Home
Kari Hagatun's picture

Kari Hagatun

Associate Professor, Leader IMER Bergen
 • E-mailKari.Hagatun@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 72
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • The Educational Situation for Norwegian Roma
 • Educational policy and minority language policy
 • Language development in Sami speaking children
 • Qualitative methods, ethnographic designs

MA and BA i special education studies

Teacher training education

Academic article
 • Show author(s) (2020). The Educational Situation for Roma Children in Norway: Silenced Narratives on Schooling and Future. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 118-137.
 • Show author(s) (2019). “They assume that I don’t really want education for my children”: Roma mothers’ experiences with the Norwegian educational system. Hungarian Educational Research Journal. 9-21.
 • Show author(s) (2015). Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 168-180.
Report
 • Show author(s) (2022). Kartlegging av samhandling mellom skular og rettleiingsteneste i Vestland fylkeskommune. .
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Mellom avmakt og motstand - minoriteten romer sine erfaringer med barnevernet. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). The Educational Situation for Roma in Norway. 22 pages.
 • Show author(s) (2014). "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. 34 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Ph.d. project: The Educational Situation for Roma Pupils in Norway: Silenced Narratives on Schooling and Future.

SPEDAIMS (wp4): Language development in Sami speaking children