Home
Mary Bente Bringslid's picture

Mary Bente Bringslid

Associate Professor
  • E-mailMary.Bringslid@uib.no
  • Phone+47 55 58 92 55
  • Visitor Address
    Fosswinckelsgt. 6
  • Postal Address
    Postboks 7802
    5020 BERGEN

Principal anthropological involvement: Sociocultural development of Norwegian, rural communities in a comparative perspective. Central themes are rural institutions, sociocultural complexity of the rural, and the rural-global relation. Bringslid's PhD thesis (1996) is an investigation of the concept of locality where locality's different levels and manifestations are being discussed. Recently Bringslid has addressed the relation between the spatial and the sociocultural.

 

Autumn 2005: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi.

Spring 2006: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (online course).

Autumn 2006, 2008: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus.

Autumn 2009: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden.

Books
(ed.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.

Chapters in anthologies
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, in L.Helland and P. Nafstad (eds.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, in Siri Meyer (ed.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003 Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, in Lars Nilson and Sven Lilja (eds) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Academic articles
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.

Thesis
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Phd. Thesis, Dep. Of Social Anthropology, University of Bergen, p. 242.

Poetry for children
2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.
2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

 

Regional focus: Rural Norwegian communities, Norway, "Norden" (Scandinavian countries)

Thematic focus: Locality, local/global, place, the social production of space

 

Ongoing and completed projects
1998-2001: Participant in the project "Det nye" [The new],  Senter for Europeiske kulturstudier with the project ""Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"