Home
Jørgen Magnus Sejersted's picture

Jørgen Magnus Sejersted

Dean, Faculty of Humanities. Professor of Scandinavian Literature
 • E-mailJorgen.Sejersted@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 75+47 474 49 536
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 pages. ISBN: 9788252193305.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 pages. ISBN: 9788245018141.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 pages. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Lyrikk. En håndbok. Spartacus. 386 pages. ISBN: 978-82-430-0631-7.
 • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 pages. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 pages. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget. 330 pages. ISBN: 9788252173826.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 pages. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 pages. ISBN: 9788243002470.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget. 297 pages. ISBN: 82-521-6796-9.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget. 325 pages. ISBN: 82-521-6568-0.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2004. Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget. 314 pages. ISBN: 82-521-6360-2.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget. 352 pages. ISBN: 82-521-6131-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise".
Journal articles
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 12: 291-299.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 3. 42-58.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 18: 118-129.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 253-254.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 173-175.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100: 101-103.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 1. 11-17.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 100. 2 pages.
 • Vassenden, Eirik; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99.
 • Vassenden, Eirik; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 177-178.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 1-2.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 99: 63-65.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 107-108.
 • Hamm, Christine; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 1-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 209-210.
 • Vassenden, Eirik Ekerhovd; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 98: 287-288.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet. Published 2010-06-04.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 pages. Published 2010-01-22.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. Norsk Litterær Årbok. 10-29.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet. Published 2009-09-25.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet. Published 2009-01-23.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet. Published 2008-10-03.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet. Published 2008-11-21.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet. Published 2008-10-31.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 11: 84-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet. Published 2008-09-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende. Published 2008-06-14.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 1. 7-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 2/3. 3-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 pages. Published 2007-05-16.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 41: 7-8.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Kendzior, Nøste. 2004. Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2004. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 1-2: 130-145.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2003. Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 1: 80-100.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2003. Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 1: 7-10.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 3/4: 47-54.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 3-4: 152-156.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Jordal, Preben; Vassenden, Eirik. 2002. Høst, jul og så videre. Vagant. 3-4: 2-3.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia. 24.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende. Published 2000-11-04.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende. Published 2000-11-19.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid. Published 2000-03-16.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Duplikk til Haarberg. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 1: 78-80.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 1: 5-11.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 4: 9-18.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 2: 125-139.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1999. Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant. 3-4.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Barokke bekjennelser. Vagant. 1: 16-26.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 17: 14-28.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1997. Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 6: 38.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 1. 61-87.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1994. EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 4. 141-147.
Book sections
 • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Føreord. Føreord, pages 7-8. In:
  • Gullestad, Anders M; Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Tjønneland, Eivind; Vassenden, Eirik. 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget. 237 pages. ISBN: 9788252193305.
 • Hagen, Erik Bjerck; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. Kapittel, pages 47-73. In:
  • Eliassen, Knut Ove; Hovden, Jan Fredrik; Prytz, Øyvind. 2018. Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget. 260 pages. ISBN: 9788245023770.
 • Hagen, Erik Bjerck; Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. Kapioyttel 4, pages 113-142. In:
  • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 pages. ISBN: 9788245023763.
 • Hagen, Erik Bjerck; Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine; Pedersen, Frode Helmich. 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. Kapittel 3, pages 85-112. In:
  • Prytz, Øyvind; Hovden, Jan Fredrik. 2018. Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget. 520 pages. ISBN: 9788245023763.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Jewish History. Kapittel 10, pages 196-217. In:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 pages. ISBN: 9781472450708.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2017. Morals and religion in Holberg's essays. Kapittel 4, pages 80-98. In:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 pages. ISBN: 9781472450708.
 • Maagerø, Eva; Hagland, Jan Ragnar; Johansen, Anders; Sejersted, Jørgen Magnus; Veum, Aslaug. 2016. Tekst og sjanger. Kapittel 6, pages 511-586. In:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Henrik Wergeland. Oppslag. In:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016). 15000 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2016. Ludvig Holberg. Oppslag. In:
  • Godal, Anne Marit. 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016). 15000 pages.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2015. Havet som symbol og realitet. Artikkel, pages 191-209. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 pages. ISBN: 9788245018141.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. Innledning, pages 11-19. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik; Hamm, Christine. 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget. 242 pages. ISBN: 9788245018141.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". Bokkapittel, pages 289-306. In:
  • Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Wærp, Henning Howlid. 2014. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. 497 pages. ISBN: 978-82-321-0244-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. Artikkel, pages 365-397. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 pages. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2014. Innledning. Innledning, pages 11-33. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 pages. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. Artikkel, pages 159-176. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2012. Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. Kapittel 12, pages 243-262. In:
  • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph; Skoie, Mathilde. 2012. Romans and romantics. Oxford University Press. 464 pages. ISBN: 978-0-19-958854-1.
 • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Innleiing. Innledning, pages 9-14. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. kapittel, pages 158-190. In:
  • Gujord, Heming; Michelsen, Per Arne. 2011. Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. 387 pages. ISBN: 978-82-521-79415.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. Artikkel, pages 27-45. In:
  • Kalleberg, Kirsten; Kleiveland, Astrid. 2010. Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. 437 pages. ISBN: 978-82-450-0921-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. Artikkel, pages 251-283. In:
  • Hagen, Erik Bjerck. 2010. Ibsens Brand. Resepsjon - Tolkning - Kontekst. Vidarforlaget AS. 340 pages. ISBN: 978-82-7990-100-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2010. Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). Artikkel, pages 138-157. In:
  • Jager, Benedikt; Gujord, Heming. 2010. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. 212 pages. ISBN: 978-82-8217-011-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. Artikkel, pages 130-145. In:
  • Strøm, Cathrine; Vikøy, Aasne. 2009. Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. 272 pages. ISBN: 9788292635025.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Salmene i kanon. Artikkel, pages 233-247. In:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 pages. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og opplysningen. Artikkel, pages 33-41. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 pages. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Holberg og naturretten. Artikkel, pages 97-103. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Akslen, Torbjørn. 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. 120 pages. ISBN: 8290289936.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Henrik Wergeland (1808–1845). Artikkel, pages 43-60. In:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 pages. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. Artikkel, pages 137-155. In:
  • Bliksrud, Liv. 2009. Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. 377 pages. ISBN: 978-82-7477-460-5.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. Artikkel, pages 145-169. In:
  • Wold, Bendik. 2009. Varmestafetten. 15 bidrag om Jan Erik Vold. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN: 9788205387218.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2009. Ludvig Holberg (1684–1754). Artikkel, pages 28-43. In:
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 250 pages. ISBN: 978-82-03-19548-8.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Om Nordlands Trompet. Artikkel, pages 43-53. In:
  • Larsen, Janike Kampevold; Sæterbakken, Stig. 2008. Norsk litterær kanon. Cappelen Damm AS. 384 pages. ISBN: 9788204138262.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 4:1, pages 253-275. In:
  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 pages. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2008. Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. Artikkel, pages 13-44. In:
  • Osland, Arne; Hekneby, Greta; Akselberg, Gunnstein; Helgheim, Edvin; Reisæter, Magrete. 2008. Jakob Sande 2008. Årbok for Jakob Sande-selskapet. 160 pages. ISBN: 9788291722993.
 • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone. 2007. Innledning. Innledning, pages 7-14. In:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. The Bird Lovers. Leksikalsk innførsel, pages 160-161. In:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama. Columbia University Press. 1557 pages. ISBN: 9780231140324.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). Leksikalsk innførsel, pages 161-162. In:
  • cody, gabrielle H.; springchorn, evert. 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama. Columbia University Press. 1557 pages. ISBN: 9780231140324.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Francis Bull (1887 - 1974). Kapittel 6, pages 91-105. In:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. 101 dikt og tolkninger. diktanalyser og kommentarer, pages . In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 pages. ISBN: 9788243002470.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Olav H. Hauge (1908 - 1994). Kapittel 12, pages 190-208. In:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Tarjei Vesaas (1897 - 1970). Kapittel 7, pages 107-121. In:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Rolf Jacobsen (1907 - 1992). Kapittel 11, pages 170-189. In:
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. 2007. Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 978-82-03-19152-7.
 • Vassenden, Eirik; Sejersted, Jørgen Magnus. 2007. Forord. Forord, pages 9-17. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vassenden, Eirik. 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus. 386 pages. ISBN: 9788243002470.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2006. "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. Kapittel, pages 19-40. In:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 pages. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 277-303. In:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 pages. ISBN: 8203190340.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2005. Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 153-169. In:
  • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Stegane, Idar. 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide akademisk forlag. 281 pages. ISBN: 82-90359-75-6.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 111-135. In:
  • Bjørnstad, Hall; Nygård, Mette. 2002. Overdådighet og død i barokken. ISBN: 8274190637.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 17-45. In:
  • Forfang, Sven Erik; Hansen, Ivar Roger. 2002. Petter Dass og Norden. ISBN: 8275690544.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Petter Dass' ansikt og ideologi. 51-71. In:
  • Michelsen, Per Arne; Røskeland, Marianne. 2002. Forklaringer. Litterære tekster lest på nytt. Fagbokforlaget. ISBN: 8276749054.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2002. Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 43-57. In:
  • Johannesson, Hans-erik; Helander, Hans; Roggen, Vibeke; Ström, Annika. 2002. Mimesis förvandlingar. Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur. ISBN: 9174865692.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2001. Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 361-403. In:
  • Dahl, Per; Steinfeld, Torill. 2001. Videnskab og national opdragelse. Studier i nordisk litteraturhistorieskriving. Nordisk ministerråd. ISBN: 9289307293.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 109-125. In:
  • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Aarseth, Asbjørn. 2000. Eit ord � ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Festskrift til Idar Stegane. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN: 82-90359-63-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 30-40. In:
  • Langeland, Nils Rune. 2000. Syn og segn. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5628-2.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1998. Retorikk og dikter ­ om barokken. 71-95. In:
  • Dvergsdal, Alvhild. 1998. Nye tilbakeblikk. ISBN: 82-456-0262-0.
 • Sejersted, Jørgen Magnus. 1995. Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. 20. In:
  • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. ISBN: 82-90500-26-2.

More information in national current research information system (CRIStin)