Home
Liv Johanne Syltevik's picture

Liv Johanne Syltevik

Head of Department
 • E-mailLiv.Syltevik@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 69
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Family practices, lone motherhood, street level buraucracy and the development of the Norwegian welfare state.

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2003) "Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy", pp 65-86 in Millar, Jane (ed): Lone parents and employment: International comparisons of what works. London: Centre for the Analysis of Social Policy.

Books
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 pages. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Journal articles
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 52: 67-90. doi: 10.1111/spol.12283
 • Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil Grimastad. 2018. Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017. Published 2018-03-01.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2017. Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 2. 36-37.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne; Thoresen, Thor Olav. 2017. Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang. Published 2017-03-07.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2016. Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 5: 152-166. doi: 10.1108/JOE-12-2015-0026
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 328-338.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 45: 141-145.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 20: 515-529. doi: 10.1080/1081602X.2014.963639
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 17: 5-18.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2014. Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 17: 61-63.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 157-172.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 2. 19-30.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore. 2013. Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial trygd. 102: 22-24.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2012. Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 20: 203-224.
 • Eggebø, Helga; Syltevik, Liv Johanne; Strand, Anne Hege Henden. 2011. Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende. Published 2011-06-14.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2010. Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 58: 444-462. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01932.x
 • Syltevik, Liv Johanne. 2010. Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16: 37-39.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Published 2009-01-13.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2009. Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Published 2009-01-13.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2007. Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 10: 135-137.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2007. Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 298-301.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2006. Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 9: 75-94. doi: 10.1080/13668800500421036
 • Syltevik, Liv Johanne. 2005. Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 180-183.
 • Syltevik, Liv Johanne; Fjær, Svanaug. 2005. Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 146-159.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2002. Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 5: 114-117.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2001. "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 1. 137-151.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 8: 187-209.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1999. Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 85-101.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1999. Familielivets høye idealer. Bergens Tidende. Published 1999-03-17.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid. 18.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets Helse. 78.
 • Syltevik, Liv Johanne; Solli, Ingeborg. 1995. Alenemødre under press. Dagbladet. Published 1995-06-29.
 • Syltevik, Liv Johanne; Wærness, Kari E. 1994. Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Syltevik, Liv Johanne. 1993. Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 1. 51-68.
Reports and theses
 • Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2014. Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Rokkansenteret Notat. 5. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 23 pages.
 • Fjær, Svanaug; Syltevik, Liv Johanne. 2002. Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 170 pages.
 • Fjær, Svanaug; Syltevik, Liv Johanne; Storetvedt Lien, Renate. 2001. Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. SEFOS Notat. 5. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 105 pages.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. Senter for samfunnsforsknings rapportserie. 2. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 179 pages.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1996. Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 447 pages.
Book sections
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. Artikkel, pages 26-29. In:
  • Andersen, Jan Fredrik. 2018. Tilsynsmelding 2017. Statens helsetilsyn, Oslo. 44 pages.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 6, pages 99-122. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2017. A sociological perspective on changes in family in Norway. 3, pages 45-62. In:
  • Tilden, Terje; Wampold, Bruce E. 2017. Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist. Springer. 289 pages. ISBN: 978-3-319-50674-6.
 • Bjørnsen-Vareberg, Marthe; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? Kapittel 8, pages 155-173. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Brubakken, Gunhild; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. Kapittel 7, pages 133-154. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. kapittel 1, pages 11-30. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? Kapittel 9, pages 174-1987. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. Kapittel 4, pages 71-90. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2013. "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. Kapittel 2, pages 31-47. In:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 pages. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Introduksjon. Introduksjon, pages 9-29. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2005. Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 2, pages 41-56. In:
  • Hårtveit, Håkon. 2005. Perspektiver på parforhold. Universitetsforlaget. 206 pages. ISBN: 8215007171.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Innledning. 1, pages 7-12. In:
  • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 pages. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Syltevik, Liv Johanne; Wærness, Kari E. 2004. Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 100-127. In:
  • Ellingsæter, Anne Lise; Leira, Arnlaug. 2004. Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk. 324 pages. ISBN: 8205327572.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2003. Kjønn, makt og velferdspenger. 49-75. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2003. Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 76-101. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen? In:
  • Kjell, Solheim. 2000. Tre artikler om å forstå postmodernisme, poststrukturalisme. SKOK-notat. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Bergen.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 79-99. In:
  • 1999. Omsorgens forvitring. Fagbokforlaget. 21 pages.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten. In:
  • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Phd Sociology University of Bergen 1996.

Professor in Sociology, Department of Sociology, University of Bergen from 2011.