Home
Mary Bente Bringslid's picture

Mary Bente Bringslid

Associate Professor
 • E-mailMary.Bringslid@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 55
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Principal anthropological involvement: Sociocultural development of Norwegian, rural communities in a comparative perspective. Central themes are rural institutions, sociocultural complexity of the rural, and the rural-global relation. Bringslid's PhD thesis (1996) is an investigation of the concept of locality where locality's different levels and manifestations are being discussed. Recently Bringslid has addressed the relation between the spatial and the sociocultural.

 

Autumn 2005: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi.

Spring 2006: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (online course).

Autumn 2006, 2008: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus.

Autumn 2009: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden.

Academic article
 • Bringslid, Mary Bente. 2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 108-121.
 • Bringslid, Mary Bente. 1997. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 10-21.
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Kva kvinneforeningar kommuniserer. - tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk forum. 19-27.
 • Bringslid, Mary Bente. 1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og Segn.
Report
 • Bringslid, Mary Bente. 1989. "Eg syntest ikkje eg kunne gå fra det sånn" -Ein rapport om reinhaldarar sitt arbeidsmiljø. .
 • Jørgensen, Gunnar; Bringslid, Mary Bente. 1988. NÆRMILJØ I SOGNDAL KOMMUNE. 22. 22. .
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
Popular scientific lecture
 • Bringslid, Mary Bente. 2010. "Hundar i måneskin og vers på rømmen".
 • Bringslid, Mary Bente. 1995. Modernitet som villkår for framandkulturell innvandring til lokalsamfunn.
Academic lecture
 • Bringslid, Mary Bente. 2011. "Teiknteori i sosialantroplogi".
 • Bringslid, Mary Bente. 2011. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard. Eit antropologisk forsøk på å forstå kva som skjer". Konferanseinnlegg.
 • Bringslid, Mary Bente. 2009. Utvikling når alternativet er avvikling, Innleiing.
 • Bringslid, Mary Bente. 2007. Vestnorsk vegsak på vrangen: Ei problematisering av bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Bringslid, Mary Bente. 2007. Vestnorsk vegsak på vrangen: Bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Bringslid, Mary Bente. 2007. "Stad, mobilitet og sosialt subjekt".
 • Bringslid, Mary Bente. 2007. "'Den andre' som tankefigur i sosialantropologien. Ein kommentar til Gootaas' innlegg om dei reisande.
 • Bringslid, Mary Bente. 1994. Kultur og KULTUR.
 • Bringslid, Mary Bente. 1994. Anna - ein bygdenorsk kulturpersonlegdom med eit paradoksalt identitetsprosjekt.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press.
Academic monograph
 • Bringslid, Mary Bente. 1990. Home Parties i Sommarfjord.
Thesis at a second degree level
 • Romøren, Linda. 2007. Marginalisering av maskulin omsorgserfaring.Far i møte med det norske barnevernet.
 • Nordnes, Heidi. 2007. Kafeen som offentlig møteplass- bruken av den lokale kafeen i en fransk landsby, satt i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Lundblad, Kristin. 2007. Eg vil bli sett på som den eg er. Ei studie av identitetsarbeid blant pakistansknorske kvinner i Bergen.
 • Lønningen, Marit. 2005. Et lite stykke Norge. Nordmenn i Paris og deres håndtering av nasjonal egenart.
 • Ervik, Ragna M.L. 2004. Man må passe: Om kvinneidentitet i et mannsmiljø.En studie om kvinnene på Ekofisk.
Masters thesis
 • Bjørkli, Malin. 2019. Veien tilbake. Reintegrering av gjengangere gjennom en organisasjon.
 • Smørdal, Susann Melani Waszak. 2019. Kvifor AA? Rusavhengige sine erfaringar med sjølvhjelpsorganisasjonen AA.
 • Bergesen, Marte Eide Viken. 2018. "Hun er ikke skitten som de andre" - Rumenske stereotypiske forestillinger om romá.
 • Berrum, Julie Kobashi. 2017. Ugifte mødre i Marokko. Samfunnsborgerskap og handlingsrom i stat og sivilsamfunn.
 • Hansen-Bjørnevoll, Åshild. 2017. Stories among drug addicts in Bergen.
 • Fjermestad, Marianne. 2017. Balikbayanens hjemkomst: Relasjoner, drømmer og idealer i Ilocos Norte, Filippinene.
 • Greaker, Alf Helge. 2016. Urbanisering i Fjell kommune.
 • Økstra, Anna. 2016. Paradoxes of a Modern Viking. A Study of a Living History Museum and Reenactment.
 • Bergman, Pål Eivind. 2015. Maskuliniteter, milongheroer og maestroer. Forhandlinger om autentisitet og kjønnede roller i Romas argentinske tangomiljø.
 • Ahnen, Veronika Tholo von. 2015. "Mannen med moppen". Et studie av kjønnsroller og sosial diversitet på en multikulturell renholdsinstitusjon.
 • Kjelling, Espen. 2013. "Nú rekumst við á" - Krisehåndtering i post-krisetid, Island 2012.
 • Svarva, Mari Lilja. 2012. Miljøvennlig reiseliv i Norge: Holdningsendrende arbeid i to norske turistbedrifter.
 • Olsen, Silje Hjelmeland. 2011. "En må få hode inn i soningen" - Mestring og motstand i Bergen fengsel.
 • Landås, Therese. 2010. La Cuidad de los Reyes and los Amigos Policias. An Anthropological Approach to Everyday Pratices of Security and Urban Space in Lima.
 • Bastiansen, Mette Houge. 2007. This is more mission, than money. Produskjon, opplevelse og reproduksjon av 'virkeligheten' i en bedriftsorganisasjon.
 • Nerheim, Ånund. 2007. Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening.
 • Sevheim, Gro. 2007. "She wasn't tall enough and breasts get in the way". Om ritual, kjønnssymbolikk og kvinnelige tyrefektere i Spania.
 • Hetland, Marie Frøysadal. 2007. "Hvilken stemme har du"? Om lek og samhandling i en flerkulturell barnehage.
 • Hegg, Silje Therese. 2006. Ferje og torv. Landskap, menneske og meining på ei vestirsk øy.
Doctoral dissertation
 • Helgesen, Espen. 2016. Facing the Future: Online Sociality and Emerging Forms of Play among Children in Norway.
 • Van den Bergh, Graziella. 2008. From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Bygda og den framande : ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd.
Interview
 • Bringslid, Mary Bente. 2013. Identitet i endring. Om kommunesamanslåing i Hardanger.
Programme participation
 • Bringslid, Mary Bente. 1998. Innslag i reportasje om indremisjonen på Vestlandet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. 44 pages.
 • Bringslid, Mary Bente. 2015. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard: Musealisering i ei vestnorsk bygd. 19 pages.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutvikling nåralternativet er avvikling : innleiing. 30 pages.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Stovedørpolitikkens paradoks. Makt og avmakt i en liten norsk landkommunes lokalpolitikk.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn: eit døme frå den norske vestkysten.
 • Bringslid, Mary Bente. 1998. Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen.
Chapter
 • Bringslid, Mary Bente. 2016. Lokalsamfunnsomgrepet, antropologen og lagnaden til det lokale. 53-71. In:
  • Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve. 2016. Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Books
(ed.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.

Chapters in anthologies
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, in L.Helland and P. Nafstad (eds.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, in Siri Meyer (ed.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003 Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, in Lars Nilson and Sven Lilja (eds) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Academic articles
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.

Thesis
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Phd. Thesis, Dep. Of Social Anthropology, University of Bergen, p. 242.

Poetry for children
2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.
2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

 

Regional focus: Rural Norwegian communities, Norway, "Norden" (Scandinavian countries)

Thematic focus: Locality, local/global, place, the social production of space

 

Ongoing and completed projects
1998-2001: Participant in the project "Det nye" [The new],  Senter for Europeiske kulturstudier with the project ""Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"