Home
Lars Magnus Hafting Kvestad's picture

Lars Magnus Hafting Kvestad

PhD Candidate
 • E-maillars.kvestad@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Utskifting før og etter 1821-lova. Kart og Plan. 223-241.
 • Show author(s) (2022). Om utskiftningene og kartene som ble utarbeidet etter utskiftningsloven 1821. Kart og Plan. 199-222.
 • Show author(s) (2021). Lars August Hafting Kvestad, Esmeralda Colombo, The system of government in the Kingdom of Norway: Regional and local institutions. Le Regioni. 1115-1156.
 • Show author(s) (2021). Il sistema di governo nel Regno di Norvegia: istituzioni regionali e istituzioni locali. Le Regioni. 1115-1156.
 • Show author(s) (2014). "Indesluttede mine høyst ufuldkomne og i hastværk samlede Strøe-Tanker" - juristen Koren sine tankar om Grunnlova i 1814. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 63-84.
Lecture
 • Show author(s) (2024). Kvifor eigedomsrettshistorie framleis har livets rett i norsk høgare utdanning.
 • Show author(s) (2024). Eigedomsdokumentasjon - ei kjelda til gleda og frustrasjon.
 • Show author(s) (2023). Rettshistorie, eigedomshistorie, GIS og noko attåt.
 • Show author(s) (2023). Om det å bruke gamal dokumentasjon til å avklare dagens matrikulære forhold.
 • Show author(s) (2023). Historisk eigedomskartlegging.
 • Show author(s) (2019). Eitt (?) grunnleigeomgrep over 200 år. .
 • Show author(s) (2019). Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar. .
 • Show author(s) (2014). Borgaromgrepet i 1814.
 • Show author(s) (2013). Om den historiske samanhengen for ideen om politisk likskap i 1814.
 • Show author(s) (2013). Norske bygdemagasin på 1700- og 1800-talet.
 • Show author(s) (2012). Korleis tidleg statsvitskapleg teori, særskild kameralistisk økonomisk tankegods, påverka dansk-norsk tingsrettslovgjeving på 1700- talet .
 • Show author(s) (2012). Den nordiske renessansen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Some traits of the Norwegian cadastre discussed from a legal cultural and historical point of view.
 • Show author(s) (2021). Utskiftinger på 1700-talet med særleg fokus på Paul Schonvig sitt arbeid i Nordfjord.
 • Show author(s) (2021). Formlause fellesskap og de lange tidsaksers juss.
 • Show author(s) (2013). Fekk me eit statsrettsleg borgaromgrep med norske særpreg mot slutten av 1700-talet, og vart dette ein sentral del av Grunnlova i 1814?
 • Show author(s) (2013). Det statsrettslege borgaromgrepet 1750-1850.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2021). Utskiftningsloven 200 år - Har du et gammelt kart hjemme? Glåmdalen. 15.
Book review
 • Show author(s) (2015). Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København. Historisk Tidsskrift (Norge). 500-506.
Academic monograph
 • Show author(s) (2024). Utskiftningsloven 1821: Ulike perspektiver.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). An Introduction to Italian Legal Culture. 58 pages.
 • Show author(s) (2019). Om det å undersøkje ei nemning sitt meiningsinnhald over fleire hundreår - Ei omgrepshistorisk og metodisk undring. . 24 pages.
 • Show author(s) (2014). Frå "Undersaatter" til "Norske Borgere" - Utviklinga av eit statsrettsleg borgaromgrep frå einevelde fram mot konstitusjonelt demokrati i 1814. 19 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2014). Grunnlovsutstillingen "Vi 1814-2014".
Website (informational material)
 • Show author(s) (2014). Grunnlova - artikkel på www.allkunne.no - http://www.allkunne.no/framside/samfunn/jus/forvaltningsrett/grunnlova/199/4883/.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2021). Sorenskrivar Paul Schonvig - ein "habil og curieux" mann! Årbok for Nordfjord. 138-153.

More information in national current research information system (CRIStin)