Home
Mary Bente Bringslid's picture

Mary Bente Bringslid

Associate Professor
 • E-mailMary.Bringslid@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 55
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Principal anthropological involvement: Sociocultural development of Norwegian, rural communities in a comparative perspective. Central themes are rural institutions, sociocultural complexity of the rural, and the rural-global relation. Bringslid's PhD thesis (1996) is an investigation of the concept of locality where locality's different levels and manifestations are being discussed. Recently Bringslid has addressed the relation between the spatial and the sociocultural.

 

Autumn 2005: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi.

Spring 2006: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (online course).

Autumn 2006, 2008: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus.

Autumn 2009: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden.

Books
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. 357 pages. ISBN: 978-3-319-59790-4.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 pages. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bringslid, Mary Bente. 1990. Home Parties i Sommarfjord. Det Norske Samlaget. 135 pages. ISBN: 82-521-3343-6.
Journal articles
 • Bringslid, Mary Bente. 2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 19: 108-121.
 • Bringslid, Mary Bente. 1997. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. No 5: 10-21.
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Kva kvinneforeningar kommuniserer. - tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum. 3: 19-27.
 • Bringslid, Mary Bente. 1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og Segn.
Reports and theses
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Bygda og den framande : ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. 242 pages.
 • Bringslid, Mary Bente. 1989. "Eg syntest ikkje eg kunne gå fra det sånn" -Ein rapport om reinhaldarar sitt arbeidsmiljø. Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, AHS, Bergen. 80 pages.
 • Jørgensen, Gunnar; Bringslid, Mary Bente. 1988. NÆRMILJØ I SOGNDAL KOMMUNE. 22. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule, Sogndal. 97 pages.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. Sosialantropologisk institutt, UiB, Bergen. 64 pages.
Book sections
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. 1, pages 1-44. In:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. 357 pages. ISBN: 978-3-319-59790-4.
 • Bringslid, Mary Bente. 2016. Lokalsamfunnsomgrepet, antropologen og lagnaden til det lokale. kap 3, pages 53-71. In:
  • Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve. 2016. Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk. 453 pages. ISBN: 9788202514310.
 • Bringslid, Mary Bente. 2015. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard: Musealisering i ei vestnorsk bygd. kap. 10, pages 181-199. In:
  • Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem; Røyrvik, Emil André. 2015. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. 360 pages. ISBN: 9788230401736.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutvikling nåralternativet er avvikling : innleiing. Kapittel, pages 7-36. In:
  • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 pages. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Stovedørpolitikkens paradoks. Makt og avmakt i en liten norsk landkommunes lokalpolitikk. 169-192. In:
  • Siri, Meyer. 2000. Avmakt. Skjebne,frigjøring eller maktbase.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn: eit døme frå den norske vestkysten. 187-200. In:
  • Nilson, Lars; Lilja, Sven. 2000. Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen.
 • Bringslid, Mary Bente. 1998. Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen. 187-200. In:
  • Nilsson, Lars; Lilja, Sven. 1998. Stuudier i stads- och kommunhistoria. ISBN: 91-88882-05-5.

More information in national current research information system (CRIStin)

Books
(ed.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.

Chapters in anthologies
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, in L.Helland and P. Nafstad (eds.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, in Siri Meyer (ed.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003 Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, in Lars Nilson and Sven Lilja (eds) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Academic articles
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.

Thesis
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Phd. Thesis, Dep. Of Social Anthropology, University of Bergen, p. 242.

Poetry for children
2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.
2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

 

Regional focus: Rural Norwegian communities, Norway, "Norden" (Scandinavian countries)

Thematic focus: Locality, local/global, place, the social production of space

 

Ongoing and completed projects
1998-2001: Participant in the project "Det nye" [The new],  Senter for Europeiske kulturstudier with the project ""Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"