Home
 • E-mailJan.Heiret@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 62+47 482 96 984
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Bjørnson, Øyvind; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 pages. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Uthaug, Arve Kjell; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 pages. ISBN: 82-90992-06-8.
Journal articles
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2015. Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende. Published 2015-09-03.
 • Heiret, Jan. 2012. Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. 2: 45-66.
 • Heiret, Jan. 2012. LO-historier som eksemplariske fortellinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 353-364.
 • Heiret, Jan; Ludvigsen, Kari. 2012. På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 455-473.
 • Andresen, Astri; Angell, Svein Ivar; Heiret, Jan. 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende. Published 2011-03-28.
 • Heiret, Jan. 2011. Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget 2009. 229 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 52: 135-139.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan; Ågotnes, Hans-Jakob. 2010. Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Heiret, Jan; Olsen, Ole Johnny. 2010. Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie. 33-51.
 • Heiret, Jan. 2009. "Medlemsmakt og samfunnsansvar": Hvor langt rakk solidariteten? Bokanmeldelse av Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen: Medlemsmakt og samfunnsansvar. LOs historie. Bind II. Pax 2009. Klassekampen. Published 2009-06-06.
 • Heiret, Jan; Bokn, Harald Stokkedal. 2008. Meningen med (arbeids)livet. Sosiologi i dag. 38: 5-28.
 • Heiret, Jan. 2007. Bokomtale av Jessica Lindvert: Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet i går och i dag. Boréa Bokförlag 2006. Tidsskrift for velferdsforskning. 10: 269-272.
 • Heiret, Jan. 2006. "Forsøk på å beskrive det moderne." Anmeldelse av Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Pax 2005. HIFO-nytt. 2. 48-58.
 • Heiret, Jan. 2004. The concepts of the professions in Norwegian historical research. Historisk Tidsskrift (Norge). 82: 201-228.
 • Heiret, Jan. 2003. Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Historisk Tidsskrift (Norge). 82: 201-228.
 • Heiret, Jan; Berg, Nina. 1994. Konsern og LO. Dagens næringsliv. Published 1994-03-17.
Reports and theses
 • Heiret, Jan. 2002. Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat. Artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1999. "I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. Fana Stein og Gjenvinning, Bergen. 192 pages.
Book sections
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2018. Å arbeida med munnlege kjelder. Kapittel 8, pages 122-147. In:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 pages. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Heiret, Jan. 2017. The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. Kapittel 5, pages 165-192. In:
  • Varela, Raquel; Murphy, Hugh; van der Linden, Marcel. 2017. Shipbuilding and ship repair workers around the world. Amsterdam University Press. 740 pages. ISBN: 9789462981157.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 2013. Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. Kapittel 7, pages 176-206. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan. 2013. Samtidsfortellinger som nasjonalhistorie. Kapittel 3, pages 61-96. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu. 2013. Konklusjon. Kapittel 13, pages 339-354. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Innledning. Kapittel 1, pages 8-34. In:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 pages. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Heiret, Jan. 2007. Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk - mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse. Kapittel 3, pages 91-126. In:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 pages. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Heiret, Jan. 2003. International Management Strategies and Models of Industrial Relations - A Norwegian Experience. Chapter 5, pages 103-129. In:
  • Fleming, Daniel; Thörnquist, Christer. 2003. Nordic Management-Labour Relations and Internationalization - Converging and Diverging Tendencies. Nordisk ministerråd. 221 pages. ISBN: 92-893-0954-7.
 • Heiret, Jan. 2003. Samarbeid og statlig styring 1945-1977. 109-176. In:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan. 2003. Et nasjonalt system i en internasjonal verden 1978-2003. 177-245. In:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan; Korsnes, Olav. 2003. Introduksjon. Det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. 9-17. In:
  • Heiret, Jan; Korsnes, Olav; Venneslan, Knut; Bjørnson, Øyvind. 2003. Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget. 350 pages. ISBN: 82-7674-567-9.
 • Heiret, Jan. 2000. Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse. Kapittel 9, pages 279-305. In:
  • Bjørnhaug, Inger; Bjørnson, Øyvind; Halvorsen, Terje; Ågotnes, Hans-Jakob. 2000. I rettferdighetens navn. LO 100 år. Akribe Forlag. -1 pages. ISBN: 82-7950-023-5.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1998. Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på Stord 1945-1986. In:
  • Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996.
 • Grove, Knut; Heiret, Jan. 1998. Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945-1990. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bi bliotek.

More information in national current research information system (CRIStin)