Home
Helga Mannsåker's picture
 • E-mailHelga.Mannsaker@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 29
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2018). Når psykiatritermar vert metaforar. Ein kasusstudie av uttrykket «politisk autisme». NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 95-137.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Autisme som metafor i norsk - ei korpusundersøking.
 • Show author(s) (2022). Språk og stigmatisering.
 • Show author(s) (2022). Referansebasert analyse av referentkopling - eit forslag til ein operasjonel modell.
 • Show author(s) (2022). A proposal for a new model of understanding and analysing textual cohesion.
 • Show author(s) (2019). Populærvitskapeleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor? .
 • Show author(s) (2015). Metonymisk bruk av adjektivet schizofren i psykiatriske lærebøker.
 • Show author(s) (2014). Om vitaliteten til metaforar - illustrert ved dømet schizofreni.
 • Show author(s) (2014). Drøfting av distinksjonen mellom levande og daude metaforar.
 • Show author(s) (2014). Det "schizofrene" adjektivet schizofren - bruk av schizofren i lærebøker i psykiatri versus folkeleg bruk.

More information in national current research information system (CRIStin)