Home
Mary Bente Bringslid's picture

Mary Bente Bringslid

Emerita
 • E-mailmary.bringslid@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Principal anthropological involvement: Sociocultural development of Norwegian, rural communities in a comparative perspective. Central themes are rural institutions, sociocultural complexity of the rural, and the rural-global relation. Bringslid's PhD thesis (1996) is an investigation of the concept of locality where locality's different levels and manifestations are being discussed. Recently Bringslid has addressed the relation between the spatial and the sociocultural.

 

Autumn 2005: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi.

Spring 2006: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (online course).

Autumn 2006, 2008: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus.

Autumn 2009: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden.

Academic article
 • Show author(s) (2008). Vestnorsk vegsak på vrangen - bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 108-121.
 • Show author(s) (1997). Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 10-21.
 • Show author(s) (1996). Kva kvinneforeningar kommuniserer. - tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk forum. 19-27.
 • Show author(s) (1995). Den moderne bygda og den framande. Syn og Segn.
Report
 • Show author(s) (1989). "Eg syntest ikkje eg kunne gå fra det sånn" -Ein rapport om reinhaldarar sitt arbeidsmiljø. .
 • Show author(s) (1988). NÆRMILJØ I SOGNDAL KOMMUNE. 22. 22. .
 • Show author(s) (1987). "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). "Hundar i måneskin og vers på rømmen".
 • Show author(s) (1995). Modernitet som villkår for framandkulturell innvandring til lokalsamfunn.
Academic lecture
 • Show author(s) (2011). "Teiknteori i sosialantroplogi".
 • Show author(s) (2011). "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard. Eit antropologisk forsøk på å forstå kva som skjer". Konferanseinnlegg.
 • Show author(s) (2009). Utvikling når alternativet er avvikling, Innleiing.
 • Show author(s) (2007). Vestnorsk vegsak på vrangen: Ei problematisering av bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Show author(s) (2007). Vestnorsk vegsak på vrangen: Bygda som antropologisk studieobjekt.
 • Show author(s) (2007). "Stad, mobilitet og sosialt subjekt".
 • Show author(s) (2007). "'Den andre' som tankefigur i sosialantropologien. Ein kommentar til Gootaas' innlegg om dei reisande.
 • Show author(s) (1994). Kultur og KULTUR.
 • Show author(s) (1994). Anna - ein bygdenorsk kulturpersonlegdom med eit paradoksalt identitetsprosjekt.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • Show author(s) (2012). Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press.
Academic monograph
 • Show author(s) (1990). Home Parties i Sommarfjord.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Marginalisering av maskulin omsorgserfaring.Far i møte med det norske barnevernet.
 • Show author(s) (2007). Kafeen som offentlig møteplass- bruken av den lokale kafeen i en fransk landsby, satt i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Show author(s) (2007). Eg vil bli sett på som den eg er. Ei studie av identitetsarbeid blant pakistansknorske kvinner i Bergen.
 • Show author(s) (2005). Et lite stykke Norge. Nordmenn i Paris og deres håndtering av nasjonal egenart.
 • Show author(s) (2004). Man må passe: Om kvinneidentitet i et mannsmiljø.En studie om kvinnene på Ekofisk.
Masters thesis
 • Show author(s) (2020). Ei ny tid for gamle gudar.
 • Show author(s) (2019). Veien tilbake. Reintegrering av gjengangere gjennom en organisasjon.
 • Show author(s) (2019). Kvifor AA? Rusavhengige sine erfaringar med sjølvhjelpsorganisasjonen AA.
 • Show author(s) (2018). "Hun er ikke skitten som de andre" - Rumenske stereotypiske forestillinger om romá.
 • Show author(s) (2017). Ugifte mødre i Marokko. Samfunnsborgerskap og handlingsrom i stat og sivilsamfunn.
 • Show author(s) (2017). Stories among drug addicts in Bergen.
 • Show author(s) (2017). Balikbayanens hjemkomst: Relasjoner, drømmer og idealer i Ilocos Norte, Filippinene.
 • Show author(s) (2016). Urbanisering i Fjell kommune.
 • Show author(s) (2016). Paradoxes of a Modern Viking. A Study of a Living History Museum and Reenactment.
 • Show author(s) (2015). Maskuliniteter, milongheroer og maestroer. Forhandlinger om autentisitet og kjønnede roller i Romas argentinske tangomiljø.
 • Show author(s) (2015). "Mannen med moppen". Et studie av kjønnsroller og sosial diversitet på en multikulturell renholdsinstitusjon.
 • Show author(s) (2013). "Nú rekumst við á" - Krisehåndtering i post-krisetid, Island 2012.
 • Show author(s) (2012). Miljøvennlig reiseliv i Norge: Holdningsendrende arbeid i to norske turistbedrifter.
 • Show author(s) (2011). "En må få hode inn i soningen" - Mestring og motstand i Bergen fengsel.
 • Show author(s) (2010). La Cuidad de los Reyes and los Amigos Policias. An Anthropological Approach to Everyday Pratices of Security and Urban Space in Lima.
 • Show author(s) (2007). This is more mission, than money. Produskjon, opplevelse og reproduksjon av 'virkeligheten' i en bedriftsorganisasjon.
 • Show author(s) (2007). Landskap med vindmøller. Om politiske prosesser, sted og mening.
 • Show author(s) (2007). "She wasn't tall enough and breasts get in the way". Om ritual, kjønnssymbolikk og kvinnelige tyrefektere i Spania.
 • Show author(s) (2007). "Hvilken stemme har du"? Om lek og samhandling i en flerkulturell barnehage.
 • Show author(s) (2006). Ferje og torv. Landskap, menneske og meining på ei vestirsk øy.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Facing the Future: Online Sociality and Emerging Forms of Play among Children in Norway.
 • Show author(s) (2008). From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Show author(s) (1996). Bygda og den framande : ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd.
Interview
 • Show author(s) (2013). Identitet i endring. Om kommunesamanslåing i Hardanger.
Programme participation
 • Show author(s) (1998). Innslag i reportasje om indremisjonen på Vestlandet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. 44 pages.
 • Show author(s) (2015). "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard: Musealisering i ei vestnorsk bygd. 19 pages.
 • Show author(s) (2012). Bygdeutvikling nåralternativet er avvikling : innleiing. 30 pages.
 • Show author(s) (2000). Stovedørpolitikkens paradoks. Makt og avmakt i en liten norsk landkommunes lokalpolitikk. 24 pages.
 • Show author(s) (2000). Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn: eit døme frå den norske vestkysten. 14 pages.
 • Show author(s) (1998). Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen. 14 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2016). Lokalsamfunnsomgrepet, antropologen og lagnaden til det lokale. 53-71. In:
  • Show author(s) (2016). Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Books
(ed.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.

Chapters in anthologies
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, in L.Helland and P. Nafstad (eds.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, in Siri Meyer (ed.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003 Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, in Lars Nilson and Sven Lilja (eds) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Academic articles
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.

Thesis
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Phd. Thesis, Dep. Of Social Anthropology, University of Bergen, p. 242.

Poetry for children
2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.
2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

 

Ongoing and completed projects
1998-2001: Participant in the project "Det nye" [The new],  Senter for Europeiske kulturstudier with the project ""Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"

 

Regional focus: Rural Norwegian communities, Norway, "Norden" (Scandinavian countries)

Thematic focus: Locality, local/global, place, the social production of space