Home
Jørgen Magnus Sejersted's picture

Jørgen Magnus Sejersted

Professor, Faculty of Humanities. Professor of Scandinavian Literature
 • E-mailjorgen.sejersted@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 75
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2017). Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 291-299.
 • Show author(s) (2016). Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • Show author(s) (2016). Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • Show author(s) (2016). Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • Show author(s) (2015). Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 118-129.
 • Show author(s) (2014). Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • Show author(s) (2011). Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • Show author(s) (2009). Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Show author(s) (2008). Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 84-100.
 • Show author(s) (2007). Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-16.
 • Show author(s) (2003). Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 80-100.
 • Show author(s) (2001). "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia.
 • Show author(s) (1999). Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • Show author(s) (1999). Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-139.
 • Show author(s) (1998). Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 14-28.
 • Show author(s) (1998). Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (1998). Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant.
 • Show author(s) (1998). Barokke bekjennelser. Vagant. 16-26.
 • Show author(s) (1997). Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • Show author(s) (1995). Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 38.
 • Show author(s) (1994). Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 61-87.
 • Show author(s) (1994). EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 141-147.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Vesaasforedraget.
 • Show author(s) (2022). Ludvig Holberg, Jean de France og Erasmus Montanus.
 • Show author(s) (2022). Den skeive Holberg.
 • Show author(s) (2021). Holbergs kropp og sykdommer.
 • Show author(s) (2020). UiB Innsikt: Hjelper det å rive ned gamle helter?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Lånte fjær: Å skrive med saksa.
 • Show author(s) (2010). Det moderne prosjektet og ideologisk litteratur.
 • Show author(s) (2010). Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Show author(s) (2010). Bjørnson-jubileum.
 • Show author(s) (2008). Wergeland og Vestlandet.
 • Show author(s) (2008). Torgrim Eggen og mellomromanen.
 • Show author(s) (2008). Skabelsen, Mennesket og Messias: Idealistisk filosofering og forhandling om kjønnsidentitet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Slik talte de norske taoistene Olav H. Hauge og Jan Erik Vold: Amund Børdahl og Jørgen Sejersted i samtale med Helen Zhang om filosofi og poesi.
 • Show author(s) (2021). Tao – «det sterkaste ferment i nyare europeisk litteratur» Olav H. Hauge transleser Kina, vi transleser Hauge.
 • Show author(s) (2010). Modernismens forfatterrolle.
 • Show author(s) (2010). Barokke kvaliteter?
 • Show author(s) (2009). Holberg og fritenkerne.
 • Show author(s) (2008). Skabelsen, Mennesket og Messias – romantisk idealistisk filosofi eller senpubertal erotomani?
 • Show author(s) (2008). En myte for det moderne menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon.
 • Show author(s) (2008). Den byronske Brand.
 • Show author(s) (2007). Brunsmands kalender. Opplysningstrekk i protestantisk motopplysning.
 • Show author(s) (2003). Norsk politisk lyrikk i 300år.
Editorial
 • Show author(s) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Show author(s) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Show author(s) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Show author(s) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 pages.
 • Show author(s) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Show author(s) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Show author(s) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Show author(s) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Show author(s) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Show author(s) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Show author(s) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Show author(s) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Show author(s) (2008). Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) (2008). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Show author(s) (2007). Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Show author(s) (2006). Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • Show author(s) (2005). Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Show author(s) (2005). "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • Show author(s) (2004). Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • Show author(s) (2003). Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 7-10.
 • Show author(s) (2002). Høst, jul og så videre. Vagant. 2-3.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2022). Holbergs kjønn - fremdeles provoserende. Bergensavisen.
 • Show author(s) (2022). "Skeiv" rommer også Holberg. Bergensavisen.
 • Show author(s) (2000). Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid.
Book review
 • Show author(s) (2022). Per Thomas Andersen: Lese lyrikk. Innføring i diktanalys, Erik Skyum-Nielsen: En særlig del af naturen. Læsninger af 20 danske digte. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) (2022). Att dikta för livet, döden och evigheten. Tilfällesdiktning under tidigmodern tid. Review. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.
 • Show author(s) (2010). Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2010). Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2009). Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2008). Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2007). Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • Show author(s) (2002). Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 152-156.
 • Show author(s) (2001). Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) (2012). Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk.
 • Show author(s) (2009). Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2009). Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (2008). Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) (2007). Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus.
 • Show author(s) (2006). Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2005). Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2004). Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2003). Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget.
Academic commentary
 • Show author(s) (2011). Lyrikk. En håndbok.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 42-58.
 • Show author(s) (2013). Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 11-17.
 • Show author(s) (2004). Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • Show author(s) (2003). Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 130-145.
 • Show author(s) (2002). Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 47-54.
 • Show author(s) (2001). Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • Show author(s) (1999). En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 9-18.
 • Show author(s) (1999). Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 5-11.
Feature article
 • Show author(s) (2007). Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 pages.
 • Show author(s) (1999). Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 78-80.
 • Show author(s) (1998). Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi.
Interview
 • Show author(s) (2007). Åpner opp lyrikken.
 • Show author(s) (2007). Åpner for lyrikken.
 • Show author(s) (2007). Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • Show author(s) (2007). Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • Show author(s) (2007). Hvordan lese et dikt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Wergelands latter. Totalironi i noen Wergeland-dikt.
 • Show author(s) (2018). Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 pages.
 • Show author(s) (2018). Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 pages.
 • Show author(s) (2018). Literary Quality: Historical Perspectives. 27 pages.
 • Show author(s) (2017). Morals and religion in Holberg's essays. 19 pages.
 • Show author(s) (2017). Jewish History. 22 pages.
 • Show author(s) (2016). Tekst og sjanger. 76 pages.
 • Show author(s) (2015). Havet som symbol og realitet. 19 pages.
 • Show author(s) (2014). Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Innledning. 23 pages.
 • Show author(s) (2014). Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. 33 pages.
 • Show author(s) (2012). Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. 18 pages.
 • Show author(s) (2011). Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. 33 pages.
 • Show author(s) (2010). Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). 20 pages.
 • Show author(s) (2010). Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. 19 pages.
 • Show author(s) (2010). Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. 33 pages.
 • Show author(s) (2009). Salmene i kanon. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Ludvig Holberg (1684–1754). 16 pages.
 • Show author(s) (2009). Henrik Wergeland (1808–1845). 18 pages.
 • Show author(s) (2008). Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 23 pages.
 • Show author(s) (2008). Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. 32 pages.
 • Show author(s) (2007). Tarjei Vesaas (1897 - 1970). 15 pages.
 • Show author(s) (2007). Rolf Jacobsen (1907 - 1992). 20 pages.
 • Show author(s) (2007). Olav H. Hauge (1908 - 1994). 19 pages.
 • Show author(s) (2007). Innledning. 8 pages.
 • Show author(s) (2007). Francis Bull (1887 - 1974). 15 pages.
 • Show author(s) (2007). Forord. 9 pages.
 • Show author(s) (2006). "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. 22 pages.
 • Show author(s) (2005). Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 27 pages.
 • Show author(s) (2005). Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 17 pages.
 • Show author(s) (2002). Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 25 pages.
 • Show author(s) (2002). Petter Dass' ansikt og ideologi. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 29 pages.
 • Show author(s) (2002). Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 15 pages.
 • Show author(s) (2001). Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 43 pages.
 • Show author(s) (2000). Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 11 pages.
 • Show author(s) (2000). Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 17 pages.
 • Show author(s) (1998). Retorikk og dikter ­ om barokken. 25 pages.
 • Show author(s) (1995). Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. -19 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2016). Ludvig Holberg. . In:
  • Show author(s) (2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Show author(s) (2016). Henrik Wergeland. . In:
  • Show author(s) (2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Show author(s) (2007). The Bird Lovers. 160-161. In:
  • Show author(s) (2007). The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
 • Show author(s) (2007). Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). 161-162. In:
  • Show author(s) (2007). The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
Other
 • Show author(s) (2008). Om Nordlands Trompet. 43-53.
 • Show author(s) (2007). 101 dikt og tolkninger. 90 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2009). Perspektiver på Ludvig Holberg. Holbergmuseet.
 • Show author(s) (2001). Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise". Petter Dass-museet.
Academic literature review
 • Show author(s) (2022). Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller, Arsenii Vetuschko-Kalevich (red.), Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. (Göteborg: Makadam förlag, 2020). 830 s. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 146-153.
 • Show author(s) (2010). Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
Foreword
 • Show author(s) (2018). Føreord. 7-8.
 • Show author(s) (2018). Edvard Grieg /1834-1907) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). 7-27.
Introduction
 • Show author(s) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Show author(s) (2012). Innleiing. 9-14.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2009). ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. 130-145.
 • Show author(s) (2009). Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. 145-169.
 • Show author(s) (2009). Holberg og opplysningen. 33-41.
 • Show author(s) (2009). Holberg og naturretten. 97-103.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Holbergske kjønnsforhandlinger. Homososialitet i Jean de France og restaurasjonskomedien. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.
Interview Journal
 • Show author(s) (2022). Det må være helt ukontroversielt å si at Holberg var skeiv. Morgenbladet.

More information in national current research information system (CRIStin)