Home
Helga Mannsåker's picture
 • E-mailHelga.Mannsaker@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 29+47 980 15 902
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2020. «Den splitta personleg­domen» – Schizofreni som metafor i norske tekstar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Show author(s) 2018. Når psykiatritermar vert metaforar. Ein kasusstudie av uttrykket «politisk autisme». NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 95-137.
 • Show author(s) 2011. "Det maniske anfallet kan begynna snikande" : metaforbruk om stemningslidingar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 263-292.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Populærvitskapeleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor? .
 • Show author(s) 2015. Metonymisk bruk av adjektivet schizofren i psykiatriske lærebøker.
 • Show author(s) 2014. Om vitaliteten til metaforar - illustrert ved dømet schizofreni.
 • Show author(s) 2014. Drøfting av distinksjonen mellom levande og daude metaforar.
 • Show author(s) 2014. Det "schizofrene" adjektivet schizofren - bruk av schizofren i lærebøker i psykiatri versus folkeleg bruk.
Feature article
 • Show author(s) 2017. Er schizofrenitermen moden for skraphaugen? Tidsskrift for Den norske legeforening. 459-461.
 • Show author(s) 2016. Når berre sjukdommen står att. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)