Home
Hannah Kristine Bjørke Lunde's picture

Hannah Kristine Bjørke Lunde

Postdoctoral Fellow
 • E-mailHannah.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 22 05
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Local Pasts and International Inspirations: The Heritagisation and Caminoisation of Pilgrimage Landscapes in Norway. Religions. 17 pages.
 • Show author(s) (2022). Pilegrimsruter som iscenesatte landskap: Tilrettelegging, navigasjon og opplevelser langs St. Olavsvegene. Tidsskrift for kulturforskning. 69-93.
Lecture
 • Show author(s) (2017). "Hvordan snakker vi om dem som døde – og med dem som overlevde?" Samtale mellom Hannah Kristine Lunde ved 22. juli-senteret og Ole Martin Slyngstadli, overlevende fra Utøya .
 • Show author(s) (2016). Barn av regnbuen? Minnemarkeringer etter 22. juli 2011.
 • Show author(s) (2014). "16 BA-studenter i møte med minnematerialet".
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Pilegrim som en del av regionale og nasjonale jubileer.
 • Show author(s) (2023). Meningsmangfold og verdiskaping – aktørbredden i det norske pilegrimslandskapet.
 • Show author(s) (2023). "Livet og troen som en reise".
 • Show author(s) (2022). Halloween og Allehelgensdag: fra primstav til populærkultur.
 • Show author(s) (2022). "Pilegrim i lokalmiljøet: Borgleden som historisk veifar".
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Walking and writing strategies for climate awareness: “Green pilgrimage” initiatives in Norway.
 • Show author(s) (2023). The legendary timespace of Selja: interpretations of the Sunniva legend as multi-temporal narrations.
 • Show author(s) (2023). Pilgrimage across sea and land: emergent pilgrimage landscapes and practices in Norway.
 • Show author(s) (2023). Pilgrimage Materialities: The St Olav Ways as Administrative and Physical Infrastructures.
 • Show author(s) (2023). Navigating Norwegian pilgrimage landscapes: walking as research object and method for pilgrimage studies.
 • Show author(s) (2022). «Pilegrim over sjø og land»: saktereiser i historiske fotspor og farvann.
 • Show author(s) (2022). "The enchantment of ambivalence: historical shrines as multivalent heritage destinations".
 • Show author(s) (2022). "Pilgrimage across sea and land: transformations and negotiations of pilgrimage in Norway".
 • Show author(s) (2022). "From hiding place to re-storied sanctuary: the cave of Selja and the legend of St Sunniva".
 • Show author(s) (2021). "Pilgrimage processions as religious practice and displays of cultural heritage: a patron saint 'returns' to her city" .
 • Show author(s) (2020). "Evoking religious history as experience of place: the island of Selja as a pilgrimage destination in the past and the present".
 • Show author(s) (2019). "Å vandre gjennom fortiden i nåtiden: Pilegrimsleder som kulturarv og naturopplevelse" .
 • Show author(s) (2019). "Narrative frameworks around contemporary pilgrimage to Selja and the legend of St. Sunniva".
 • Show author(s) (2017). "Å formidle et museumsbygg".
 • Show author(s) (2017). "A journey of degradation and redefinition – Agnus Dei and Brudedalere as a part of custom and belief in Norwegian rural society" .
Book review
 • Show author(s) (2023). Bokanmeldelse: Gunnhild Røthe (2020), "Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder". Tidsskrift for kulturforskning. 106-108.
 • Show author(s) (2022). Book Review: Pilgrimage, Landscape, and Identity: Reconstructing Sacred Geographies in Norway. Folklore.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Pilgrimage matters: det norske pilegrimslandskapet som forskningsfelt . Pilegrim i dag. 4-9.
 • Show author(s) (2021). Helligsteder og helgener - mellom økumenikk og kulturarv. Pilegrim i dag. 18-21.
 • Show author(s) (2020). Olea Crøger: «den stride understraumen» i folkeviseinnsamlingens pionértid. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 10-22.
 • Show author(s) (2019). Pilegrimsvandring over sjø og land: Sankta Sunniva og Selja som pilegrimsmål i fortid og notid. Jul i Nordfjord. 23-29.
 • Show author(s) (2016). "Skatter fra arkivet: Eventyrlige opplevelser fra utgravninger i Norsk Folkeminnesamling". Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 47-50.
 • Show author(s) (2016). "Bryllupsstas og vernesølv: Agnus Dei og brudedalere som sosiomateriell praksis". Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 44-49.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Pilgrimage Matters: Administrative and Semiotic Landscapes of Contemporary Pilgrimage Realisations in Norway.
Interview
 • Show author(s) (2022). "Sankthans".
Programme participation
 • Show author(s) (2023). Hvorfor feirer vi Sankthans? .
 • Show author(s) (2022). P2 Kompass: "Sykehushumanist misunner sykehusprestene".
 • Show author(s) (2022). "Hannah Lunde om Sankthans", Ferievikarene.
 • Show author(s) (2021). "Pilegrimsreiser", Norgeshistorie - Tro og tilhørighet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Pilegrim med vandresko og årer: Aktualiseringer av St. Sunniva gjennom fornyede pilegrimspraksiser . 16 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)