Home
Liv Johanne Syltevik's picture
Photo:
Privat

Liv Johanne Syltevik

Professor
 • E-mailliv.syltevik@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 69+47 928 09 747
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Family practices and relations, lone motherhood, street level buraucracy, digitalization and the development of the Norwegian welfare state.

Lorentzen, Thomas og Syltevik, Liv Johanne (2023) 'If Unpartnered at the Birth of a Child, How Would You Fare? A Life-Course Perspective on Contemporary Single Motherhood' Community, Work & Family. DOI: 10.1080/13668803.2023.2207719

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2003) "Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy", pp 65-86 in Millar, Jane (ed): Lone parents and employment: International comparisons of what works. London: Centre for the Analysis of Social Policy.

Academic article
 • Show author(s) (2023). If unpartnered at the birth of a child, how would you fare? A life-course perspective on contemporary single motherhood. Community, Work and Family.
 • Show author(s) (2018). Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 67-90.
 • Show author(s) (2016). Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 152-166.
 • Show author(s) (2015). Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 5-18.
 • Show author(s) (2015). Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 328-338.
 • Show author(s) (2015). Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 515-529.
 • Show author(s) (2013). Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • Show author(s) (2013). Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 19-30.
 • Show author(s) (2012). Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 203-224.
 • Show author(s) (2010). Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 444-462.
 • Show author(s) (2006). Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 75-94.
 • Show author(s) (2005). Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 146-159.
 • Show author(s) (2001). "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 137-151.
 • Show author(s) (2000). Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 187-209.
 • Show author(s) (1999). Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 85-101.
 • Show author(s) (1993). Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 51-68.
Report
 • Show author(s) (2014). Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. 5. 5. .
 • Show author(s) (2002). Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 2. 2. .
 • Show author(s) (2001). Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. 5. 5. .
 • Show author(s) (2000). Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Myten om alenemødre.
 • Show author(s) (2016). Brukerperspektiv på kontakten med Nav.
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2013). Nav- med brukeren i sentrum?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Har Nav brukeren i sentrum?
 • Show author(s) (2011). Endringer i familien de siste tiårene.
 • Show author(s) (2003). Familielivets høye idealer før og nå.
 • Show author(s) (2001). Livsfellesskap i senmorderne familier.
 • Show author(s) (2001). Enslige forsørgeres møte med sosialkontoret.
 • Show author(s) (2000). Hvordan foregår forhandlinger i parforhold?
 • Show author(s) (1999). Kan småbarnsforeldre planlegge seg til det gode liv?
 • Show author(s) (1999). En fot på jorda? Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
 • Show author(s) (1998). Familien som aktør belyst gjennom stortingsdebatter om stønad til enslige forsørgere 1964 til 1967.
 • Show author(s) (1998). Changing welfare policy for lone mothers in Norway - a transition from relational to individualised motherhood?
 • Show author(s) (1995). Myten om alenemødre og den oversette dimensjon i velferdsmeldingen.
 • Show author(s) (1995). Images of lone mothers.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Welfare stigma and the public gaze. .
 • Show author(s) (2019). Welfare stigma and the Public Gaze. The nature of welfare stigma in welfare debates in the 2010s in Norway.
 • Show author(s) (2017). NAV, digitalisering og tilgjengelighet.
 • Show author(s) (2015). Theorizing about families in the 21st century.
 • Show author(s) (2014). Welfare encounters and web-technlogy in street level bureaucracy.
 • Show author(s) (2014). Theorizing families in the 21 century - a need for social institution as a sensitizing concept?
 • Show author(s) (2013). The institutionalization of cohabitation: The case of Norway 1970-2013.
 • Show author(s) (2013). Front-line encounters with the Norwegian all-in-all welfare buraucracy- the relationship between citizens and the welfare state.
 • Show author(s) (2011). The making of citizen the user in Norwegian Welfare Policy.
 • Show author(s) (2011). Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • Show author(s) (2011). Hvordan går det med brukernes vurdering (tilfredshet) med NAV?
 • Show author(s) (2010). User perspecitves on the 21st Century Norwegian all-in-all welfare bureaucracy (NAV).
 • Show author(s) (2010). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2010). Fra trygg havn til vaklende fellesskap. Familiepraksiser fra 1970 i offentlig statistikk.
 • Show author(s) (2010). Brukeren i sentrum. Brukeropplevelser, byråkrati og aktivisering.
 • Show author(s) (2009). Ulike kilder til brukererfaringer: Metodiske utfordringer og muligheter.
 • Show author(s) (2009). Lone motherhood - gender, class and welfare in transition.
 • Show author(s) (2008). Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy.
 • Show author(s) (2008). Intimitet, kjønn og klasse.
 • Show author(s) (2008). Family provision in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Sense and sensibility - cohabitation in 'cohabitation-land'.
 • Show author(s) (2007). Family, gender and class in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Family, class and gender in late modernity.
 • Show author(s) (2007). Familie og intimitet.
 • Show author(s) (2007). 'Family in class-society- revisited.
 • Show author(s) (2006). Sosiologiske perspektiver på familien i dag.
 • Show author(s) (2006). Commitment in late modernity.
 • Show author(s) (2005). Livsfellesskap mellom par i senmoderniteten.
 • Show author(s) (2005). Familie i det 21 århundre.
 • Show author(s) (2004). Skandinavia. David Gaunt og Louise Nyström; "The Scandinavian Model".
 • Show author(s) (2004). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.
 • Show author(s) (2003). Sosiologiske perspektiver på familiens utvikling.
 • Show author(s) (2003). Norway: Creating a work/welfare divide. Lone parents experiencing the new employment strategy.
 • Show author(s) (2003). Frontløpere for likestillingen? Enslige forsørgere og overgangsstønaden.
 • Show author(s) (2003). Familiepraksiser i et sosiologisk perspektiv.
 • Show author(s) (2003). Familien i dag og helsestasjonen.
 • Show author(s) (2002). Presentasjon av funn fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere.
 • Show author(s) (2002). Familien i vår tid: ulike familieliv og sosiale nettverk.
 • Show author(s) (2002). Differensierte familieliv? En utfordring for velferdsstaten.
 • Show author(s) (2002). "Rasler i lenker?" Forsørgernormer i endring?
 • Show author(s) (2001). Vidunderlige nye verden og Shulamith Firestone.
 • Show author(s) (2001). Some comments to Arlie Russell Hochschild's article "The Care Drain".
 • Show author(s) (2001). Forsørgelse.
 • Show author(s) (2001). Familien i vår tid.
 • Show author(s) (2000). Senmoderne familier som livsfellesskap.
 • Show author(s) (2000). Familien i vår tid.
 • Show author(s) (2000). Differensierte familieliv - utfordringer for velferdsstaten.
 • Show author(s) (1999). Differensierte familieliv - konsekvenser for velferdsstaten?
Book review
 • Show author(s) (2015). Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 141-145.
 • Show author(s) (2014). Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-63.
 • Show author(s) (2010). Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 37-39.
 • Show author(s) (2007). Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 298-301.
 • Show author(s) (2007). Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 135-137.
 • Show author(s) (2005). Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 180-183.
 • Show author(s) (2002). Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 114-117.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2005). Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1999). Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Solberg, Stig: Menn i barnehagen: en sosiologisk studie av hvordan mannlige førskolelærere konstruerer sin arbeidsrolle.
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). Transnasjonale aktiviteter og integrering En studie av iranske kulturaktivister i Bergen.
 • Show author(s) (2011). Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder.
 • Show author(s) (2011). Moderskap og klasse En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn.
 • Show author(s) (2009). Gravid - kva så? Ei kvalitativ undersøking av gravide sitt kvardagsliv, på jobb og heime.
 • Show author(s) (2008). Det politiske "barnets beste" Analyse av politisk diskurs om barnefordelingssaker.
 • Show author(s) (2007). Samværsfedres erfaringer Om farspraksiser, faderskapsidealer og farsstrategier:en kvalitativ studie.
 • Show author(s) (2006). BI-EFFEKTER Seksuelle selvforståelser blant bifile/skeive: Hvilke tilgjengelige diskurser finnes i dag?
 • Show author(s) (2006). "De Andres" identitetskonstruksjon - en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017.
 • Show author(s) (1998). Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets helse.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2017). Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 36-37.
 • Show author(s) (2013). Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial Trygd. 22-24.
 • Show author(s) (2011). Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Familielivets høye idealer. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid.
 • Show author(s) (1995). Alenemødre under press. Dagbladet.
 • Show author(s) (1994). Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1996). Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten.
Interview
 • Show author(s) (2010). Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2009). Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2005). Vi tror på kjærligheten.
 • Show author(s) (2005). Intervju i Norgesglasset NRK P1.
 • Show author(s) (2002). Tøffere for aleinemødre.
 • Show author(s) (2002). Kjernefamilien i oppløsning del 2: Mamma og jeg.
 • Show author(s) (2002). Ikke råd til vaskemaskinhavari.
 • Show author(s) (2002). Den pinelige diskusjonen.
 • Show author(s) (2001). Aleneforeldrenes jubelår?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Familie og ulikhet. 24 pages.
 • Show author(s) (2018). Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). A sociological perspective on changes in family in Norway. 17 pages.
 • Show author(s) (2013). Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. 20 pages.
 • Show author(s) (2013). Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? 1814 pages.
 • Show author(s) (2013). Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? 19 pages.
 • Show author(s) (2013). "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Introduksjon. 21 pages.
 • Show author(s) (2005). Innledning. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 16 pages.
 • Show author(s) (2004). Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 pages.
 • Show author(s) (2003). Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 26 pages.
 • Show author(s) (2003). Kjønn, makt og velferdspenger. 27 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 pages.
 • Show author(s) (1998). Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten.
Other
 • Show author(s) (2000). En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen?
Poster
 • Show author(s) (2005). Commitment among married and cohabiting couples in late modernity.
Chapter
 • Show author(s) (2018). Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. 26-29. In:
  • Show author(s) (2018). Tilsynsmelding 2017. .

More information in national current research information system (CRIStin)