Home
Jørgen Magnus Sejersted's picture

Jørgen Magnus Sejersted

Dean, Faculty of Humanities. Professor of Scandinavian Literature
 • E-mailJorgen.Sejersted@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 75+47 474 49 536
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 291-299.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 118-129.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 84-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 80-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-139.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 14-28.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Barokke bekjennelser. Vagant. 16-26.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1997. Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 38.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 61-87.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 141-147.
Popular scientific lecture
 • Undheim, Inga Henriette; Sejersted, Jørgen Magnus; Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2019. Lånte fjær: Å skrive med saksa.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Det moderne prosjektet og ideologisk litteratur.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Bjørnstjerne Bjørnson.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Bjørnson-jubileum.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Wergeland og Vestlandet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Torgrim Eggen og mellomromanen.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Skabelsen, Mennesket og Messias: Idealistisk filosofering og forhandling om kjønnsidentitet.
Academic lecture
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Modernismens forfatterrolle.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Barokke kvaliteter?
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og fritenkerne.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Skabelsen, Mennesket og Messias – romantisk idealistisk filosofi eller senpubertal erotomani?
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. En myte for det moderne menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Den byronske Brand.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Brunsmands kalender. Opplysningstrekk i protestantisk motopplysning.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk politisk lyrikk i 300år.
Editorial
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 pages.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Vassenden, Eirik ; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Vassenden, Eirik ; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vassenden, Eirik ; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2004. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 7-10.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Jordal, Preben; Vassenden, Eirik. 2002. Høst, jul og så videre. Vagant. 2-3.
Reader opinion piece
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid.
Book review
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 152-156.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2004. Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget.
Academic commentary
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok.
Popular scientific article
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 42-58.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 11-17.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Kendzior, Nøste. 2004. Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 130-145.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 47-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 9-18.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 5-11.
Feature article
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 78-80.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
Doctoral dissertation
 • Undheim, Inga Henriette. 2019. Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi.
Interview
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Åpner opp lyrikken.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Åpner for lyrikken.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Hvordan lese et dikt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Hagen, Erik Bjerck; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 pages.
 • Hagen, Erik Bjerck; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 pages.
 • Hagen, Erik Bjerck; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. 27 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Morals and religion in Holberg's essays. 19 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Jewish History. 22 pages.
 • Maagerø, Eva; Hagland, Jan Ragnar; Johansen, Anders; Sejersted, Jørgen Magnus; Veum, Aslaug. 2016. Tekst og sjanger. 76 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Havet som symbol og realitet. 19 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". 18 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Innledning. 23 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. 33 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. 20 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. 18 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. 33 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). 20 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. 19 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. 33 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Salmene i kanon. 15 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. 19 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Ludvig Holberg (1684–1754). 16 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Henrik Wergeland (1808–1845). 18 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 23 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. 32 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Tarjei Vesaas (1897 - 1970). 15 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Rolf Jacobsen (1907 - 1992). 20 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Olav H. Hauge (1908 - 1994). 19 pages.
 • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone. 2007. Innledning. 8 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Francis Bull (1887 - 1974). 15 pages.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Forord. 9 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. 22 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 27 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 17 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 25 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' ansikt og ideologi. 21 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 29 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 15 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 43 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 11 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 17 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Retorikk og dikter ­ om barokken. 25 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. -19 pages.
Encyclopedia article
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holberg. . In:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Henrik Wergeland. . In:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. The Bird Lovers. 160-161. In:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). 161-162. In:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
Other
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Om Nordlands Trompet. 43-53.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. 101 dikt og tolkninger. 90 pages.
Popular scientific book
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. Holbergmuseet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise". Petter Dass-museet.
Academic literature review
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. 10-29.
Foreword
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Føreord. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2018. Edvard Grieg /1834-1907) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). 7-27.
Introduction
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Innleiing. 9-14.
Popular scientific chapter/article
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. 130-145.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. 145-169.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og opplysningen. 33-41.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og naturretten. 97-103.

More information in national current research information system (CRIStin)