Home
Helene Marie Kjærgård Eide's picture

Helene Marie Kjærgård Eide

Associate Professor
 • E-mailHelene.Eide@uib.no
 • Phone+47 55 58 47 04
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Governance and professional autonomy in education
 • Professional learning and development
Books
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
Journal articles
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2018-11-16.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 332-348. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-06
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid. 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 10: 124-144.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth. 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 35: 576-591. doi: 10.1080/01442872.2014.971729
Reports and theses
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne. 2019. "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. NORCE Norwegian Research Centre, Bergen. 100 pages.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen. 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen": Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Fylkesmannen i Hordaland. 1/2017. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 pages.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Bergen. 82 pages.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård. 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes. Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Kronstad, Morten. 2019. Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. Kapittel 5, pages 107-122. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. Innledning, pages 14-26. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. kapittel 7, pages 144-163. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups