Home
Liv Johanne Syltevik's picture

Liv Johanne Syltevik

Professor
 • E-mailliv.syltevik@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 69+47 928 09 747
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Family practices and relations, lone motherhood, street level buraucracy and the development of the Norwegian welfare state.

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2003) "Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy", pp 65-86 in Millar, Jane (ed): Lone parents and employment: International comparisons of what works. London: Centre for the Analysis of Social Policy.

Academic article
 • Show author(s) (2018). Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 67-90.
 • Show author(s) (2016). Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 152-166.
 • Show author(s) (2015). Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 5-18.
 • Show author(s) (2015). Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 328-338.
 • Show author(s) (2015). Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 515-529.
 • Show author(s) (2013). Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • Show author(s) (2013). Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 19-30.
 • Show author(s) (2012). Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 203-224.
 • Show author(s) (2010). Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 444-462.
 • Show author(s) (2006). Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 75-94.
 • Show author(s) (2005). Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 146-159.
 • Show author(s) (2001). "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 137-151.
 • Show author(s) (2000). Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 187-209.
 • Show author(s) (1999). Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 85-101.
 • Show author(s) (1993). Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 51-68.
Report
 • Show author(s) (2014). Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. 5. 5. .
 • Show author(s) (2002). Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 2. 2. .
 • Show author(s) (2001). Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 5. 5. .
 • Show author(s) (2000). Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Myten om alenemødre.
 • Show author(s) (2016). Brukerperspektiv på kontakten med Nav.
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Har Nav brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2011). Endringer i familien de siste tiårene.
 • Show author(s) (2003). Familielivets høye idealer før og nå.
 • Show author(s) (2001). Livsfellesskap i senmorderne familier.
 • Show author(s) (2001). Enslige forsørgeres møte med sosialkontoret.
 • Show author(s) (2000). Hvordan foregår forhandlinger i parforhold?
 • Show author(s) (1999). Kan småbarnsforeldre planlegge seg til det gode liv?
 • Show author(s) (1999). En fot på jorda? Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
 • Show author(s) (1998). Familien som aktør belyst gjennom stortingsdebatter om stønad til enslige forsørgere 1964 til 1967.
 • Show author(s) (1998). Changing welfare policy for lone mothers in Norway - a transition from relational to individualised motherhood?
 • Show author(s) (1995). Myten om alenemødre og den oversette dimensjon i velferdsmeldingen.
 • Show author(s) (1995). Images of lone mothers.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Welfare stigma and the public gaze. .
 • Show author(s) (2019). Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway.
 • Show author(s) (2017). NAV, digitalisering og tilgjengelighet.
 • Show author(s) (2015). Theorizing about families in the 21st century.
 • Show author(s) (2014). Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy.
 • Show author(s) (2014). Theorizing families in the 21 century - a need for social institution as a sensitizing concept?
 • Show author(s) (2013). The institutionalization of cohabitation: The case of Norway 1970-2013.
 • Show author(s) (2013). Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state.
 • Show author(s) (2011). The making of citizen the user in Norwegian Welfare Policy.
 • Show author(s) (2011). Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • Show author(s) (2011). Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?
 • Show author(s) (2010). User perspecitves on the 21st Century Norwegian all-in-all welfare bureaucracy (NAV).
 • Show author(s) (2010). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2010). Fra trygg havn til vaklende fellesskap. Familiepraksiser fra 1970 i offentlig statistikk.
 • Show author(s) (2010). Brukeren i sentrum. Brukeropplevelser, byråkrati og aktivisering.
 • Show author(s) (2009). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2009). Lone motherhood - gender, class and welfare in transition.
 • Show author(s) (2008). Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy.
 • Show author(s) (2008). Intimitet, kjønn og klasse.
 • Show author(s) (2008). Family provision in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Sense and sensibility - cohabitation in 'cohabitation-land'.
 • Show author(s) (2007). Family, gender and class in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Family, class and gender in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Familie og intimitet.
 • Show author(s) (2007). 'Family in class-society- revisited.
 • Show author(s) (2006). Sosiologiske perspektiver på familien i dag.
 • Show author(s) (2006). Commitment in late modernity.
 • Show author(s) (2005). Livsfellesskap mellom par i senmoderniteten.
 • Show author(s) (2005). Familie i det 21 århundre.
 • Show author(s) (2004). Skandinavia. David Gaunt og Louise Nyström; "The Scandinavian Model".
 • Show author(s) (2004). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.
 • Show author(s) (2003). Sosiologiske perspektiver på familiens utvikling.
 • Show author(s) (2003). Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy.
 • Show author(s) (2003). Frontløpere for likestillingen? Enslige forsørgere og overgangsstønaden.
 • Show author(s) (2003). Familiepraksiser i et sosiologisk perspektiv.
 • Show author(s) (2003). Familien i dag og helsestasjonen.
 • Show author(s) (2002). Presentasjon av funn fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere.
 • Show author(s) (2002). Familien i vår tid: ulike familieliv og sosiale nettverk.
 • Show author(s) (2002). Differensierte familieliv? En utfordring for velferdsstaten.
 • Show author(s) (2002). "Rasler i lenker?" Forsørgernormer i endring?
 • Show author(s) (2001). Vidunderlige nye verden og Shulamith Firestone.
 • Show author(s) (2001). Some comments to Arlie Russell Hochschild's article "The Care Drain".
 • Show author(s) (2001). Forsørgelse.
 • Show author(s) (2001). Familien i vår tid.
 • Show author(s) (2000). Senmoderne familier som livsfellesskap.
 • Show author(s) (2000). Familien i vår tid.
 • Show author(s) (2000). Differensierte familieliv - utfordringer for velferdsstaten.
 • Show author(s) (1999). Differensierte familieliv - konsekvenser for velferdsstaten?
Book review
 • Show author(s) (2015). Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 141-145.
 • Show author(s) (2014). Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-63.
 • Show author(s) (2010). Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 37-39.
 • Show author(s) (2007). Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 298-301.
 • Show author(s) (2007). Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 135-137.
 • Show author(s) (2005). Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 180-183.
 • Show author(s) (2002). Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 114-117.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2005). Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1999). Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Solberg, Stig: Menn i barnehagen: en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle.
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Transnasjonale aktiviteter og integrering En studie av iranske kulturaktivister i Bergen.
 • Show author(s) (2011). Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder.
 • Show author(s) (2011). Moderskap og klasse En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn.
 • Show author(s) (2009). Gravid - kva så? Ei kvalitativ undersøking av gravide sitt kvardagsliv, på jobb og heime.
 • Show author(s) (2008). Det politiske "barnets beste" Analyse av politisk diskurs om barnefordelingssaker.
 • Show author(s) (2007). Samværsfedres erfaringer Om farspraksiser, faderskapsidealer og farsstrategier:en kvalitativ studie.
 • Show author(s) (2006). BI-EFFEKTER Seksuelle selvforståelser blant bifile/skeive: Hvilke tilgjengelige diskurser finnes i dag?
 • Show author(s) (2006). "De Andres" identitetskonstruksjon - en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017.
 • Show author(s) (1998). Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets helse.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2017). Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 36-37.
 • Show author(s) (2013). Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial Trygd. 22-24.
 • Show author(s) (2011). Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Familielivets høye idealer. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid.
 • Show author(s) (1995). Alenemødre under press. Dagbladet.
 • Show author(s) (1994). Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1996). Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten.
Interview
 • Show author(s) (2010). Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2009). Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2005). Vi tror på kjærligheten.
 • Show author(s) (2005). Intervju i Norgesglasset NRK P1.
 • Show author(s) (2002). Tøffere for aleinemødre.
 • Show author(s) (2002). Kjernefamilien i oppløsning del 2: Mamma og jeg.
 • Show author(s) (2002). Ikke råd til vaskemaskinhavari.
 • Show author(s) (2002). Den pinelige diskusjonen.
 • Show author(s) (2001). Aleneforeldrenes jubelår?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Familie og ulikhet. 24 pages.
 • Show author(s) (2018). Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). A sociological perspective on changes in family in Norway. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? 1814 pages.
 • Show author(s) (2013). Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? 19 pages.
 • Show author(s) (2013). "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Introduksjon. 21 pages.
 • Show author(s) (2005). Innledning. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 16 pages.
 • Show author(s) (2004). Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 pages.
 • Show author(s) (2003). Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 26 pages.
 • Show author(s) (2003). Kjønn, makt og velferdspenger. 27 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 pages.
 • Show author(s) (1998). Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten.
Other
 • Show author(s) (2000). En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
Poster
 • Show author(s) (2005). Commitment among married and cohabiting couples in late modernity.
Chapter
 • Show author(s) (2018). Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. 26-29. In:
  • Show author(s) (2018). Tilsynsmelding 2017. .

More information in national current research information system (CRIStin)