia - innlegg på LLEs fagkritiske dag over temaet «Språk,narrativ og sannhet» .
 • Show author(s) (2019). Det brennende huset: Om Georg Johannesen.
 • Show author(s) (2019). Bokbad: Tenker hjernen? Paneldeltakelse.
 • Show author(s) (2019). Amerikansk demonstrant: Ord om Vietnam i Norden og Norge.
 • Show author(s) (2018). Utsmykningens sitater - Under åpningen av Georg Johannesens plass med nydekorert mur ved Annette og Caroline Kierulf.
 • Show author(s) (2018). Tragedy, the Greeks and us (Presentasjon og samtale med Simon Critchley).
 • Show author(s) (2018). TU FU 1968.
 • Show author(s) (2018). Min tålmodighet er av tre: ved lanseringen av César Vallejos Trilce i oversettelse ved Gisle Selnes.
 • Show author(s) (2017). Reformasjonens retorikk - innledningsforedrag på kurs i samarbeid med kyrkjefagsjef Tore Skjæveland og informasjonsrådgjevar Jens Z. Meyer på en heldags preikeverkstad i regi av Den norske kirke i tilknytning til Lutherjubileet, Johanneskirken, 3. mars 2017. Fagdommer samme kveld på preikekappleik i Østre Skostrede.
 • Show author(s) (2017). Keiserens lille sjel: Hadrians Animula.
 • Show author(s) (2016). Mytilenedebatten hos Thukydid.
 • Show author(s) (2016). Georg Johannesen-seminaret 2016 (arrangør, møteledelse).
 • Show author(s) (2014). Platons Akademi bestod i tusen år. Hva bestod det av?
 • Show author(s) (2014). Georg Johannesen-seminaret 2014 (arrangør, møteledelse).
 • Show author(s) (2013). Georg Johannesen-seminaret 2013 (arrangør, møteledelse).
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). En time om Georg Johannesens forfatterskap.
 • Show author(s) (2023). Den kristne Dylan. Innleder og ordstyrer ved forelesning av Erling Aadland.
 • Show author(s) (2023). Den beste, den verste, den grusomste: Forfatteren Georg Johannesen.
 • Show author(s) (2023). Agora 40 år inviterer Retorisk Forum til å lese Biografien om Georg Johannesen. Ordstyrer og paneldeltaker.
 • Show author(s) (2022). «April er den grusomste måneden» - Samtale mellom Amund Børdahl og Gisle Selnes ved hundreårsjubileet for T. S. Eliots The Waste Land (1922).
 • Show author(s) (2022). Forfølgelsen av Julian Assange, med Gisle Selnes og Frode Helmich Pedersen. Ordstyrer og samtalepartner.
 • Show author(s) (2022). Akademisk skriving for elever som skal bli gagns studenter.
 • Show author(s) (2019). Litterær samtale med Einar Økland om Georg Johannesen på Bok&Bar i Norli Strandgaten .
 • Show author(s) (2019). Homer, kanon og danning i norskfaget.
 • Show author(s) (2016). Rhetoric Slam - Djevelens advokat. (Kommentator og dommer).
 • Show author(s) (2013). Erfaringskompetanse.
 • Show author(s) (2013). Epigram.
 • Show author(s) (2013). Bruk av Toulmins modell som reiskap for lesing av tekstar og skriving av eigen tekst.
 • Show author(s) (2012). Ytringsfrihet i antikkens Athen.
 • Show author(s) (2012). Seminarledelse.
 • Show author(s) (2012). Retorikk, rennessanse, makt.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Suldal.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Stavanger.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Leirvik.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Knarvik.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Eidfjord.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Egersund.
 • Show author(s) (2012). Maktbalansen mellom brukerkompetanse og fagkompetanse - Om det idehistoriske grunnlaget med utgangspunkt i Platon og Aristoteles. Aksdal.
 • Show author(s) (2012). Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) (2011). Retorikken i renessansen.
 • Show author(s) (2011). Renessansens retorikk.
 • Show author(s) (2011). Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) (2010). Retorikken i midten.
 • Show author(s) (2010). Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) (2009). Renessanse, retorikk, makt.
 • Show author(s) (2009). Innledning og møteledelse.
 • Show author(s) (2008). Språk, identitet og selvforståelse.
 • Show author(s) (2008). Retorikk og makt (renessansen).
 • Show author(s) (2007). Skillet mellom det informale og det formale essayet er beregnet på barn.
 • Show author(s) (2007). Georg Johannesen som retoriker.
 • Show author(s) (2006). Maktspråk, retorikk, renessanse.
 • Show author(s) (2006). Idibus martiis. Foredrag og samtale med Einar Økland.
 • Show author(s) (2004). Fra Homer til Bush. Vestens retoriske tradisjon.
 • Show author(s) (2003). Retorikk og renessanse.
 • Show author(s) (2001). Latinen si rolle i språkutviklingi.
 • Show author(s) (2001). Antikk retorikk omkring år 1600.
 • Show author(s) (1999). Om stilistikk.
 • Show author(s) (1996). Folkehøgskolens fall og vekst: fra Volk til Schola.
 • Show author(s) (1995). Renessansens bruk av den antikke kunstprosa. Til spørsmålet om sakprosaens genealogi.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Slik talte de norske taoistene Olav H. Hauge og Jan Erik Vold: Amund Børdahl og Jørgen Sejersted i samtale med Helen Zhang om filosofi og poesi.
 • Show author(s) (2019). Georg Johannesen og retorikken.
 • Show author(s) (2019). Elegantia, gravitas et majestas Platonica: Anders Krag’s Parmenides (1598).
 • Show author(s) (2018). Antikken, Skard og Vinje.
 • Show author(s) (2016). Ars moriendi: En introduksjon.
 • Show author(s) (2015). Natt etter Sapfo: Om sammenføyningen av to fragmenter i Læreukens tirsdagsdikt i Ars moriendi.
 • Show author(s) (2012). Sitatkunstneren: om Bob Dylans gjenbruk av den litterære tradisjonen.
 • Show author(s) (2012). Saken mot Sokrates mellom litterær fiksjon og historisk realitet: Hva kildene forteller.
 • Show author(s) (2012). A Renaissance Symposium on Plato's Symposion: Ficino's De amore.
 • Show author(s) (2011). Til sammenlikning: Xenofons Symposion.
 • Show author(s) (2011). Om akademisk skriving.
 • Show author(s) (2011). Comments on Jason Taylor, "Cicero's Reception of Plato's Laws".
 • Show author(s) (2010). Rettssjangerens teori og didaktikk.
 • Show author(s) (2010). Om essayskriving.
 • Show author(s) (2010). Jacob Rosted og Hugh Blair.
 • Show author(s) (2010). Antikkens skholê fra Sokrates til i dag.
 • Show author(s) (2009). Vektorer i argumentasjonsmodellen.
 • Show author(s) (2009). Sitatkunstneren Holberg.
 • Show author(s) (2009). Kritikken av eksemplet: Baden om Bastholms Den Geistlige Talekonst.
 • Show author(s) (2009). Georgius Hilarius and the Rhetorical Tradition.
 • Show author(s) (2008). Walter Ong og hans kritikere.
 • Show author(s) (2006). O xein' angellein.
 • Show author(s) (2005). Sanglyrikk og prosasang.
 • Show author(s) (2004). Jørgen Eilersens Rhetorica Resenii.
 • Show author(s) (2003). Retorikk og pedagogikk omkring år 1600.
 • Show author(s) (2003). De propaganda fide. Retorikk og propaganda.
 • Show author(s) (2002). Rhetorical Systems in the Renaissance.
 • Show author(s) (2001). Retoriske systemer?
 • Show author(s) (2001). Retoriske perspektiv på kunnskapsforståelse i europeisk vitenstradisjon.
 • Show author(s) (2001). Maktprosa.
 • Show author(s) (2001). Klassisk retorikk som pedagogisk tenkemåte.
 • Show author(s) (2001). Grammadialectorica on a Ramist basis. Cunradus Aslacus Bergensis’ De dicendi et disserendi ratione (1622).
 • Show author(s) (2001). Filologen Erich Auerbach.
 • Show author(s) (2000). Retoriske systemer i renessansen. Innlegg på Seminarium Graeco-Latinum Osloense.
 • Show author(s) (2000). Retorisk analyse.
 • Show author(s) (2000). Omer Talons Retorikk i Danmark-Norge omkring år 1600.
 • Show author(s) (2000). Oldtid og middelalder i renessansens retorikk.
 • Show author(s) (2000). Mestertropenes genese (med særlig henblikk på tropen ironi).
 • Show author(s) (1999). Poesiens plass i ars rhetorica. Om bruken av poetiske tekster i retorisk læreboklitteratur.
 • Show author(s) (1996). Reformasjonens retorikk.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2023). Ikke greit! (apropos Sunniva Rose Jacobs Steinberg (13): Hvorfor lærer vi at bare menn var store tenkere?). Klassekampen.
 • Show author(s) (2019). Hva med Solstads forrige? . Klassekampen. 25-25.
 • Show author(s) (2006). Forståinga kjem sist. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2006). Forståing og liking. Eit døme. Dag og Tid.
Other presentation
 • Show author(s) (1999). Erasmus Montanus: latinske replikker i lydmontasje.
Book review
 • Show author(s) (2022). Den tragikomiske Helena (anmeldelse av Evripides: Helena, overs. Robert Emil Berge, Kanon-serien, Gyldendal 2022). Avisa Vårt land. 42-43.
 • Show author(s) (2019). Det utrolige synet (Anm. av Khariton: Kallirhoe, overs. Bente Lassen, Oslo: Gyldendal, 2019). Vårt land. 2 pages.
 • Show author(s) (2018). Tegnsprog og tydning i øst (Anm. av Hugo Hørlych Karlsen: Tegn og tydning. Kinesiske klassikere). . Danmark-Kina. 15-19.
 • Show author(s) (2014). ’Vil du kje tru meg, gakk inn å sjå’ – Om Dag Solstads Det uoppløselige episke element i Telemark 1591–1896. Vinduet.
 • Show author(s) (2014). Kongens gull (Anm. av Morten Malmø (red.) Gullkorn fra kong Harald V). Bergens Tidende. 58-58.
 • Show author(s) (2001). Ovids heltinner. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2001). Her er Horats på norsk. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2000). Ciceros siste seier. Cicero: De philippiske taler v/ Sven Helles. Rhetorica Scandinavica. 72-75.
 • Show author(s) (1999). Kristen retorikk. Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk/Om kristen opplæring, v/ Hermund Slaattelid. Rhetorica Scandinavica. 72-75.
 • Show author(s) (1999). De doctrina christiana. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1998). Kirkefader Augustin om ordkunst for kristne. De doctrina christiana på norsk. Phania.
 • Show author(s) (1998). Augustins retorikk på norsk. Bergens Tidende.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2000). Walter Benjamin. Retorisk årbok 1999. Senter for europeiske kulturstudier.
Academic commentary
 • Show author(s) (2007). Jakob Rosted: Forsøg til en Rhetorik.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2018). Arild Utaker: Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2001). Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) (2001). Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-årsdagen. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) (1999). Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1999). Retorikkens omegn. Retorisk Årbok 1998. Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1994). Moralske tekster: essays og innlegg 1978-1994. J.W. Cappelens Forlag AS.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1997). Cort Aslakssøns retorikk. En studie i Cunradus Aslacus Bergensis: De dicendi et disserendi ratione (1622).
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Bob Dylan og den moderne sangens amerikanske kanon. Vagant.
 • Show author(s) (2018). Alt som er synlig er sant: Kort tale om seksten anonyme setninger på Georg Johannesens plass. Prosopopeia. 50-55.
 • Show author(s) (2017). Livet er et essay - Bruddstykker om Georg Johannesen . Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 60-71.
 • Show author(s) (2017). Keiserlitteratur – Litt om romerske keiseres litterære output. Vinduet. 36-59.
 • Show author(s) (2013). Litt om epigrammer. Prosopopeia.
 • Show author(s) (2006). Ei god bok kan ikkje lesast høgt nok. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2006). De gamle e eldst. GJ og klassikarane. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1991). Albigenserkorstoget. Utryddelsen av Sør-Frankrikes katarer. Historie. 51-69.
Feature article
 • Show author(s) (2020). En keiser oppdrar seg selv (om Marcus Aurelius). Vårt land. 26-27.
 • Show author(s) (2019). Gi meg liv! (Minneord om Harold Bloom). Vårt land. 38-39.
 • Show author(s) (2015). Veteranen Arild Utaker. FoF-Bulletinen: Nyhetsbrev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 19-19.
 • Show author(s) (2012). Hellenske historikarar. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2002). (Something is) rhetoric in the state of Denmark-Norway. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 40-41.
 • Show author(s) (2001). De gamle er eldst, Bob Dylan er 60. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1996). Cort Aslakssøns vei. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2019). ‘Gud og Jesus er minst like interessante karakterer som Hamlet og Kong Lear’ (Intervju om Harold Bloom og Bibelen).
 • Show author(s) (2013). En tidkrevende prosess [om opprettelse av master i retorikk ved UiB].
 • Show author(s) (2012). Ønskjer måleriutstilling i Bergen.
 • Show author(s) (2012). Georg Johannesens litterære skattkiste åpnet.
 • Show author(s) (2011). Hyller antikvariatgjesten.
 • Show author(s) (2001). Essayisten: Lyrikken i sakprosaen.
 • Show author(s) (2000). - Tegneserienes storhetstid er forbi.
Programme participation
 • Show author(s) (2022). Innerst i hjertet har jeg min forstand. Om Georg Johannesen Med Alfred Fidjestøl, Amund Børdahl, Sissel Margrethe Høisæter og Margunn Vikingstad.
 • Show author(s) (2003). Radiokommentar til Scarlattis Narciso(om Narcissus-myten).
 • Show author(s) (2002). Den store koden. Hva er litteratur?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). ‘O huor lycksalig est du Danmarck som est befriet fra den Pestilenze’: Klosterlasse i København og motstanden mot motreformasjonen i Danmark og Norge. 15 pages.
 • Show author(s) (2022). "Wonderful Sampler": Radikal intertekstualitet hos den sene Bob Dylan. 54 pages.
 • Show author(s) (2007). Confessio christiana.
 • Show author(s) (2003). Maktprosa. 20 pages.
 • Show author(s) (2002). Poesiens plass i ars rhetorica. Om bruken av poesi i retoriske lærebøker. 19 pages.
 • Show author(s) (2002). Omer Talon’s Rhetoric in 17th Century Denmark-Norway. 21 pages.
 • Show author(s) (1999). Morris Croll, barokk sakprosa og den moderne prosas fremvekst. 36 pages.
 • Show author(s) (1996). Å oversette klassisk kunstprosa til norsk. 20 pages.
 • Show author(s) (1996). Seminaret om Mongstad. 23 pages.
 • Show author(s) (1996). Anti-Cicero. Stil og moral i Sallusts Catilina. 25 pages.
Other
 • Show author(s) (1999). Homer i tåke og snø [kommentar til Harold Bloom og kanondebatten]. 284-292.
Book Translation
 • Show author(s) (2021). "Homeriske hymner" - erratum for "Gresk antologi" (oversettelser av greske epigrammer og andre kortdikt).
 • Show author(s) (2014). Kommentarer til dikt av Brecht. I: Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. s. 171-222.
Foreword
 • Show author(s) (2018). Forord. 7-20.
 • Show author(s) (1994). Redaksjonelt. 7-10.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2001). Om noen setninger av Harry Fett. 136-143.

More information in national current research information system (CRIStin)