Home
Jørgen Magnus Sejersted's picture

Jørgen Magnus Sejersted

Dean, Faculty of Humanities. Professor of Scandinavian Literature
 • E-mailJorgen.Sejersted@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 75+47 474 49 536
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Academic article
 • 2017. Den Stundesløse som forsynsallegori. Holberg i lys av Giorgio Agambens maktanalyse. Renæssanceforum. Tidsskrift for renæssanceforskning. 291-299.
 • 2016. Poesiåret 2015. Norsk Litterær Årbok. 17-36.
 • 2016. Olav H. Hauges tidsallegorier. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 296-313.
 • 2016. Ludvig Holbergs vei til New York 1751. En angloamerikansk kompilasjonshistorie fra 1700-tallet. Danske studier. 94-121.
 • 2015. Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 118-129.
 • 2014. Gravvariasjoner. En lesning av Wergelands "Kvinderne paa Kirkegaarden". Norsk Litterær Årbok. 137-167.
 • 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap : nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Engelbretsdatter og Henrik Wergeland. Norsk Litterær Årbok. 158-190.
 • 2009. Vond og skjønn: Ein statue for Hamsun. Norsk Litterær Årbok. 9-25.
 • 2008. Forfatterens selvframstilling rundt år 1700 Dorothe Engelbretsdatter i verket. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 84-100.
 • 2007. Brunsmands kalender tidligrasjonalistisk protestantisk tekst mellom vitenskap og religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 3-16.
 • 2003. Norsk migrasjonslitteratur. Norsk Litterær Årbok. 80-100.
 • 2001. "Emnets poetiske Brugbarhed". Politisk lyrikk, noen innfall og lesninger. Nordica Bergensia.
 • 1999. Tidligmoderne protestantisk inderlighet. Christopher Meidel, Iver Brink og Salomos Høysang. Meddelanden (Helsingin yliopisto. Avdelningen för nordisklitteratur). 107-143.
 • 1999. Metode i litteraturforskningen? ­ en kritikk av kritikken av litteraturhistorieskrivingen. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-139.
 • 1998. Spenningsforhold i dramatikken til Sverre Udnæs. Nordica Bergensia. 14-28.
 • 1998. Replikk til Laila Akslen vedrørende "Herre Gud dit dyre navn og ære". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 1998. Per Petterson ­ mellom tekst og psyke. Vagant.
 • 1998. Barokke bekjennelser. Vagant. 16-26.
 • 1997. Naar jeg mig fra Top til Fod Betragter. Barokk framstilling av selvet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 241-259.
 • 1995. Barokken og norsk kanon. Nordica Bergensia. 38.
 • 1994. Egentlig subjekt i en syntaktisk beskrivelse av norsk. Nordica Bergensia. 61-87.
 • 1994. EIliv Vinje: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse. (Bokmelding). Nordica Bergensia. 141-147.
Popular scientific lecture
 • 2019. Lånte fjær: Å skrive med saksa.
 • 2010. Det moderne prosjektet og ideologisk litteratur.
 • 2010. Bjørnstjerne Bjørnson.
 • 2010. Bjørnson-jubileum.
 • 2008. Wergeland og Vestlandet.
 • 2008. Torgrim Eggen og mellomromanen.
 • 2008. Skabelsen, Mennesket og Messias: Idealistisk filosofering og forhandling om kjønnsidentitet.
Academic lecture
 • 2010. Modernismens forfatterrolle.
 • 2010. Barokke kvaliteter?
 • 2009. Holberg og fritenkerne.
 • 2008. Skabelsen, Mennesket og Messias – romantisk idealistisk filosofi eller senpubertal erotomani?
 • 2008. En myte for det moderne menneske? Skabelsen, Mennesket og Messias mellom europeisk tradisjon og norsk resepsjon.
 • 2008. Den byronske Brand.
 • 2007. Brunsmands kalender. Opplysningstrekk i protestantisk motopplysning.
 • 2003. Norsk politisk lyrikk i 300år.
Editorial
 • 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 pages.
 • 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
 • 2009. Norsk litterær årbok 2009. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • 2008. Norsk litterær årbok 2008. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • 2008. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-16.
 • 2007. Norsk litterær årbok 2007. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • 2006. Leiar. Norsk litterær årbok 2006. Norsk Litterær Årbok. 7-15.
 • 2005. Leiar. Norsk litterær årbok 2005. Norsk Litterær Årbok. 7-8.
 • 2005. "Debattåret som ikkje var – 2004. Norsk Litterær Årbok. 9-20.
 • 2004. Leiar. Norsk Litterær Årbok. 7-21.
 • 2003. Norsk litterær årbok 2003. Norsk Litterær Årbok. 7-10.
 • 2002. Høst, jul og så videre. Vagant. 2-3.
Reader opinion piece
 • 2000. Å røre ved hellige kuer - svar til professor Linneberg og stipendiat Nilsen. Bergens Tidende.
 • 2000. Satirisk forakt og dyp sorg. Georg Johannesen: Litteraturens nullpunkt. Syv pamfletter om norsk sakprosa. Bergens Tidende.
 • 2000. Den dogmatiske demonisering. Svar til Ingrid Nymoen. Dag og Tid.
Book review
 • 2010. Verdenspoesi i kaotisk tilstand. Kurt Narvesens gjendiktning av Emily Dickinson. Morgenbladet. 1 pages.
 • 2010. Bergmodernisme og Gryttenromantikk. Øyvind Bergs Poesi og lærepenger og Frode Gryttens 50/50. Morgenbladet.
 • 2009. Om kvinnekvinner og mannemenn. Cecilie Løveids Nye ritualer. Morgenbladet.
 • 2009. Mystikk, berømmelse og raspeballer. Jon Fosse, Poet på Guds jord av Cecilie Seiness, Spelejenten av Jon Fosse, Songar av Jon Fosse. Morgenbladet.
 • 2009. Frigjøringens pris. Steinar Opstads Tavler og bud. Morgenbladet.
 • 2008. Vellykket Wergeland-formidling” Oddvar Vasstveit (red.): “Hassel-Nødder med og uden kjerne, dog til tidsfordriv, plukkede af min henvisnede Livs-Busk. Bergens Tidende.
 • 2008. Påtvunget fellesskap. Thomas Marco Blatt: Overalt bor det folk. Morgenbladet.
 • 2008. Ord under bergfall. Erlend O. Nødtvedt: Harudes. Dikt. Morgenbladet.
 • 2008. Lettlest og lavmælt. Stein Mehren: Ordre, Dikt. Morgenbladet.
 • 2008. Geniet Wergeland. Nøkternt sett. Odd Arvid Storsveen: Henrik Wergeland. En biografi. Morgenbladet.
 • 2007. Poesiåret 2006. Stad og aldring i (postpost)modernismen. Norsk Litterær Årbok. 33-55.
 • 2002. Blå lengsel i trygge hender. Om Johannes Gjerdåker: "Tranene til Ibykus. Klassisk og romantisk tysk lyrikk". Vagant. 152-156.
 • 2001. Tradisjon i trøbbel. Anmeldelse av Per Thomas Andersens: Norsk litteraturhistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press.
 • 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk.
 • 2009. Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget.
 • 2009. Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co.
 • 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
 • 2007. Lyrikkhåndboken. 101 dikt og tolkninger. Spartacus.
 • 2006. Norsk litterær årbok 2006. Det Norske Samlaget.
 • 2005. Norsk litterær årbok 2005. Det Norske Samlaget.
 • 2004. Norsk litterær årbok 2004. Det Norske Samlaget.
 • 2003. Norsk litterær årbok 2003. Det Norske Samlaget.
Academic commentary
 • 2011. Lyrikk. En håndbok.
Popular scientific article
 • 2015. Holbergs eklektiske essays. Vinduet. 42-58.
 • 2013. Jord og jern – og hva så? Originalitet og kanonisering på 80 års avstand. Signaler. Medlemsblad for Rolf Jacobsens venner. 11-17.
 • 2004. Nordisk råds litteraturprisvinner 2004: Kari Hotakainen. Norsk Litterær Årbok. 48-54.
 • 2003. Emnets poetiske Brugbarhed. Nedslag i den politiske lyrikk. Vagant. 130-145.
 • 2002. Lang togtur i kjent landskap. Refleksjoner ved første dikt i Volds "Tolv meditasjoner". Vagant. 47-54.
 • 2001. Kraft og idyll. Om Tityrusser og Meliboeusser i litteraturen. Vagant.
 • 1999. En artikkel om Børre Knudsen. Vagant. 9-18.
 • 1999. Den norske barokkanon. Tekster og fortolkninger. Norsklæreren. 5-11.
Feature article
 • 2007. Ja, vi elsker. Dagbladet. 2 pages.
 • 1999. Duplikk til Haarberg. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 78-80.
 • 1998. Den opplagte historien. Kommentar til Haarbergs "Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' 'Herre Gud, ditt dyre navn og ære'". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
Doctoral dissertation
 • 2019. Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi.
Interview
 • 2007. Åpner opp lyrikken.
 • 2007. Åpner for lyrikken.
 • 2007. Tolker tradisjonen. Intervju i Klassekampen.
 • 2007. Intervju om "Lyrikkhåndboken", i NRKP2, Kulturnytt, 28.03.2007.
 • 2007. Hvordan lese et dikt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2018. Litterær kvalitet 2. Nyere utfordringer. 30 pages.
 • 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 pages.
 • 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. 27 pages.
 • 2017. Morals and religion in Holberg's essays. 19 pages.
 • 2017. Jewish History. 22 pages.
 • 2016. Tekst og sjanger. 76 pages.
 • 2015. Havet som symbol og realitet. 19 pages.
 • 2014. Ofentlig død og romantisk estetisering. Wergelands "Carl Johans død". 18 pages.
 • 2014. Innledning. 23 pages.
 • 2014. Holberg og forsynet. Historiesyn, teologi og talemåter i Holbergs historieverk. 33 pages.
 • 2012. Republicanism, Stoicism, and Narcissism in Henrik Wergeland's The Creation, Man and Messiah. 20 pages.
 • 2012. Bibel og protestantisme i Holbergs naturrett. 18 pages.
 • 2011. Selvfremstilling i Norges første og største forfatterskap - nyanser i forfatternærvær hos Dorothe Rngebrektsen og Henrik Wergeland. 33 pages.
 • 2010. Steffens' svale hender. Vennskap og kjærlighet i Steffens' roman Familiene Valseth og Leith (1827/28) og den mulige forbindelse med Wergelands hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). 20 pages.
 • 2010. Sakprosa og sjangerblanding – fra Holberg til Wergeland-søsknene. 19 pages.
 • 2010. Den uforsonlige Brand. Byronistisk romantikk og Ibsen-resepsjonens forsoningsønske. 33 pages.
 • 2009. Salmene i kanon. 15 pages.
 • 2009. Natten er stum: Lyrisk ironi hos Welhaven. 19 pages.
 • 2009. Ludvig Holberg (1684–1754). 16 pages.
 • 2009. Henrik Wergeland (1808–1845). 18 pages.
 • 2008. Kjønnets mytopoesis. Vennskap, erotikk og kjærlighet i Skabelsen, Mennesket og Messias. 23 pages.
 • 2008. Den romantiske helt i Jakob Sandes diktning. 32 pages.
 • 2007. Tarjei Vesaas (1897 - 1970). 15 pages.
 • 2007. Rolf Jacobsen (1907 - 1992). 20 pages.
 • 2007. Olav H. Hauge (1908 - 1994). 19 pages.
 • 2007. Innledning. 8 pages.
 • 2007. Francis Bull (1887 - 1974). 15 pages.
 • 2007. Forord. 9 pages.
 • 2006. "Globaliseringsperspekiver i nordiskfaglig sammenheng - med eksempler fra litteraturforskningen. 22 pages.
 • 2005. Å reise med Gulliver, Niels og Peer – Holbergs Niels Klims underjordiske reise lest mellom Swifts Gulliver's Travels og Ibsens Peer Gynt. 27 pages.
 • 2005. Reflections on Peer Gynt's Forefathers Neils Klim and Lemuel Gulliver. 17 pages.
 • 2002. Ulykkesdiktning på 1600-tallet – noen norske eksempler fra 1627 til 1702. 25 pages.
 • 2002. Petter Dass' ansikt og ideologi. 21 pages.
 • 2002. Petter Dass' "Den Nordske Dale-Viise og dens forelegg. 29 pages.
 • 2002. Barokkbegrepet i norske litteraturhistorier. 15 pages.
 • 2001. Francis Bull - mellom empiri og retorikk. 43 pages.
 • 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 17 pages.
 • 2000. Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge. 11 pages.
 • 1998. Retorikk og dikter ­ om barokken. 25 pages.
 • 1995. Hodet over vannet. Om å formulere seg - en diktlesning med noter. -19 pages.
Encyclopedia article
 • 2016. Ludvig Holberg. . In:
  • 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • 2016. Henrik Wergeland. . In:
  • 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • 2007. The Bird Lovers. 160-161. In:
  • 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
 • 2007. Bjørneboe, Jens Ingvald (1920–1976). 161-162. In:
  • 2007. The Columbia Encyclopedia of Modern Drama.
Other
 • 2008. Om Nordlands Trompet. 43-53.
 • 2007. 101 dikt og tolkninger. 90 pages.
Popular scientific book
 • 2009. Perspektiver på Ludvig Holberg. Holbergmuseet.
 • 2001. Petter Dass' "Den Norske Dale-Viise". Forord til faksimileutgave av "Den norske dalevise". Petter Dass-museet.
Academic literature review
 • 2010. Tilbake til framtida? 2009: Den nymoralske romanens år. 10-29.
Foreword
 • 2018. Føreord. 7-8.
 • 2018. Edvard Grieg /1834-1907) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). 7-27.
Introduction
 • 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
 • 2012. Innleiing. 9-14.
Popular scientific chapter/article
 • 2009. ’Det dårlegaste eg har gjort!'. Litt om Olav H. Hauge som gjendikter og omdikter av Stephen Crane. 130-145.
 • 2009. Vold og Wergeland. Litt mer om Jan Erik Volds politiske diktning. 145-169.
 • 2009. Holberg og opplysningen. 33-41.
 • 2009. Holberg og naturretten. 97-103.

More information in national current research information system (CRIStin)