Home
Helene Marie Kjærgård Eide's picture

Helene Marie Kjærgård Eide

Associate Professor
 • E-mailHelene.Eide@uib.no
 • Phone+47 55 58 47 04
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Governance and professional autonomy in education
 • Professional learning and development
Academic article
 • Show author(s) 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 pages.
 • Show author(s) 2020. Norwegian prison officers´ perspectives on professionalism and professional development opportunities in their occupation . Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 316-332.
 • Show author(s) 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
 • Show author(s) 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
 • Show author(s) 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 576-591.
Report
 • Show author(s) 2019. "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. .
 • Show author(s) 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. .
 • Show author(s) 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Lecture
 • Show author(s) 2016. The prison offiser as a learning actor in inmates education.
 • Show author(s) 2014. Ulike perspektiver på ledelse.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2018. Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?
 • Show author(s) 2016. Hvordan forstår fengselsbetjenter i norske fengsler sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og opplæringstilbud for innsatte?
 • Show author(s) 2014. Ledelse og læringsutbytte.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Utenlandske innsatte og det flerkulturelle klasserommet.
 • Show author(s) 2021. Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education .
 • Show author(s) 2021. Governing School Choice in Norway – Why local educational government capacity matters.
 • Show author(s) 2020. Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Show author(s) 2020. Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) 2019. What is the ideal school according to school leaders?
 • Show author(s) 2019. På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Show author(s) 2019. Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen.
 • Show author(s) 2019. Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.
 • Show author(s) 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres.
 • Show author(s) 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.
 • Show author(s) 2018. Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere.
 • Show author(s) 2018. "Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.
 • Show author(s) 2016. Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
Interview
 • Show author(s) 2015. Fortellinger om skoleledelse og læringsutbytte.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Å være elev i dagens skole. 20 pages.
 • Show author(s) 2020. Veier til ledernes drømmeskole. 20 pages.
 • Show author(s) 2019. Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. 16 pages.
 • Show author(s) 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. 13 pages.
 • Show author(s) 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. 20 pages.
Other
 • Show author(s) 2021. Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 pages.
Chapter
 • Show author(s) 2021. Diskusjon og avslutning. . In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Show author(s) 2021. Barnehagestudien. . In:
  • Show author(s) 2021. Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups